På dette landbaserte forskningsanlegget i Sunndalsøra med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Mangfoldigheten er stasjonens styrke – gjennom femti år har det ved stasjonen blitt utviklet mange verktøy mot spesielle problemstillinger.

Stasjonen har forskningsfasiliteter for blant annet ernæring, formulert fôr, fysiologi, avl, resirkulering, røntgen og stoffskifte. På stasjonen er det også et eget laboratorium.

 Vi tilbyr:

 • Forsøk i anlegg med og uten resirkulering av vann på ferskvann, sjøvann og brakkvann
 • Testing av fôr og råvarer
 • Forskning på hva som påvirker oppdrettsfiskens robusthet
 • Røntgenfotografering for å undersøke utvikling av misdannelser
 • Hold og testing av avlsmateriale

Hovedaktiviteten er forskning innen områdene:

 • Ernæring, fôr og fôring
 • Avl og genetikk
 • Nye arter
 • Kvalitet
 • Forebyggende helsearbeid
 • Produksjonsteknologi og miljø

På forskningsstasjonen holder også Nofima senter for resirkulering i akvakultur (NCRA) til. Senteret ble bygget i 2010 og er egnet for å teste teknologi og studere oppdrettsfisken i fremtidens oppdrettssystemer.

Forskningsaktiviteten foregår i dag i seks ulike haller med et areal på til sammen 6500 m2 og har 22 smittehygieniske avdelinger med til sammen litt over 1000 forsøkskar og 600 klekkeenheter i ulike størrelser til disposisjon. Stasjonen har laksefisk som hovedområde, men har også konsesjon på ørret, kveite, torsk, leppefisk og rognkjeks. Vanntemperaturen kontrolleres med varmepumper, vekslere, kjølere og fjernvarme.

Forskningsstasjonen ble bygget i 1971, som Norges første forskningsstasjon i akvakultur. Den huser i dag rundt 50 Nofima-ansatte.

Se film fra stasjonen

I 2021 feiret vi at forskningsstasjonen til Nofima på Sunndalsøra er en moderne og fleksibel 50-åring. For anledningen lagde Nofima en film om hva stasjonen kan tilby.

Med vår forskningsinfrastruktur og kompetansen til de ansatte kan vi hjelpe havbruksnæringen med å løse fremtidens utfordringer.

Spørsmål og henvendelser

Adresse

Sjølsengvegen 22
NO-6600 Sunndalsøra