Jeg er seniorforsker på avdeling for sjømatindustri og jobber hovedsaklig med hvordan fangst og slakt påvirker velferd og kvalitet på fisk. Jeg har jobbet tett mot fiskerinæringa som filetarbeider og torsketungeskjærer og har et stort nettverk innen fiskerinæringa i Nord Norge. Jeg er utdannet Fiskerikandidat og tok sin doktorgrad i 2007 hvor jeg fokuserte på kvalitet på oppdrettstorsk og oppforet torsk. Jeg deltar og har prosjektleder ansvar for flere prosjekt, bla annet i det tverrfaglige prosjektet EthiCatch som er finansiert av Norges forskningsråd. Her skal det undersøkes om en mer skånsom fangst av fisk resulterer i bedre kvalitet, bedre pris til fisker og bedre pris i markedet. Andre prosjekt som det jobbes med er skader på stor snurrevadfisk, drypptap under lagring etc.

+47 902 51 011

+47 77 62 90 73

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin