Vi har forsøksfasiliteter til å gjennomføre alle typer forsøk på fisk og skalldyr gjennom vårt eierskap i Havbruksstasjonen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Fisk og akvatiske organismer er tilgjengelig for forsøk i naturlige og kontrollerte omgivelser. Havbruksstasjonen består av 5 000 kvadratmeter forsøksarealer, laboratorier, møterom, undervisningsrom og kontorer.

Her finnes:

  • Landanlegget for eksperimentelle studier av fisk og skalldyr i kontrollerte betingelser.
  • Fiskehelselaboratoriet for arbeid med fiskesykdommer.
  • RASforsk for forskning i resirkulerte vannsystem (RAS).
  • Senter for marin akvakultur. Havbruksstasjonen i Tromsø har ansvaret for driften av nasjonal avlsstasjon for torsk.

Havbruksstasjonen har tillatelser til produksjon av 81 arter, arbeid med alle kjente fiskesykdommer, samt arbeid med genmodifiserte organismer. Ved behov kan tillatelser, arter og forsøksenheter skaffes.

Havbruksstasjonen er eid 50 prosent av Nofima og 50 prosent av UiT Norges arktiske universitet.

Besøk nettsiden til Havbruksstasjonen.no

Pressemelding

Noen prosjekter hvor Nofima bruker Havbruksstasjonen

Noen resultater fra prosjekter som har brukt Havbruksstasjonen

Besøksadresse

Skarsfjordvegen 860
9131 Kårvik

Kontaktperson i Nofima