Jeg jobber som ingeniør ved avdeling Ernæring og fôrteknologi innenfor fagområdet fisk og kvalitet. Jeg er ansvarlig for Fiskehallen i Ås.

Hovedkompetansen min er kvalitetsvurdering av fisk. Jeg jobber med Quality Index Measurement (QIM), teksturanalyse, fargeanalyse og filetutbytte. I tillegg kan jeg forberede prøver til forskjellig mikrobiologiske analyser, molekylær analyser, fett analyser, histologi og transcriptomic.

+47 462 27 279

+47 64 97 03 42

E-post

Ås

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin