Fagartikkel

Laksens helse, velferd og robusthet påvirkes av fettsyresammensetning i fôr

Torstensen, Bente E.; Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Østbye, Tone-Kari K.; Waagbø, Rune; Jørgensen, Sven Martin; Ytteborg, Elisabeth; Rud, Ida; Liland, Nina Sylvia; Mørkøre, Turid; Dessen, Jens-Erik

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Fiskeoppdrett, p. 42–44, 2013

Utgave: 11

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0332-7132

Open Access: none