Hovedmålet til RAS 4.0 er å forbedre fiskevelferd og effektivitet i resirkulerende akvakultursystemer (RAS). Det skal vi gjøre ved å måle fiskebiologi, vannkvalitet og ytelse ved hjelp av avanserte sanntids-sensorer, og deretter bruke målingene til å optimalisere fôring, vannkvalitet og energiforbruk.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jun 2021

Slutt

31. mai 2026

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

NORCE, UiT, Pure Kaldnes Salmon, Lerøy Seafood Group, Searis, CreateView, OxyGuard.

Bakgrunn

RAS 4.0-prosjektet skal vi utvikle integrerte kontrollsystemer for vannkvalitet, fôring og energioptimalisering.

Prosjektet vil skape verdifull kompetanse som kommer både akvakultur- og teknologiselskaper til gode.

Kunnskapen vil bidra til å økt bærekraft ved å effektivisere RAS-produksjonen, føre til økt investering i miljøvennlig RAS-teknologi, og redusere presset på produksjon i sjøanlegg. 

Mål

Hovedmålet til RAS 4.0 er å forbedre fiskevelferd og effektivitet i resirkulerende akvakultursystemer (RAS).

Det skal vi gjøre ved å måle fiskebiologi, vannkvalitet og ytelse ved hjelp av avanserte sanntids-sensorer, og deretter bruke målingene til å optimalisere fôring, vannkvalitet og energiforbruk. 

Hva vi gjør

RAS 4.0 skal bygge på eksisterende infrastruktur og teknologier som allerede anvendes i det eksperimentelle RAS-anlegget i verdensklasse hos Nofima Sunndalsøra (NCRA) og i kommersiell RAS (Lerøy SeaFood Group), med ny sensorteknologi og IoT som skal gi effektiv datainnsamling i sanntid for å muliggjøre automatisering. 

Strategien vår handler om å teste og installere nye kameraer (CreateView) og eksisterende smarte vannkvalitetssensorer og tilhørende programvare (OxyGuard, Krüger Kaldnes mv.), og koble alle sensorer og utstyrskontroller sammen ved hjelp av utviklede grensesnitt og IoT (Searis, OxyGuard, NORCE) på Nofima-senteret for resirkulering i akvakultur (NCRA) på Sunndalsøra. 

Vi tar sikte på å utvikle kontrollsystemer for ammoniakk, ozon, fôring og karbondioksid i RAS gjennom eksperimentelt arbeid og modellering av data som er samlet inn fra to eksperimenter utført ved NCRA, og fra de kommersielle partnerne. 

Mot slutten av prosjektet tar vi sikte på å kombinere hovedkomponentene i RAS i en «digital tvilling» og validere resultatene empirisk. Her skal den semi-kommersielle RAS-virksomheten hos NCRA driftes ved hjelp av integrerte kontrollsløyfer og sammenlignes med RAS med standardstyring.

I dette prosjektet skal Nofima bidra med sin kompetanse på RAS, produksjonsbiologi, vannkjemi, fiskevelferd og -atferd samt datavitenskap.