Eg jobbar med korleis fisk og skaldyr har det før dei vert mat. I doktorgraden min med tittel «Stress responses influencing filet fillet quality in trawled cod and haddock” studerte eg korleis ulike typar stress frå trålfangst, kan påverke filetkvaliteten til torsk og hyse. For tida jobbar eg med fiskevelferd i fiskeri og skal undersøke korleis ulike fangstreiskap påverkar fiskevelferd og stressnivåa hjå torsk. Eg er også involvert i prosjekt som omhandlar sameksistens i kystsona og held på med ein postdoc i human avliving av skaldyr.

+47 997 32 264

+47 77 62 90 14

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin