Vitenskapelig artikkel

Genetic effects of fatty acid composition in muscle of Atlantic salmon

Horn, Siri Storteig; Ruyter, Bente; Meuwissen, Theo; Hillestad, Borghild; Sonesson, Anna Kristina

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Genetics Selection Evolution, vol. 50, p. 12, 2018

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0999-193X
Elektronisk: 1297-9686

Open Access: gold

Lenker:
ARKIV
DOI