Gå til hovedinnhold

Jeg jobber ved avdeling for Næringsøkonomi i Tromsø, noe jeg har gjort siden 2015. Jeg er utdannet samfunnsøkonom, med en mastergrad fra UiT. Mine forskningsområder inkluderer analyser av struktur, lønnsomhet, verdiskaping, sysselsetting og konkurransekraft i fiskeindustrien, i tillegg til ringvirkningsanalyser for hele verdikjeden. De siste årene har jeg også jobbet mye med effekten av valutasvingninger på sjømatnæringen. Ved siden av analysebiten har jeg delansvar for oppdatering og vedlikehold av Nofimas mange databaser over sjømatnæringen.