Jeg har tverrfaglig erfaring innen produktutvikling, emballasje, prosess, enkle mikrobiologiske og kjemiske analyser. Jeg har også mange års erfaring i det interne sensoriske panelet.
Utdannet kokk og næringsmiddeltekniker.

+47 408 47 889

+47 51 84 46 33

E-post

Stavanger

Prosessteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin