I Måltidets hus finner du både fiskehall, forsøkshall, pakkehall, autoklavrom og flere ulike laboratorier.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Forsøkshallene og laboratoriene i Måltidets Hus har totalt et areal på rundt 1000 m2. Arealet er delt opp i forskjellige soner. Det er i utformingen av lokalene lagt stor vekt fleksible løsninger samt høy hygienisk standard.

I tilknytning til Nofimas forsøkshaller er det et eget renrom hvor det kan kjøres forsøk som krever spesielt høy hygienisk standard.

Lokalene er delt inn slik:

Fiskehall

I fiskehallen finnes det utstyr for mottak og forbehandling av fisk. I tilknytning til området finnes to store kjølerom for oppbevaring av hhv ubehandlet og delvis prosessert fisk (for eksempel salting, marinering). I tilknytning til fiskehallen finnes det utstyr for røyking av produkter, samt gode muligheter for kjølt oppbevaring av råstoff.

Forsøkshall

I forsøkshallen finnes et stort produksjonskjøkken. I tillegg er det områder tilrettelagt for installasjon av forskjellig type prosessutstyr. Dette kan være utstyr som finnes i MH eller utstyr som hentes inn fra samarbeidspartnere.

Vi har også utstyr for høytrykksprosessering.

Pakkehall

I pakkehallen finnes det tilgjengelig utstyr for emballering av næringsmidler – alt fra utstyr for lukking av metallemballasje til forkjellig typer utstyr for pakking i modifisert atmosfære.

Autoklavrom/varmebehandling

I autoklavrommet er det oppmontert to autoklaver, basert på to forskjellige teknologier.

Laboratorier

I Måltidets Hus er det laboratorier utstyrt for mikrobiologiske, fysiske og kjemiske analyser knyttet til næringsmidler. I tillegg finnes det sensorisk laboratorium og spesialrom for forbrukeranalyser.

Bilder

Spørsmål og henvendelser

Besøksadresse:

Måltidets hus
Richard Johnsensgate 4
NO-4021 Stavanger