Villfisk kan holdes levende etter fangst for å øke både kvalitet og verdi. Nofimas forskningsmiljø har vært sentral i utviklingen av metoden, og jobber tett sammen med næringen for å bedre både teknologi og fiskevelferd.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Fiskeri- og kystdepartementet opprettet i 2010 et nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur ved Nofima i Tromsø.

Senteret arbeider særlig med lagring av levende torsk og krabbe og har nært samarbeid med næringens aktører, både i flåte og landindustri. Når vi utvikler produkter, metoder og teknologi som øker verdien på fangsten, gjør vi det med et blikk på hele verdikjeden.

Vi tilbyr

  • Forskning på fangst, transport, mottak og lagring av fisk, skalldyr og kråkeboller.
  • Forsøksanlegg på land for produkt- og logistikktesting av levende sjømat
  • Teknologiutvikling innen pumping, transporttanker, mottaksmerder og slaktelinjer
  • Forskning på teknologi og metoder for optimal kvalitet
  • Forskning innen fysiologi, stress og restitusjon, adferd og kriterier for god velferd
  • Rådgiving til næring og forvaltning
  • Veiledning i form av håndbøker og manualer

Forskerne ved senteret undersøker i hovedsak lagring av torsk fanget om våren og slaktet tre til 20 uker senere. Forskerne jobber også med en rekke andre arter.

Vi har etablert en egen forsøksfasilitet hvor vi utvikler nye transportmetoder for blant annet kongekrabbe og sjøkreps. I seinere år har det også vært stor aktivitet på håndtering av levende snøkrabbe, hvor vi studerer betingelser for velferd og kvalitet.

En viktig oppgave for senteret er å dele forskningsbasert kunnskap. Dette gjør vi ved å delta på ulike kursopplegg, gi ut faktaark og håndbøker, og også gjennom en årlig workshop hvor næring, forvaltning og forskning møtes for å presentere og diskutere aktuelle problemstillinger.

Nedlastinger


Foto: Kloegga gjør seg klar til å hente levende torsk som har stått 30 døgn i ventemerd. Foto: Bjørn Tore Forberg/Nofima


Verdt å vite

Noen prosjekter

Spørsmål og henvendelser

Besøksadresse

Nofima AS
Muninbakken 9-13, Breivika
9291 Tromsø