Gå til hovedinnhold

iFOODnet er et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk for opplæring og forskning for norske og japanske matvitenskap-studenter.

Sist oppdatert

Start

01. feb 2021

Slutt

31. jan 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Tokyos universitet for marin vitenskap (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNoDai)

Prosjektleder(e):

Izumi Sone

Andre deltakere:

Morten Sivertsvik

Visjonen for prosjektet iFOODnet er å utvikle et langsiktig norsk-japansk partnerskap innen forskning og utdanning, som er knyttet til fire tverrsektorielle innovasjonsområder (“CIP-er”, se under). Disse skal bane vei for neste generasjons bærekraftige og ressurseffektive matvaresystemer uten avfall, som til slutt skal ende opp i en smart, sirkulær og robust bioøkonomi 4.0.

Om iFOODnet

I iFOODnet har Nofima samarbeidet med NTNU for å bygge opp et langsiktig, internasjonalt samarbeid med Tokyos universitet for marin vitenskap & teknologi (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNODAI).

iFOODnets internasjonale opplærings-, forsknings- og innovasjonsprogram (ITP) vil inneholde CIP-basert studentmobilitet med kortsiktige innovasjonsoppdrag, årlig opplæringsskole, samt treningsøkter innen formidling. Dette skal sørge for at forskere på et tidlig stadium får et innovasjonsorientert og gründerrelatert tankesett og kompetanse som muliggjør forskning, overførbare ferdigheter og kulturelt mangfold.

iFOODnet-prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalt samarbeid og kvalitetsforbedring i høyere utdanning (Diku) innenfor RCN INTPART-programmet — International Partnerships for Excellent Education, Research and Innovation.

Slik er arbeidet organisert

iFOODnet-prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker (AP).

En oversikt over hvordan arbeidet i iFOODnet er organisert, og hvem som er involert i de ulike delene av prosjektet.

AP1: Internasjonalt opplærings-, forsknings- og innovasjonsprogram

Kontaktperson: Izumi Sone, Nofima

AP1.1. Opplæring og innovasjon 

iFOODnet skal utvikle og ta i bruk det internasjonale opplærings- og innovasjonsprogrammet (ITP) i Japan og Norge. Vi planlegger årlige opplæringsskoler og kortsiktige innovasjonsoppdrag som del av et studentutveklingsopplegg (se AP1.2). Opplæringsskolen skal engasjere studentene i nettverkets arrangementer for å fremme teamarbeid og interkulturell kommunikasjon. Vi legger vekt på praksis gjennom utfordringer, oppgaver og bransjebesøk, innovasjon og IPR-ledelse, samt RRI-implementering.

AP1.2. Forskning og innovasjon  

Vi vil etablere en plattform for vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Japan gjennom tverrsektorielle innovasjoner (se “CIP-er” under) for å være i forkant av fremtidig matforskning internasjonalt. Studentutveksling vil være medvirkende til forskningssamarbeidet.

Den primære målgruppen er masterstudenter i begge land, med et beregnet forskningsopphold hvert år på tre måneder under tilsyn fra partnerne. En årlig studentpris vil bli utdelt som for eksempel konferansestipend eller arbeidsutplassering etter dyktighet.

I tillegg vil det bli organisert to åpne workshops om ulike temaer i begge land for å styrke internasjonal forskning, utdanning og innovasjon.

AP2 Formalisering av institusjonelt partnerskap

Kontaktpersoner: Eva Falch og Ragni Nergård

For å sikre et langsiktig internasjonalt partnerskap vil iFOODnet etablere bilaterale avtaler mellom iFOODnet-partnerne, i tillegg til akademisk akkreditering for studentaktivitetene i iFOODnet. Videre vil vi kontinuerlig undersøke muligheter for fremtidige fellesprogrammer utover prosjektets levetid.

AP3 Koordinasjon, kommunikasjon og formidling

Kontaktperson: Izumi Sone, Nofima

AP3.1. Nettverkskoordinering 

Prosjektlederen koordinerer innsatsen i de ulike arbeidspakkene og sikrer god fremgang og god intern kommunikasjon blant prosjektpartnerne. iFOODnet et bygget på et felles ansvar blant partnere for å legge til rette for eierskap og internasjonal relevans for prosjektet.

Prosjektledere
Dr Izumi Sone

Prosjektadministrator
Dr Morten Sivertsvik, Nofima

Vitenskapelig koordinator
Dr Estefania Noriega Fernández

Lokale ledere/AP-ledere
Prof. Turid Rustad (NTNU, LM)
Førsteamanuensis Eva Falch (NTNU, AP2-leder)
Prof. Shingo Matsukawa (TUMSAT, LM)
Prof. Yoshimasa Sagane (TokyoNodai, LM)

CIP-ledere
CIP #1: Prof. Kuda (TUMSAT) og Dr Estefania Noriega Fernández (NOFIMA)
CIP #2: Prof. Sagane (TokyoNodai) og førsteamanuensis Lerfal (NTNU)
CIP #3: Prof. Matsukawa (TUMSAT) og Dr Nordgård (NTNU)
CIP #4: Prof. Myoda (TokyoNoDAI) og Prof. Rustad (NTNU)

AP3.2. Kommunikasjon og formidling

Vi vil kommunisere iFOODnets aktiviteter gjennom en målrettet strategi og vil henvende oss til vitenskapelige miljøer, beslutningstakere, media og samfunnet. Gjennom dette ønsker vi å maksimere prosjektets innvirkning og geografiske dekning, og tilrettelegge for kontinuerlig rekruttering og involvering av unge talenter til iFOODnet.

Innovasjonsområder (CIP-er)

“Sektorielle søyler for innovasjon” – (Sectorial innovation pillars):

1. Bioprospektering

Metagenomisk screening og omics-verktøy vil spille en viktig rolle i å identifisere og målrette nye genetiske ressurser og biomolekyler, samt forutsi endringer i biologisk mangfold og til slutt avdekke det enorme potensialet av mikrobiomer mot offentlig helse, matvarebehandling og bioteknologi.

Å fremme mangfold innen matvaresystemer vil være avgjørende for å skape et sunt og bærekraftig kosthold, økt motstandsdyktighet og sosioøkonomiske og miljømessige fordeler.

2. Innovativ matvarebehandling og funksjonalitet

Ressurseffektive, miljøvennlige og klimasmarte innovative teknologier og funksjonelle ingredienser vil spille en nøkkelrolle i verdens forsyning av varierte, trygge og næringsrike matvarer av høy kvalitet, og vil til slutt bidra til folkehelse og velvære, samt redusert avfall og matsvinn.

Bare en 5 % reduksjon av matavfallet vil spare 207 millioner norske kroner og 0,02 % av utslippet, og hver ytterligere dags holdbarhet på matvarer vil bety 483 millioner norske kroner spart per år.

3. Biomaterialer og smart emballasje

EU har et mål om at ti prosent av plasten i markedet skal være laget av biomaterialer, og FN vil halvere matavfallet innen 2030. Det å tenke nytt rundt matavfall og restråstoff som hjelpemiddel for rimelige, nye generasjoner av biomaterialer og strebe etter smart food-(nano)emballasjeløsninger med bærekraftig null-utslipp fra bunn til topp og (minimal) behandling, vil bidra til å nå disse målene.

4. Bioraffineri for matavfall

FoodFirst kaskade-bioraffineri uten avfall er en kostnadseffektiv, tverrsektoriell nisjemulighet for valorisering av matavfall og underutnyttet råstoff til kommersielt sunne bioaktive og funksjonelle matvarer, i tillegg til biopolymerer, forløpere for dyrefôr, biodrivstoff og gjødsel.

Bioraffinerier for makroalger forventes f.eks. å forstyrre den tradisjonelle verdikjeden (50 små og mellomstore bedrifter i løpet av 5 år/500 nye, høyt kvalifiserte arbeidsplasser), samtidig som trykket på økosystemtjenester og klimaendringene reduseres.

Partnere

I iFOODnet har Nofima, Europas største forskningsinstitutt for anvendt matvitenskap, samarbeidet med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å bygge opp et langsiktig, internasjonalt samarbeid med sterke akademiske grupper i Japan ved Tokyos universitet for marin vitenskap & teknologi (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNODAI).

Logos iFOODnet partners