Nofimas fasiliteter på Sunndalsøra er sentrale i CtrlAQUA forskningen. Foto: Terje Aamodt/Nofima
Nofimas fasiliteter på Sunndalsøra er sentrale i CtrlAQUA forskningen. Foto: Terje Aamodt/Nofima

Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Tidspunkt:1. april 2015 – 31. mars 2023
Finansiering: Norges forskningsråd (50%) og partnere (50%)
Oppdragsgiver:Norges forskningsråd
Samarbeid:FoU: Uni Research AS, Universitetet i Bergen, NTNU, Freshwater Institute (USA), Gøteborg Universitet (Sverige). Bedriftspartnere: Krüger Kaldnes AS, Pharmaq Analytiq AS, Pharmaq AS, Oslofjord ressurspark AS, Storvik Aqua AS, FISHGlobe AS, Botngaard AS, Aquafarm Equipment AS, Marine Harvest ASA, Grieg Seafood ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Cermaq Norway AS, Bremnes Seashore AS og Smøla klekkeri og settefiskanlegg AS.
Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

I rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» spås havbruksnæringen en femdobling i volum og åttedobling i verdiskapning frem mot år 2050. Norske myndigheter og havbruksnæringen jobber for denne visjonen. Men det er utfordringer som kan hindre næringen i å nå dette målet, slik som lakselus, sykdommer, rømming, og svinn av fisk i produksjonen. Teknologiske og biologiske innovasjoner av lukkede produksjonsanlegg, hvor laksens miljø er adskilt fra omgivelsene av en tett barriere, kan bli viktige for videreutviklingen av norsk havbruksnæring.

CtrlAQUA vil jobbe med nettopp lukkede anlegg. Senteret har som hovedmål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Lukkede anlegg kan være landbaserte, hvor vannet resirkuleres, eller lukkede flytende anlegg i sjø hvor rent vann pumpes opp fra dypet. I CtrlAQUA vil vi forske på begge tilnærmingene.

Postsmoltfasen i fokus

Hovedfokus i senteret vil være innovasjoner i lukkede anlegg for de mest sårbare periodene i laksens produksjonssyklus, slik som den første sjøvannsfasen, den såkalte postsmoltfasen. Den viktigste innovasjonen i senteret blir pålitelig og effektiv produksjon av postsmolt i lukkede systemer på land eller i sjø. Dermed kan næringen få et godt alternativ eller supplement til dagens produksjonsteknologi med åpne nøter.

Senteret skal også bidra til bedre produksjonskontroll, fiskevelferd og bærekraft i lukkede anlegg. Dette vil skje gjennom nye og pålitelige sensorer, redusert miljøpåvirkning ved gjenbruk av næringsstoff, redusert risiko for rømming og utveksling av smittestoff med miljøet rundt.

Disse nyvinningene vil være av potensielt stor verdi for Norge, siden bruk av lukkede anlegg i kritiske faser av produksjonen kan bidra til å realisere visjonen om åttedobling i verdiskaping fra havbruksnæringen, økt antall arbeidsplasser i distriktene og en økt bærekraftig produksjon av sunn sjømat.

SFI_norskSenterleder er seniorforsker Bendik Fyhn Terjesen i Nofima på Sunndalsøra. I senteret er det tre avdelinger:

  • Teknologi og miljø, ledet av Bendik Fyhn Terjesen i Nofima
  • Forebyggende fiskehelse, ledet av forsker Sven Martin Jørgensen i Nofima på Ås
  • Fiskeproduksjon og velferd, ledet av Lars Ebbesson i Uni Research i Bergen

Universitetet i Bergen har hovedansvar for forskerutdanning i senteret.

Totalt budsjett for CtrlAQUA er 199 millioner kroner over åtte år.

Målrettet forskning for oppdrettsnæringen

Vertsinstitusjonen Nofima AS samarbeider med forskningspartnerne Uni Research AS, Universitetet i Bergen og NTNU. Utenlandske forskningspartnere er Freshwater Institute, USA og Gøteborg Universitet.

Bedriftspartnere fra leverandørindustrien er Krüger Kaldnes AS, Pharmaq Analytiq AS, Pharmaq AS, Oslofjord ressurspark AS, Storvik Aqua AS, FishGLOBE AS, Botngaard AS og Aquafarm Equipment AS.

Fra oppdrettssiden deltar Marine Harvest ASA, Grieg Seafood ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Cermaq Norway AS, Bremnes Seashore AS, og Smøla klekkeri og settefiskanlegg AS.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker
Nofima senter for resikulering i akvakultur. Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud / Nofima
 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.