I CtrlAQUA bruker Khurram Shahzad datamodellering og simulering for å forske på hvordan vannstrømmene oppfører seg i små og store kar. Foto: Terje Aamodt/Nofima.

CtrlAQUA

Senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Tidspunkt:1. april 2015 – 31. mars 2023
Finansiering: Norges forskningsråd (50%) og partnere (50%)
Finansiør:Norges forskningsråd
Samarbeid:FoU: NORCE, Universitetet i Bergen, NTNU, Universitetet i Sørøst-Norge, Freshwater Institute (USA), Gøteborg Universitet (Sverige). Bedriftspartnere: Krüger Kaldnes AS, Pharmaq Analytiq AS, Pharmaq AS, CreateView, Atlantium, FISHGlobe AS, FiiZK, Aquafarm Equipment AS, Mowi ASA, Grieg Seafood ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Cermaq Norway AS, Bremnes Seashore AS og Nekton AS.
Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Kasper Thøring Juul-Dam
Kasper Thøring Juul-Dam

Adm. koordinator
Tlf.: +47 64 97 01 50
kasper.juul-dam@nofima.no

CtrlAQUA har som hovedmål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Slike innovasjoner i lukkede produksjonsanlegg, hvor laksens miljø er adskilt fra omgivelsene av en tett barriere, er viktige for videre utvikling av norsk havbruksnæring. Lukkede anlegg kan være landbaserte, hvor vannet resirkuleres, eller lukkede flytende anlegg i sjø hvor rent vann pumpes opp fra dypet. I CtrlAQUA forskes det på begge tilnærmingene.

Postsmoltfasen i fokus

Hovedfokus i senteret er innovasjoner i lukkede anlegg for de mest sårbare periodene i laksens produksjonssyklus, slik som den første sjøvannsfasen ‒ den såkalte postsmoltfasen. Den viktigste innovasjonen i senteret er pålitelig og effektiv produksjon av postsmolt i lukkede systemer på land eller til sjøs. Dermed får næringen et godt alternativ eller supplement til dagens produksjonsteknologi med åpne nøter.

Senteret bidrar også til bedre produksjonskontroll, fiskevelferd og bærekraft i lukkede anlegg. Dette skjer gjennom nye og pålitelige sensorer, redusert miljøpåvirkning ved gjenbruk av næringsstoff, redusert risiko for rømming og utveksling av smittestoff med miljøet rundt.

Disse nyvinningene vil være av potensielt stor verdi for Norge, siden bruk av lukkede anlegg i kritiske faser av produksjonen kan bidra til å realisere en vekstvisjon i havbruksnæringen, økt antall arbeidsplasser i distriktene og en økt bærekraftig produksjon av sunn sjømat.

SFI_norskSenterleder er seniorforsker Åsa Espmark i Nofima på Sunndalsøra. I senteret er det tre avdelinger:

  • Teknologi og miljø, ledet av Jelena Kolarevic i Nofima
  • Forebyggende fiskehelse, ledet av forsker Lill-Heidi Johansen i Nofima
  • Fiskeproduksjon og velferd, ledet av Tom Ole Nilsen ved Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har hovedansvar for forskerutdanning i senteret.

Totalt budsjett for CtrlAQUA er 199 millioner kroner over åtte år.

Målrettet forskning for oppdrettsnæringen

Vertsinstitusjonen Nofima AS samarbeider med de  norske forskningspartnerne NORCE, Universitetet i Bergen, NTNU og Universitetet i Sørøst-Norge. Utenlandske forskningspartnere er The Conservation Fund Freshwater Institute (USA) og Gøteborg Universitet (Sverige).

Bedriftspartnere fra leverandørindustrien er Krüger Kaldnes AS, Pharmaq Analytiq AS, Pharmaq AS, CreateView, Atlantium, FishGLOBE AS, FiiZK, CreateView og Aquafarm Equipment AS.

Fra oppdrettssiden deltar Mowi ASA, Grieg Seafood ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Cermaq Norway AS, Bremnes Seashore AS, og Nekton.

 

Med CtrlAQUA satser Nofima på kunnskapsutvikling for av landbasert oppdrettsteknologi. I RAS ligger noen av løsningene på utfordringer som finnes i oppdrett. Se hva som gjør Nofimas forskning relevant for fremtidens havbruksnæring:

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Verdt å vite
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker

 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.