Erfaring, personlige egenskaper: Jeg har jobbet i fiskerinæring og oppdrett, i og utenfor Norge, i mer enn 10 år før jeg startet fiskerikandidat-studiet ved Universitetet i Tromsø høsten 1999. I tillegg har jeg yrkesskole som er relatert til fiskeri- og akvakultur. Etter avlagt masteroppgave våren 2004 har jeg jobbet som amanuensis ved Norges fiskerihøgskole fra 2004 til 2006. Da underviste jeg i produksjonsteknologi, fiskerikjemi og oppdrettsteknologi. Dette var også noe jeg var involvert i under hele min PhD studie fra høsten 2006 til sommeren 2011. I juni 2011 disputerte jeg med tittelen på avhandlingen “Quantification and characterisation of residual blood in fish muscle”, og som belyser de ulike enhetsoperasjonene ved slakting av fisk
og hvilke effekter de har på selve utblødningen og muskelkvaliteten. I tillegg belyser den muligheten for å bruke en objektiv og hurtig målemetode for restblod i fiskemuskel, som er basert på visuell- og nærinfrarød spektroskopi. Ellers har jeg stor arbeidskapasitet og er meget selvstendig i jobben. Jeg er også serviceinnstilt, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, ryddighet i forhold til rutiner og administrasjon og evne til å takle stress. I tillegg er jeg svært fleksibel med tanke på mulige fremtidige arbeidsoppgaver som måtte dukke opp underveis i min stilling. I tillegg vil jeg kunne bidra med undervisning og veiledning dersom dette skulle bli aktuelt.

+47 77 62 90 85

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin