Et strategisk partnerskap mellom verdensledende europeiske organisasjoner i lakseoppdrettsnæringens verdikjede.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2024

Finansiert av

Norge forskningsråd - KSP (kompetanse- og samarbeidsprosjekt)

Samarbeid

Sintef Ocean, Innovafeed, Corbion, Cargill, MOWI, Labeyrie og Auchan.

I dette konsortiet har vi samlet aktører fra forskning, oppdrett, fôr, råstoff, foredling og en grossist, med hovedmål å skape et bærekraftig lakseprodukt basert på kunnskap. Lakseproduktet skal svare på moderne livsprinsipper for Millennium-generasjonen, med tanke på tekno-økonomiske, dyrevelferdsmessige, miljømessige og samfunnsmessige aspekter.

I Millennial Salmon forsker vi på råstoff fra insektet svart soldatflue og heterotrofe mikroalger i fôr til laks, og hele veien videre til markedet. Soldatflue-produsenten Innovafeed og mikroalgeprodusenten Corbion opererer med minimum bruk av areal og miljøressurser. I prosjektet gjennomfører Sintef Ocean en livssyklusanalyse (LCA) for å definere klimaeffekter for de nye teknologiene.

Prosjektkonseptet er basert på bruk av effektive teknologier som fermentering og industriell utnyttelse av sidestrømbiomasser for en bærekraftig produksjon av lavtrofiske-arter (mikroalger og insekter) som ingredienser i fiskefôr. Bruk av biomasse fra mikroalgen Schizochytrium limacinum (som er rik på omega-3-fettsyren DHA) og soldatflue-mel kan dekke en betydelig andel av ernæringsbehovet til laks. Laks har behov for langkjedede, flerumettede omega-3-fettsyrer og høykvalitetsproteiner fra nye kilder. Lykkes vi med dette, kan det legge til rette for en bærekraftig fremtidig vekst i lakseoppdrettsnæringen med redusert avhengighet av andre begrensede ressurser.

I prosjektet forsøkes å optimalisere laksefôret med høyest mulig bruk av heterotrofiske mikroalger og insektmel som erstatning for store deler av fiskeolje og soya. Samtidig skal et optimalisert fôr bevare laksens helse, velferd og ytelse samt fiskefôrets fysiske egenskaper. I prosjektet vil vi også synliggjøre miljømessige og samfunnsmessige aspekter av de foreslåtte innovasjonene.

Bildegalleri

Nyhetsbrev

Her kan du lese tidligere nyhetsbrev fra prosjektet.

Vil du abonnere på nyhetsbrev? Kontakt prosjektleder Aikaterina Kousoulaki.

Se film om Millenial Salmon

I filmen møter du:

  • Prosjektleder og seniorforsker Aikaterina Kousoulaki (Nofima)
  • Andrew Richardson (Innova)
  • Clément Ray (Innovafeed)
  • Geir Ivar Larnes (Corbion)
  • Ted Molland (Cargill)
  • Magnus Myhre (Sintef Ocean).

Publikasjoner

Partnere

Logo Innovafeed
Logo Corbion
Logo Cargill

Kontaktperson