Mye av min forskning er sentrert rundt kartlegging og analyse av utviklingen innen lønnsomhet, struktur, sysselsetting, eierskap og konkurransekraft i sjømatnæringen, med hovedfokus på foredlingsindustrien. Jeg er blant annet involvert i den årlige Driftsundersøkelsen i fiskeindustrien som har blitt gjennomført ved Nofima siden 1977. Andre temaer jeg har jobbet mye med inkluderer effekten av valutasvingninger på næringen, ulike regionale og nasjonale ringvirkningsanalyser, i tillegg til studier av potensialet for nye salgskanaler (netthandel). Ved siden av selve forskningen har jeg delansvar for oppdatering og vedlikehold av Nofimas mange databaser over sjømatnæringen.
Jeg er ansatt ved avdeling for Næringsøkonomi i Tromsø, og har vært i Nofima siden 2015. For tiden har jeg kontorplass i Ås. Jeg har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Tromsø. I tillegg har jeg vært gjennom et årsstudium på bachelornivå innen ulike bedriftsøkonomiske tema (foretaksstrategi, regnskap og regnskapsanalyse, markedsføring o.l.).

+47 997 74 933

+47 77 62 90 00

E-post

Ås

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin