Santhosh Kumaran Kelathody er postdoktor hos Nofima, Norge ved avdelingen for produksjonsbiologi. Han jobber med utvikling av metoder basert på kunstig intelligens i forhold til digitalisering av havbruk. Forskningen hans fokuserer først og fremst på å bruke datasyn og maskinlæring for fiskevelferd. Han oppnådde sin doktorgrad fra IIT Bhubaneswar, India i 2020 med en avhandling med tittelen «Computer Vision in Intelligent Transportation Systems: Challenges and Possibilities». Han brukte ikke-veiledet læring for gjenkjenning og sporing av objekter i bevegelse, banebasert stilæring, og brukte metodene for å forutsi varigheten for trafikksignaler i sammenheng med veitrafikk..
Før han kom til IIT Bhubaneswar jobbet han med Huawei Technologies India Pvt. Ltd. i 10 år (2005-2015) og Defence Research Development Organization (DRDO) som forsker i rundt 2 år (2003-2004) etter sin bachelor-grad i teknologi. I løpet av sin periode hos Huawei jobbet han med flere signalprotokoller som Diameter, Radius, SIP, osv. i rollen som utvikler, teknisk leder og prosjektleder. Hos DRDO jobbet han med målsporingsalgoritmer ved hjelp av radar..

+47 458 43 945

+47 64 97 02 98

E-post

Ås

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin