Gå til hovedinnhold

Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Vi har lang erfaring med å designe og gjennomføre forsøksoppsett for blant annet fôr- og ingrediensindustri, vaksine- og legemiddelselskaper og for diverse fysiologiske studier.

I tillegg til å produsere egen forsøksfisk kan stasjonen også holde en rekke ulike arter fisk, skalldyr, skjell og andre akvatiske organismer.

Vi kan tilby:

  • Fôr- og tilvekststudier med kontrollert fôroppsamling
  • Vaksineforsøk
  • Smitteforsøk og smittemodellutvikling (Challenge models)
  • Fysiologiske oppsett med biomasse- og temperaturkontroll
  • Velferdsstudier med kameraovervåking

Ved forsøksstasjonen har vi en egen avdeling for lakselus hvor vi produserer egen lus til bruk i forsøk. Vi har også en egen forsøksavdeling for gjennomføring av smitteforsøk med alle typer fiskesykdommer, som for eksempel IPN, ILA og vintersår.

Havbruksstasjonen har dessuten et fullskala sjøanlegg for studier av fisk under naturlige betingelser. Sjøanlegget har konsesjoner for både laksefisk og marin fisk.

Havbruksstasjonen er eid 50 % av Nofima og 50 % av Universitetet i Tromsø.

Besøk nettsiden til Havbruksstasjonen.no

Pressemelding

Noen prosjekter

Noen resultater

Besøksadresse

Skarsfjordvegen 860
9131 Kårvik

Kontaktperson i Nofima