Foto: Emil Bremnes/Nofima

Sameksistens og ringvirkninger av havbruk, fiskeri og fisketurisme i Finnmark

SaRi

 Næringsøkonomi  

I prosjektet SaRi studerer vi sameksistens mellom havbruk, fiskeri og fisketurisme i Finnmark, og om fakta om ringvirkninger påvirker sameksistensen mellom disse aktørene.

Tidspunkt:1. februar 2019 – 30. juni 2022
Finansiør:Regionale forskningsfond Nord-Norge, RFFNORD
Samarbeid:Lerøy Aurora AS, Cermaq Finnmark, Grieg Seafood Finnmark, NRS Farming AS, Nordkappferie, Kompetanseklynge laks SA, Sjømat Norge Nord, Finnmark fylkeskommune, Fiskeridirektoratet, Nord Norges, Kystfiskarlag ved regionkontor i Finnmark, Vest-Finnmark Regionråd, Big Fish Adventure og Visjona
Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Økt kunnskap om sameksistens mellom havbruk, fiskeri og fisketurisme har veldig stor interesse og er veldig sentralt for både aktørene i privat og offentlig sektor i Finnmark.

Det er viktig å finne gode løsninger, slik at samhandlingen mellom ulike næringsaktørene som operere i samme kystsone kan driver næringsvirksomhet med minst mulig konflikter.

Forvaltningen har også et stort behov for mer kunnskap for å ivareta ulike interesser i Finnmark. Det er helt klart et stort behov for kompetanseoppbygging på sameksistens, og dette er veldig nyttig både for aktørene i privat og offentlig sektor for å videreutvikle næringslivet i Finnmark fylke.

Hovedmålet med SaRi er å fremskaffe faktakunnskap om sameksistens mellom tre ulike næringer (havbruk, fiskeri og fisketurisme) for å utvikle næringslivet i Finnmark fylke.

Delmål

Følgende delmål som skal lede til hovedmålet.

 1. Synliggjøre effekter i form av sysselsetting, skatteinntekter og ringvirkninger av næringenes aktivitet på lokalt nivå, som samfunnsbidrag til utvikling i Finnmark.
 2. Kartlegge utfordringer og muligheter tilknyttet sameksistens mellom havbruk, fiskeri og fisketurisme i Finnmark.
 3. Identifisere eventuelle kunnskapshull for forvaltningen på regionalt nivå med hensyn på sameksistens, og hvilke metoder/verktøy som brukes for å ivareta ulike interesser i Finnmark (oppdrettere, fiskere, turistfiske)
 4. Identifisere hvilke kunnskapsfaktorer som er førende for sameksistens relatert til miljømessig-, økonomisk-, sosial- og institusjonell bærekraft

Forventet resultater

 • Videreutvikle metoden for ringvirkningsanalyse på regionalt og lokalt nivå
 • Publisere funnene fra ringvirkningsanalysen på en dynamisk webløsning
 • Øke kunnskapen om muligheter og utfordringer relatert til sameksistens mellom fiskeri, havbruk og fisketurisme i Finnmark
 • Identifisere eventuelle kunnskapshull i forvaltningen på regionalt nivå når det gjelder avveiningen mellom ulike brukere i Finnmark
 • Skape en kunnskapsarena for sameksistens mellom samfunnsaktører i Finnmark (politikere, ulike næringsaktører, forvaltning, samiske interesser)
 • Produsere kunnskap som forhåpentligvis kan bidra til en positiv dialog mellom ulike næringsaktører i Finnmark
 • Etablere kunnskap til bruk i kommunale og interkommunale kystsoneplanprosesser
Les mer om:

Relatert innhold

 • Filer og lenker

Filer:

 • ()