Jeg er seniorforsker i avdelingen for produksjonsbiologi hos Nofima. Mesteparten av arbeidet mitt handler om fiskens velferd i storskala kommersiell produksjon, primært utvikling og bruk av OWI-er (operative velferdsindikatorer) for ulike arter, rutiner og eksisterende oppdrettssystemer. Jeg er også svært interessert i mulighetene digitalisering medfører når det gjelder overvåking av fiskevelferd – både på laboratoriet og ute i oppdrettsanleggene. Et annet interesseområde er utvikling og testing av egnet miljøberikelse for både laboratorier og felt.
Jeg har mer enn 20 års erfaring innen havbruksforskning. Etter å ha tatt bachelor i marinbiologi ved universitetet i Liverpool og doktorgrad i fôring av oppdrettslaks ved universitetet i Glasgow i Storbritannia, arbeidet jeg som postdoktor ved universitetet i Glasgow i Storbritannia og ved Teikyo universitet for vitenskap og teknologi i Japan. Jeg har undervist i fiskevelferd ved universitetet i Tromsø siden 2015, og jeg er styremedlem i Norecopa – Norges nasjonale konsensus-plattform for å fremme «de 3 R-ene» (Replacement, Reduction, Refinement). Siden 2013 har jeg også vært skrivende redaktør for tidsskriftet Aquaculture Environment Interactions.

+47 909 65 133

+47 77 62 90 11

E-post

Tromsø

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin