Forskningsinteresser og kompetanse: Jeg tilhører i mikrobiologigruppen, der jeg hovedsakelig jobber med forskningsprosjekter knyttet til studier av og bruksområder for melkesyrebakterier i mat.

Disse prosjektene har hatt fokus på grunnforskning på molekylærbiologien forbundet med den antimikrobielle aktiviteten hos melkesyrebakterier, som bakteriociner, utvikling av genetiske verktøy for melkesyrebakterier, fysiologien og genetikken bak melkesyreproduksjon, utvikling og bruk av startkulturer for fermentering av kjøtt, utvikling og bruk av beskyttende kulturer for kjøtt- og fiskeprodukter, probiotisk aktivitet hos melkesyrebakterier og identifisering/klassifisering av bakterier ved hjelp av DNA-teknikker. Disse studiene involverer bruk av avanserte metoder i både genetikk og
molekylærbiologi, klassisk mikrobiologi og fermenteringsteknologi.
Utdanning: BSc i mikrobiologi / biokjemi fra Umeå Universitet i Sverige (1984). Ph.d. i mikrobiologi (studier på Lactobacillus reuteri) fra Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala i Sverige (1990).

+47 901 57 584

+47 64 97 02 88

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin