CtrlAQUA var et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skulle legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Senteret ble formelt avsluttet 31. mars 2023, men forskningen og utviklingen lever videre.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2015

Slutt

31. mar 2023

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

FoU: Norce, NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Sørøst-Norge, Freshwater Institute (USA), Gøteborg Universitet (Sverige). Bedriftspartnere: Aquafarm Equipment AS, Atlantium, Bremnes Seashore AS, Cermaq Norway AS, CreateView, FiiZK, FISHGlobe AS, Grieg Seafood ASA, Lerøy Seafood Group ASA, Mowi ASA,, Nekton AS, Pharmaq Analytiq AS, Pharmaq AS, Pure Salmon Kaldnes AS,

Prosjektleder(e):

Åsa Maria O. Espmark

Avsluttende rapport som oppsummerer prosjektet

SFI CtrlAQUA ble avsluttet 31. mars 2023.

Nedenfor kan du lese avsluttningsrapporten – som oppsummerer åtte års forskningsaktivitet.

Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Mål

CtrlAQUA har som hovedmål å utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi. Slike innovasjoner i lukkede produksjonsanlegg, hvor laksens miljø er adskilt fra omgivelsene av en tett barriere, er viktige for videre utvikling av norsk havbruksnæring.

Lukkede anlegg kan være landbaserte, hvor vannet resirkuleres, eller lukkede flytende anlegg i sjø hvor rent vann pumpes opp fra dypet. I CtrlAQUA forskes det på begge tilnærmingene.

Postsmoltfasen i fokus

Hovedfokus i senteret er innovasjoner i lukkede anlegg for de mest sårbare periodene i laksens produksjonssyklus, slik som den første sjøvannsfasen ‒ den såkalte postsmoltfasen.

Den viktigste innovasjonen i senteret er pålitelig og effektiv produksjon av postsmolt i lukkede systemer på land eller til sjøs. Dermed får næringen et godt alternativ eller supplement til dagens produksjonsteknologi med åpne nøter.

Senteret bidrar også til bedre produksjonskontroll, fiskevelferd og bærekraft i lukkede anlegg. Dette skjer gjennom nye og pålitelige sensorer, redusert miljøpåvirkning ved gjenbruk av næringsstoff, redusert risiko for rømming og utveksling av smittestoff med miljøet rundt.

Disse nyvinningene vil være av potensielt stor verdi for Norge, siden bruk av lukkede anlegg i kritiske faser av produksjonen kan bidra til å realisere en vekstvisjon i havbruksnæringen, økt antall arbeidsplasser i distriktene og en økt bærekraftig produksjon av sunn sjømat.

Vertsinstitusjonen Nofima AS samarbeider med norske og utenlandske forskningspartnere, og med bedriftspartnere fra oppdrettsnæring og leverandørindustri.

Senterleder er seniorforsker Åsa Espmark i Nofima på Sunndalsøra.

Avdelinger

I senteret er det tre avdelinger:

  • Teknologi og miljø, ledet av Jelena Kolarevic i Nofima
  • Forebyggende fiskehelse, ledet av forsker Lill-Heidi Johansen i Nofima
  • Fiskeproduksjon og velferd, ledet av Tom Ole Nilsen ved Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har hovedansvar for forskerutdanning i senteret. Totalt budsjett for CtrlAQUA er 199 millioner kroner over åtte år.

SFI: Senter for forskningsdrevet innovasjon

Norges forskningsråd satser langsiktig på innovative og strategisk viktige områder.

Nofima er partner i følgende SFI-sentre:

CtrlAqua | DigiFoods | SFI Harvest

Nettsted for CtrlAqua

Prosjektet har også et eget nettsted med alt av nyheter, publikasjoner, arrangementer og mer.

Gå til ctrlaqua.no

RAS-forskning i Nofima

Nofima har unike fasiliteter for forskning på resirkulering i akvakultur (RAS).

Se hva som gjør Nofimas forskning relevant for fremtidens havbruksnæring.

Publikasjoner