Sist oppdatert

Les på engelsk

Vi forsker for å optimalisere produksjonen av laksefisk, torsk og rensefisk, og å bidra til å utvide spekteret av fisk, skalldyr og makroalger til oppdrett.

En viktig del av forskningen er å fremme god dyrevelferd i opprett. En robust fisk takler stress og håndtering og har normal organutvikling i kombinasjon med rask vekst. Den har god motstand mot bakterier, virus og parasitter.

Vi jobber med å etablere metoder for å overvåke, måle og forstå hva som fører til robusthet, både ved hjelp av smittemodeller, fysiologiske tester og molekylærbiologi.

Relaterte temasider