A salmon's skin is an effective first line of defence against pathogens. In this new project, scientists will investigate how omega-3 fatty acids and zinc affect the robustness of barrier tissue such as skin, gills and intestines. Photo: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima.

Ernæringens betydning for skinn- tarm- og gjellehelse

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Råvare og prosess    Trygg og holdbar mat  

For å opprettholde god fiskehelse og god fiskevelferd er det viktig at alle vev som utgjør fiskens barrierer mot ytre miljø, fungerer optimalt. Både gjeller, tarm og skinn er i direkte kontakt med det varierende ytre miljøet, inkludert infeksiøse sykdommer. Det er helt essensielt at alle disse vevene er robuste, intakte, og fungerer normalt når miljøet rundt fisken er krevende.

Tidspunkt:1. oktober 2016 – 31. mars 2019
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Samarbeid:Oslo Universitetssykehus og Gøteborgs Universitet
Kontaktperson
Portrettbilde av Gerd Marit Berge
Gerd Marit Berge

Seniorforsker
Tlf.: +47 71 40 01 14
gerd.berge@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bente Ruyter
Bente Ruyter

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 97 531
bente.ruyter@nofima.no

Dette prosjektet tar utgangspunkt i spennende funn fra tidligere prosjekter, der vi har sett at nivåer av EPA og DHA som tidligere har blitt sett på som «trygge», likevel gir fisken helseproblemer under utfordrende miljøbetingelser. Vi har sett at lave nivåer av EPA og DHA påvirker sammensetning av membranlipider i tarm og skinn, og vi har også sett strukturmessige (morfologiske) endringer i vevene.

I dette prosjektet studerer vi om nivåene av omega-3-fettsyrene dokosaheksaensyre (DHA), eikosapentaensyre (EPA) og omega-6-fettsyren linolsyre i samspill med endret sinknivå i fôr påvirker funksjon og robusthet av skinn, tarm og gjeller hos laks. Målet er å undersøke hvordan endringer i fôrsammensetning påvirker de tre barrierevevene, både ved å studere morfologi og ved å se på forskjellige funksjonelle tester tilpasset de forskjellige vevene.

I prosjektet har det blitt gjennomført et stort fôringsforsøk som følger fisk fra parrstadiet, gjennom smoltifisering og overføring til sjøvann, fram til postsmolt på omkring 300 gram. Forsøket har gått i resirkuleringsanlegg (RAS) hos Nofima på Sunndalsøra. I tillegg er det blitt samlet inn en del prøver av fisk fra kommersielle annlegg som produserer stor settefisk (postsmolt), for å sammenligne status i felt med resultater fra fôringsforsøk.

Dette prosjektet vil bidra med ny kunnskap om samspillseffekter mellom ernæring og ytre stressfaktorer/miljø. Kunnskap som fører til riktigere sammensatt fôr for produksjon av mer robust fisk, forventes å gi fordeler som bedre helse og høyere overlevelse. Det vil også kunne gi reduserte tap og økt lønnsomhet for næringen. Det er anslått at 10 til 20 % av all oppdrettslaks i Norge blir borte fra sjøsetting til slakting (FHF-900779, 2013).

Les mer om prosjektet i FHFs prosjektdatabase, hvor også sluttrapport vil ligge ved prosjektets slutt.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Forskningsanlegg
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.