Jeg jobber i hovedsak med filetkvalitet til oppdrettslaks. Arbeidet relateres til f eks sykdom, fôr/fôring, produksjon. For å forstå underliggende mekanismer studeres bl.a. genuttrykket til det levende dyret. Cellestudier er også et nyttig verktøy i dette arbeidet. Jeg er også involvert i utviklingen av metoder for å predikere kvalitetsparameter (f eks filetfarge og fett- og pigmentinnhold) ved bildeanalyser.

+47 413 47 369

+47 64 97 03 85

E-post

Ås

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin