Vitenskapelig artikkel

In vitro testing of commercial and potential probiotic lactic acid bacteria

Jensen, Hanne; Grimmer, Stine J Staavi; Naterstad, Kristine; Axelsson, Lars

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: International journal of food microbiology, vol. 153, p. 216–222–7, 2012

Utgiver: Elsevier

Utgave: 1-2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0168-1605
Elektronisk: 1879-3460

Open Access: none

Lenker:
DOI