Jeg jobber som forsker ved avdeling for Produksjonsbiologi i Nofimas akvakulturdivisjon.

Jeg har bred kompetanse innen akvakulturproduksjonssystemer, produksjonsteknikk, og vannkvalitet, samt fiskevelferd og fiskefysiologi.

Jeg jobber også med problemstillinger knyttet til digitalisering av akvakultur.

Min utdanningsbakgrunn inkluderer en MSc i akvakultur og marin ressursforvaltning fra Wageningen University and Research og en PhD fra NMBU innen analyse av produksjonsdata fra kommersiell akvakultur. Jeg har også erfaring fra drift og utforming av akvakulturanlegg.

+47 77 62 92 11

E-post

Tromsø

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin