Gå til hovedinnhold

iFOODnet er et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk for opplæring og forskning for norske og japanske matvitenskap-studenter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2021

Slutt

31. jan 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Tokyos universitet for marin vitenskap (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNoDai)

iFOODNets opplæringsskole

Norske og japanske studenter lager nye matkonsepter sammen under ukelang internasjonal opplæringsskole 2022

Oppdatert januar 2022

Å sikre fremtidig matforsyning innenfor planetens tålegrenser er en global utfordring som engasjerer studenter og forskere verden over. Denne samfunnsutfordringen ble valgt som overordnet tema da NTNU arrangerte en én uke lang opplæringsskole fra 8. til 12. november 2021. Opplæringsskolen var en del av iFOODnet-prosjektet, som koordineres av Nofima og finansieres av Kunnskapsdepartementet gjennom Norges forskningsråd og Diku. 

Målet med opplæringsskolen var å øke bevisstheten om de matutfordringene verden står overfor, og å gi studentene en verktøykasse for innovasjon, et internasjonalt nettverk og ferdigheter i å arbeide i tverrkulturelle og tverrfaglige team. Oppgaven de fikk, var å designe fremtidens matkonsepter.   

«Hva blir fremtidens proteinkilder?» «Hvordan redusere matsvinnet?» Det var de to spørsmålene studentene skulle jobbe med i grupper mens de utviklet matkonseptet sitt. Uken besto av forelesninger innen innovasjon, design thinking, tverrfaglig prosjektarbeid og mattrender. Hver dag var det dessuten satt av tid til idédugnad og gruppearbeid. Den siste dagen presenterte gruppene matkonseptene sine. 

41 studenter (22 japanske og 16 norske) fra to universiteter i Japan (Tokyo University of Marine Science and Technology og Tokyo University of Agriculture) og to universiteter i Norge (NTNU og Universitetet i Stavanger) deltok på arrangementet. Til sammen representerte studentene 20 ulike studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Programmet, som gikk fra 8.00 til 12.00 norsk tid hver dag (16.00–20.00 japansk tid), hadde et sterkt fokus på gruppearbeid: Studentene ble delt inn i grupper à 4 til 6 studenter; hver gruppe besto av studenter fra Japan og Norge og fra de ulike universitetene. I begynnelsen av teamarbeidet var de japanske studentene mer tilbakeholdne i diskusjonene, men det bedret seg i løpet av uken, og teamene ble en arena for kreativitet og kunnskapsdeling mellom studenter med forskjellige kulturer og bakgrunner.  Studentene sier at opplæringsskolen ga dem høyt læringsutbytte og et større internasjonalt nettverk.

Matkonsepter

  • «Wastecraft» – det finnes ikke avfall, bare ressurser
  • Encelleprotein
  • Insekter som ingrediens – «Protein Hopper»
  • Proteiner for eldre
  • Det grønne huset
  • Spirulina som proteinkilde for eldre
  • Alternative proteinkilder for nødprodukter
  • Skap med modifisert atmosfære

…. Siden gruppen vår hadde satt seg fore å utvikle en yoghurt for eldre i Japan, dro vi på feltarbeid for å vise frem japanske supermarkeder [til de norske studentene]. De norske studentene var imponerende nysgjerrige og svært interessert i å bli kjent med moderne japansk matkultur. Selv oppdaget jeg at det også japanere imellom er ulike tanker om samfunn og livsstil. – En M.Sc.-student ved TUMSAT i Japan. 

Opplæringsskolen ble organisert og ledet av professor Turid Rustad, forsker og prodekan for innovasjon Catherine Taylor og førsteamanuensis Eva Falch ved NTNU. Organisatorene var imponert over teamarbeidet og matkonseptene studentene utviklet. Dette var over all forventning, og undervisningsmodellen som er utviklet her, vil bli brukt i fremtidig opplæring i internasjonalt teamarbeid. Slike samarbeid vil bidra til å drive våre globale matsystemer i riktig, bærekraftig retning.   

iFOODnets andre opplæringsskole i Tokyo, Japan
Studentene som deltok på opplæringsskolen. Foto: Izumi Sone.

Oppdatert desember 2022

Målet til iFOODnet er å bygge opp et tverrfaglig og tverrsektorielt opplærings- og forskningsnettverk for samarbeid mellom Norge og Japan. I 2022 ble den andre opplæringsskolen i regi av iFOODnet arrangert av professor Shingo Matsukawa ved Tokyos universitet for marin vitenskap og teknologi (TUMSAT, Japan). Der fikk japanske og norske studenter muligheten til å lære mer om matforskning og innovasjon, og de fikk samarbeide med hverandre.

Arrangementet ble avholdt på campus ved TUMSAT i Tokyo 3.–7. oktober 2022. Det var lagt opp til både virtuelle og direkte presentasjoner fra høyttalere. Programmet bestod av presentasjoner, demonstrasjoner, gruppearbeid og turer til universitetets forskningsskip, til marked og museum, for å gi viktig innsikt i mattilgjengelighet, utnyttelse, stabilitet og tilgjengelighet.

Studentpresentasjon om bruk av fiskeskinn som ny gelatinkilde. Foto: Randi Sund.

Fire japanske og norske universiteter og ett forskningsinstitutt var representert på opplæringsskolen: TUMSAT, Tokyos landbruksuniversitet (Tokyo NODAI), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger (UiS) og Nofima. Tjuesju studenter på nivåene bachelor, MSc og PhD deltok på arrangementet: 17 fra TUMSAT, 7 fra NTNU, 1 fra Tokyo NODAI og 2 fra UiS.

Opplæringsskolen er et tilbud der studentdeltakere kan undersøke utfordringer som global matsikkerhet og bærekraft, og argumentere for måter å løse disse problemene på ved å lage en forretningsplan. Deltakerne ble delt inn i 5 grupper og presenterte sine respektive forretningsplaner i slutten av uken:

Forretningsplaner

• Trådløs fryser for fisketransport i utviklingsland
• Få spiselig mat tilbake til markedet
• Maneter som ny matkilde
• Bruk av fiskeskinn som ny gelatinkilde
• Resirkulering av spiselig olje til biodiesel

Etter opplæringsskolen ble studentene bedt om å gi en tilbakemelding på hvordan de opplevde å jobbe i grupper med studenter fra en annen vitenskapelig bakgrunn og fra et annet land, og hva de syntes var mest interessant og mest utfordrende. Hovedutfordringen syntes å være kommunikasjon, da engelskkunnskapene hos studentene i gruppen varierte. Til tross for dette var tilbakemeldingene svært positive, og studentene følte at de fikk innsikt i nye fagområder og kulturer. Du finner noen sitater fra studentene nedenfor.

Hvordan opplevde du å jobbe i grupper med studenter fra en annen vitenskapelig bakgrunn og fra et annet land?

– Å jobbe med medstudenter fra en annen vitenskapelig bakgrunn og fra et annet land var både morsomt og lærerikt. Jeg lærte mye nytt gjennom kunnskapen og ferdighetene som medstudentene delte med meg.
– Jeg likte å samarbeide med studenter fra ulike kulturer og vitenskaper, jeg fikk utvidet min egen kunnskap og erfaring.

Hva syntes du var mest interessant på opplæringsskolen?

– Å bli kjent med en helt ny kultur, både på universitetet og ellers i Japan. Det var interessant å oppleve organiseringen og forelesningene på TUMSAT.
– Gruppearbeidet. Vi bestemte oss for å lage produktet i laboratoriet. Prosessen var enkel, men å lage oppskriften, jobbe i laboratoriet og få et ferdig produkt var en verdifull erfaring.

Ansatte fra Nofima og NTNU reiste til Tokyo for å undervise ved opplæringsskolen, møte ansatte og studenter ved TUMSAT og delta i et prosjektmøte. Fra NTNU deltok førsteamanuensis og prosjektleder for iFOODnet WP2 Eva Falch, prodekan for innovasjon og forsker ved fakultet for naturvitenskap Catherine Taylor Nordgård, forsker Kurt Ingar Draget og Julia Zazhigina ved internasjonal seksjon. Fra Nofima deltok forskningssjef i avdeling prosessteknologi Morten Sivertsvik, prosjektansvarlig for iFOODnet Izumi Sone og doktorgradsstipendiat Randi Sund.

Lunsj på TUMSAT. Foto: Izumi Sone.

Morten Sivertsvik og professor Jørgen Lerfall fra NTNU holdt en hybridforelesning. Morten Sivertsvik holdt forelesningen live på TUMSAT og Jørgen Lerfalls del av forelesningen var forhåndsinnspilt. Eva Falch og professor Turid Rustad fra NTNU holdt også en hybridforelesning med Eva Falch til stede på TUMSAT og Turid Rustad online via Teams. I tillegg var både Catherine Taylor og Kurt Ingar Draget til stede på TUMSAT og holdt et foredrag sammen.

Morten Sivertsvik, Izumi Sone og Randi Sund møtte professorer fra laboratoriene for Prosessering og termisk behandling av mat og Matmikrobiologi, ved Avdeling for matvitenskap og teknologi. I disse møtene informerte Nofima om seg og sine prosjekter, og professorene fra TUMSAT informerte om sine laboratorier og prosjekter. Potensielle forskningssamarbeid ble diskutert med utgangspunkt i disse presentasjonene. Møtene var interessante og åpnet for videre kontakt og samarbeid.

Julia Zazhigina, Eva Falch og Catherine Taylor Nordgård møtte den internasjonale avdelingen ved TUMSAT for å drøfte hvordan de kunne øke studentutvekslingen fra Japan til Norge. Julia Zazhigina forklarte hele søknadsprosessen for utveksling til Norge, inkludert krav om engelskkunnskaper, hvordan finne bolig, økonomiske garantier som kreves av Utlendingsdirektoratet for visumsøknad og studietillatelse, og muligheten for å ta et sommerkurs i norsk. Kulturforskjeller og forskjeller i undervisningsmetoder mellom de to landene, samt økonomiske ordninger for utvekslingsstudenter mellom Japan og Norge, ble også diskutert. Dr. Catherine Taylor Nordgård delte av sine erfaringer med å ta imot to masterstudenter fra Japan gjennom iFOODnet-programmet på et forskningsopphold våren 2022. Ansatte fra både NTNU og TUMSAT opplevde møtet som svært nyttig og informativt, og forhåpentligvis vil det åpne for fremtidig utveksling av studenter mellom de to universitetene. Julia Zazhigina holdt også en presentasjon om NTNU for en gruppe studenter fra TUMSAT som var interessert i utvekslingsopphold i Norge. Studentene var veldig engasjerte og stilte mange spørsmål.

Besøk på den norske ambassaden i Tokyo. Fra venstre til høyre: Otto Malmgren, Shingo Matsukawa, Morten Sivertsvik, Julia Zazhigina, Eva Falch, Izumi Sone, Marianne Støren. Foto: Den norske ambassaden i Tokyo.

Julia Zazhigina og Eva Falch fra NTNU, Morten Sivertsvik og Izumi Sone fra Nofima og Shingo Matsukawa fra TUMSAT besøkte den norske ambassaden i Tokyo. Her ble de tatt imot av Otto Malmgren og Marianne Støren Berg som jobber med teknologi, forskning og høyere utdanning ved ambassaden. iFOODnet-prosjektet ble presentert, og de diskuterte mulighetene for videre samarbeid innen forskning, utdanning og industri, samt økonomiske avtaler for slikt samarbeid. Det ble også snakket om hvordan man kan legge til rette for utveksling fra Japan til Norge og gjøre NTNU til et mer populært utvekslingsmål for japanske studenter. Den norske ambassaden la ut en post om samarbeidet på LinkedIn-siden sin, som du kan se her.

Både studenter og ansatte kunne bli bedre kjent med medstudenter og kollegaer over middager, og på turer og utflukter på ettermiddagene. De norske besøkende gikk også på oppdagelsesreise i Tokyo, og smakte på ny og spennende mat. En fantastisk erfaring og opplevelse, der vi knyttet nye forbindelser, utvidet kunnskapen om matvitenskap og lærte om japansk kultur og mattradisjoner.

Studentmobilitet

Intervju med to masterstudenter fra Japan 2022

Oppdatert mai 2022

I dette intervjuet blir vi nærmere kjent med de to masterstudentene Hazuki Takagi og Yumika Hayano fra Japan som er kommet til Norge for et tre måneders forskningsopphold ved NTNU. De er her i forbindelse med prosjektet [CIP#3] Biomaterialer og smart emballasje, under veiledning fra prof. Shingo Matsukawa (TUMSAT), Dr. Catherine Taylor Nordgård og Dr. Kurt Inger Draget (NTNU). 

Hazuku Takagi

Bilde av Yumika og Hazuku i Agdenes sammen med en av døtrene til veileder Dr. Catherine Taylor Nordgård, NTNU. Foto: Arne Nordgård. 

Fortell oss om deg selv og bakgrunnen din. 

Jeg heter Hazuku Takagi, jeg er 22 år gammel og er mastergradsstudent hos TUMSAT. Jeg kommer fra Kanagawa-prefekturet, og byen jeg bor i, ligger ved havet. Hobbyen min er seiling. Jeg har vært medlem av et klubblag i en seilerforening i fire år, og jeg elsker det! Så jeg elsker sjøen, og jeg elsker Trondheim, fordi byen også ligger vakkert til ved havet. I tillegg er jeg stor fan av J-pop! Jeg håper jeg kommer til å få venner her med de samme interessene.

Hvilken institusjon (forskningsgruppe) og hvilke emner skal du jobbe med?

Jeg har studert gelatin (marint og animalsk) i et år, og skal fortsette med dette hos NTNU her i Norge. Fiskegelatin brukes ikke i særlig stor grad ennå, ettersom det har et veldig lavt smeltepunkt sammenlignet med animalsk gelatin. Mange forskere jobber med å finne en måte å bruke det på som en erstatning for animalsk gelatin på, men man har ikke kommet frem til en løsning ennå. Målet for forskningen vår er ikke å komme opp med en erstatning for animalsk gelatin, men etter min mening har blandingen av animalsk og marint gelatin interessante egenskaper. 

Photo: Hazuku Takagi

Hvorfor ønsket du å delta i iFOODnet-utvekslingsprogrammet? 

Jeg hørte om dette prosjektet først for et drøyt år siden. Professor Mastukawa ba meg om å bli med i prosjektet, og jeg ble veldig interessert! Jeg tenkte at det å bo i utlandet over lengre tid bare er noe man kan gjøre når man studerer på universitetet. I tillegg tenkte jeg at det var en sjelden mulighet til å få oppleve et annet laboratorium. Det å få gjøre dette er verdt det for meg, selv om det å bo utenlands er vanskelig nå med pandemien. Jeg håper å få snakke med mange fagfolk. På dette universitetet er det mange forskere med solid faglig kunnskap. I tillegg håper jeg at jeg kan få noen nye venner på NTNU.

Hvordan er inntrykket ditt så langt? 

Jeg har vært her i to uker allerede. Luften her er veldig skarp og frisk. Og alt er helt nytt. Jeg tror dette er et bra sted å begynne på noe nytt. Alle her er veldig vennlige. Alle bilene stopper når jeg går over veien. Fremmede hjelper meg når jeg ikke skjønner hvordan jeg skal vaske tøy. En fortalte med at «snø er ikke noe spesielt her!» da jeg ble overrasket over at det snødde i april. Men nå har jeg nettopp kommet i gang med studiet her, så det er nå alt begynner. Jeg skal gjøre mest mulig ut av både studiene og resten av oppholdet her

Yumika Hayano

Fortell oss om deg selv og bakgrunnen din.

Foto: Yumika Hayano

Jeg heter Yumika Hayano, jeg er 22 år gammel og tar for tiden en mastergrad hos TUMSAT. Emnet for masteroppgaven min er «Mekanismer for gelédannelse ved blanding av animalsk gelatin og marint gelatin fra kaldtvannsfisk».  Hobbyene mine inkluderer å spise (særlig godteri), lage mat og lese manga. 

Hvorfor ønsket du å delta i iFOODnet-utvekslingsprogrammet? 

En av grunnene er at jeg ønsket å få en fordypning i kunnskapene om fiskegelatin i masterstudiet. Heldigvis finnes det mange spesialister på fiskegelatin hos NTNU, som er universitetet jeg går på gjennom iFoodNet-prosjektet, så jeg tenkte at dette var en god mulighet til å få lært masse. Den andre grunnen er at jeg vil videreutvikle tankeevnen og kommunikasjonsferdighetene mine. Da jeg ble med i opplæringsprogrammet fra iFoodNet sist høst, ble jeg imponert over de avanserte diskusjonsferdighetene de norske studentene hadde. Denne erfaringen gjorde at jeg ville prøve å få erfaring på et høyere nivå.

Hvilke forventninger har du til å bo i Norge? 

En av dem er å få masse kunnskap om fiskegelatin i seg selv og effektive måter å gjennomføre eksperimenter på. I tillegg vil jeg nyte livet i Norge og bli kjent med en annerledes kultur enn den japanske.

Hvordan er inntrykket ditt så langt? 

Alle i prosjektet er veldig snille mot meg, så jeg setter utrolig stor pris på hjelpen jeg får. Gjennom dette prosjektet er jeg glad for å kunne få en fordypning i masterstudiet, siden det er mange spesialister på fiskegelatin her på NTNU, og maskiner jeg aldri har jobbet med før. Jeg får prøve meg på eksperimenter som ikke hadde vært mulig hvis jeg bare hadde vært på laboratoriet i Japan. I tillegg har det gitt meg en god sjanse til å forstå en annen kultur. Jeg har faktisk ikke vært så mye utenlands før, så jeg er glad for å få denne unike muligheten. Akkurat nå har jeg ikke en gang lyst til å dra tilbake til Japan, fordi Norge er det beste stedet jeg kan være på!

Velkommen hjem! – Intervjuer med studenter ved fullført program 2022

Oppdatert august 2022

De to MSc-studentene fra TUMSAT har fullført forskningsoppholdet på 3 måneder ved NTNU, og har kommet trygt hjem. I dette intervjuet ba vi dem om å fortelle om sine erfaringer. 

Hazuku Takagi

Hvordan syntes du det var å bo og jobbe i Norge i tre måneder? 

Norge er et fantastisk sted. Luften er frisk og klar, og jeg elsker den flotte naturen. Jeg fikk gått på tur i noen av helgene. Folkene her er også veldig vennlige. Her kunne jeg godt bodd. 

Hva var det viktigste du lærte i løpet av oppholdet? 

Det var hvordan jeg kan diskutere ting på engelsk. Jeg fikk hatt mange diskusjoner. I starten var det vanskelig å gjøre det på engelsk, men jeg fikk så mye vennlig hjelp, med figurer og tabeller og masse repetisjoner, at jeg lærte mer om hvordan jeg kunne bli bedre til å drøfte ting på engelsk.

Ville du anbefalt iFOODnet mobility til andre elever, og i så fall hvorfor?

Ja, jeg tenker at hvis man er interessert i å studere i utlandet, er dette en god mulighet. Det er viktig å få støtte under oppholdet, og jeg tenker at Norge er det beste stedet å studere i utlandet, fordi folk er så vennlige her. 

Yumika Hayano

Hvordan syntes du det var å bo og jobbe i Norge i tre måneder? 

Det var en fantastisk opplevelse for meg, ikke bare med tanke på studiene, men også for å lære mer om andre land. Jeg fikk utført alle eksperimentene jeg trengte til studiet mitt, og fikk mange sjanser til å kommunisere på norsk. Norsk kultur og norske perspektiver er veldig annerledes enn i Japan, så det var veldig interessant for meg å oppleve det. Jeg tror jeg ikke ville kjent til norsk kultur og norske verdier hvis jeg ikke hadde kommet hit, så jeg er veldig glad for å ha fått denne store sjansen til å jobbe i Norge!

Hva var det viktigste du lærte i løpet av oppholdet? 

Først trodde jeg at det ikke kom til å bli så vanskelig å kommunisere med nordmenn, siden jeg snakker engelsk hver dag på laben i Japan, men det viste seg at det var vanskelig å venne meg til aksenten, intonasjonen og frasene som brukes på engelsk i Norge. Heldigvis hadde jeg mange muligheter til å snakke med norske kolleger, som veilederne mine og de jeg bodde sammen med. Derfor tok det ikke så lang tid å bli vant til måten engelsk snakkes på i Norge (rundt en og en halv måned).

Ville du anbefalt iFOODnet mobility til andre elever, og i så fall hvorfor?

Jeg vil anbefale studenter som er interessert i å studere i utlandet, å bli med i iFOODnet-programmet. Vi kan få nok økonomisk støtte og masse informasjon om boliger i Norge. Det gjør det hele mye enklere. I tillegg er livet i Norge supert. Nordmenn er veldig snille og vennlige, så man får mange sjanser til å snakke sammen – ikke bare om dagligdagse ting, men også om forskningsrelaterte temaer. I tillegg trenger vi ikke lure på hva vi skal gjøre om det oppstår problemer, siden folk i Norge alltid gladelig kommer med råd. Jeg tror det er best for studenter som er interessert i å studere i utlandet eller å lære om internasjonale kulturer, å bli med i programmet, fordi det tar for lang tid å skulle besøke landet på fritiden – særlig etter at man har fått jobb.

Intervju med en MSc-student fra Tokyos landbruksuniversitet 2022

Oppdatert desember 2022

Fumika jobber sammen med Ayda i laboratoriet. Foto: Leena Prabhu

En ny MSc-student har kommet til Norge på forskningsopphold ved Nofima, Stavanger. I dette intervjuet presenterer vi Fumika Tomono som skal jobbe under partnerveiledning fra professor Sagane Yoshimasa (Tokyos landbruksuniversitet, TokyoNODAI) og dr. Estefaníe Noriega Fernández (Nofima/EFSA), med forskning innenfor [CIP#2] Innovativ matprosessering og funksjonalitet, på innovativ ekstraksjon av mikroalger.

Våren 2023 vil en annen MSc-student, Ayda Omar Mohamed fra Universitetet i Stavanger, reise fra Nofima til Tokyo NODAI, Japan. Hennes MSc-avhandling er nært knyttet til Fumikas, og de vil samarbeide på de to stedene.

Fortell oss om deg selv og bakgrunnen din.

Jeg heter Fumika Tomono. Jeg er 23 år gammel og er førsteårs masterstudent ved Tokyo landbruksuniversitet. Jeg studerer mikroalgeproteiner. Jeg kommer fra Hyogo-prefekturet. Osaka og Kyoto ligger i nærheten, så jeg har ingen problemer med å finne steder å spille. Jeg elsker å spille spill, kjøpe klær og dra på turer.

Hvilken institusjon (forskningsgruppe) og hvilke emner skal du jobbe med?

Foto: Fumika Tomono

Da jeg var bachelorstudent forsket jeg på botulinumnevrotoksin i Bioresource Science-laboratoriet ved Tokyo landbruksuniversitet, og nå forsker jeg på mikroalgeproteiner. Med den økende interessen for matutfordringer og plantebaserte proteiner, har vi fokus på mikroalger som en av de nye proteinkildene i tillegg til kjøtt. Å bryte opp cellevegger er utfordrende, derfor har jeg i forskningen min fokusert på hvordan vi kan løse dette problemet.

Hvorfor ønsket du å delta i iFOODnet-utvekslingsprogrammet? 

Det startet med at jeg ønsket jeg å bo og studere i et annet land enn Japan. Etter at jeg tok bachelorgraden ville jeg gjerne studere i utlandet før jeg ble uteksaminert, og da inviterte laboratorieinstruktøren meg til å delta i iFOODnets utvekslingsprogram for studenter. Jeg sa at jeg var veldig interessert i å delta, for jeg hadde planlagt å reise til utlandet selv om jeg ikke hadde fått denne muligheten.

Hvilke forventninger har du til å bo i Norge? 

Foto: Fumika Tomono

Å oppleve nye kulturer på nært hold. Både når det gjelder forskning og levesett. Jeg har allerede vært på utenlandsturer, så jeg har fått en liten smakebit av for eksempel det vakre landskapet. Jeg tror at det å leve og forske der vil være en stor opplevelse for meg.

Hvilket inntrykk har du fått så langt? 

Når jeg er i Japan snakker jeg stort sett bare med japanere, så det er nytt og spennende å møte mange forskjellige mennesker med ulik etnisk bakgrunn. Det er også interessant å se ulikhetene i de små tingene, som å shoppe på kjøpesenteret. Noen ganger blir jeg forvirret, men alle er veldig hyggelige. Dessuten, som forventet i et skandinavisk land, er husene vakre!

Velkommen hjem, Fumika (Tokyo NODAI) – Intervjuer ved fullført program 2022

Oppdatert februar 2023

Fumika Tomono, M.Sc.-student ved Tokyo NODAI, er hjemme igjen etter å ha fullført det 2 måneder lange forskningsoppholdet sitt hos Nofima (oktober til desember 2022). I denne perioden har hun og M.Sc.-student Ayda Omar Mohamed fra Universitetet i Stavanger jobbet side om side med komplementære temaer under partnerveiledning fra Professor Sagane Yoshimasa (Tokyo University of Agriculture, TokyoNODAI) og Dr. EstefaníeNoriega Fernández (Nofima/EFSA). Underveis har de to blitt svært gode kolleger og venner. Ayda gjennomfører nå et forskningsopphold hos Tokyo NODAI frem til mars 2023 som en videreføring av samarbeidet. Her forteller Fumika om sine erfaringer med å bo og arbeide i Norge. 

Hvordan syntes du det var å bo og jobbe i Norge? 

Jeg syntes det var annerledes på mange måter. Norge har fantastisk natur, og det er nok en av grunnene til at så mange liker å dra på tur her. Jeg syntes også at både hvordan menneskene her er, og måten de jobber på, er annerledes. Alle er veldig snille, og mange bryr seg om at man må ha kvalitetstid.

Fottur til Preikestolen (Foto: Fumika Tomono)

Hva er det viktigste du har lært i løpet av oppholdet? 

Båttur til et oppdrettsanlegg under en Innovasjonstur (Foto: Fumika Tomono)

Det viktigste jeg har lært i Norge, er kommunikasjon. Jeg gjennomførte selvfølgelig også eksperimenter med mikroalger, så jeg lærte hvordan jeg skulle utføre konkrete forsøk, men kommunikasjon var også nødvendig for å kunne lære dette. For meg var det uvant og litt skummelt å skulle kommunisere på engelsk, men når jeg stilte spørsmål, var alle veldig vennlige mot meg, så gradvis ble det mindre skummelt. Det ga meg troen på at jeg kunne omgås andre på en fin måte selv om engelsken min ikke var perfekt.

Ville du anbefalt iFOODnet mobility til andre elever, og i så fall hvorfor?

Ja visst vil jeg anbefale andre å bli med på iFOODnet! Den eneste måten å oppleve både de positive og negative sidene på, som du ikke ville opplevd hvis du bare var i Japan, og de positive og negative sidene som er unike for Norge, er å kaste seg inn i dette miljøet. Man er garantert å oppdage nye ting i landet som har et annet språk, andre arbeidsmåter og en annen kultur. Jeg anbefaler å delta på møter på engelsk, handle på lokale butikker og se de lokale anleggene med egne øyne. Denne erfaringen kommer absolutt til å være en nyttig ressurs.

Hun delte også erfaringer fra oppholdet på Tokyo NODAIs Instagram-konto.

Intervju med Ayda O. Mohamed, M.Sc.-student fra Universitetet i Stavanger 2023

Oppdatert februar 2023

En ny M.Sc-student har kommet til Japan for å gjennomføre et forskningsopphold ved Tokyo NODAI. Ayda skal fortsette med M.Sc.-arbeidet ved Tokyo University of Agriculture, TokyoNODAI (Abashiri i Japan) under partnerveiledning fra professor Sagane Yoshimasa og Dr. Estefaníe Noriega Fernández (Nofima/EFSA). Her skal hun jobbe med innovativ utvinning av mikroalger som en del av [CIP#2] «Innovativ matvarebehandling og funksjonalitet». Sammen med henne jobber også vår tidligere iFOODnet-student Fumika Tomono, som hadde et opphold hos Nofima i fjor i forbindelse med arbeidet med masteroppgaven, som har et komplementært forskningstema. 

Fortell oss litt om bakgrunnen din (temaet for masteroppgaven, hvor du er fra, alder, hobbyer osv.) 

Jeg heter Ayda og er en 23 år gammel student fra Norge. Jeg er andreårs masterstudent ved Universitetet i Stavanger, og holder nå på med masteroppgaven min hos Nofima i Stavanger. Jeg har en bachelor i biokjemi, og har fortsatt i programmet med en master med spesialisering i molekylærbiologi. Masteroppgaven min har tittelen «Unlocking the potential of future proteins: Innovative strategies for enhanced extraction and functionality of microalgae proteins». Mesteparten av tiden enten studerer eller jobber jeg, men jeg er også interessert i å trene, reise, fotografere og filme og i det siste har jeg også begynt å male. Det er spennende å lære språk, så kanskje jeg får muligheten til å lære meg litt japansk mens jeg er her. 

På biltur med min kollega Fumika Tomono fra Tokyo NODAI. Foto: Fumika Tomono

Hvilken institusjon (forskningsgruppe) og hvilke emner skal du jobbe med?

Jeg har en bachelorgrad i biokjemi. Jeg fullførte bacheloroppgaven hos Nofima der jeg studerte protein- og polysakkaridinteraksjoner til næringsmiddelformål. Masterforskningen min handler om mikroalger, med fokus på Chlorella. Utfordringen er å finne den optimale måten å bryte ned celleveggene på og eksperimentere med ulike metoder for cellelysering. Det første semesteret jobbet jeg hos Nofima i Stavanger, og i andre semester fortsetter jeg arbeidet hos Tokyo University of Agriculture. 

Hvorfor ønsket du å delta i iFOODnet-utvekslingsprogrammet? 

Byen Abashiri. Foto: Ayda O. Mohamed

Jeg likte å jobbe hos Nofima under bachelorstudiet, så da jeg måtte søke på master, så iFOODnet-prosjektet veldig interessant ut. Jeg har alltid ønsket å studere i utlandet og prøve et annet studentmiljø innenfor fagfeltet mitt. Som sisteårs masterstudent var det en perfekt sjanse for meg å få denne muligheten. I tillegg gjorde iFOODnet-opplæringen i Tokyo meg interessert i å prøve å bo i Japan og jobbe sammen med japanske studenter, og få mer erfaring både i forbindelse med studiene og med en annen kultur.  

Hvilke forventninger har du til å bo i Japan?

Jeg skal bo i byen Abashiri i Nord-Japan, som jeg har hørt kan være veldig kaldt og ha masse snø. I Stavanger snør det ikke mye, så det blir spennende å bo i en snørik og kald by i tre måneder. Jeg skal lære og arbeide i laboratoriet her, så jeg kommer til å tilegne meg masse kunnskap gjennom laboratorieforsøk og samarbeid med medstudenter. I tillegg skal jeg få oppleve og ta del i japansk kultur og hverdagsliv.

Jeg og Fumika besøker drivismuseet. Foto / Ayda O. Mohamed

Hvilke inntrykk har du fått så langt? 

Det er massevis av snø her, men det er pent vær, med sol nesten hver dag. Medstudenten min, Fumika, og veilederen min hjelper meg vennlig med alt. Det er veldig interessant å få oppleve livet i en liten by. Det er noen språkbarrierer, men det er en del av opplevelsen. Jeg har møtt mange studenter og lærere på universitetet, og alle er vennlige og hjelpsomme. Det er første gang jeg bor i utlandet og reiser alene, og så langt går det bra. Det er gøy å besøke kjente steder, prøve ny mat og fremfor alt å få sjansen til å oppleve kulturen her. 

Velkommen hjem, Ayda (Universitetet i Stavanger / Nofima) Intervju ved fullført utenlandsopphold 2023

Oppdatert mars 2023

MSc-student Ayda Omar Mohamed har kommet hjem etter å ha fullført et 2-måneders forskningsopphold ved Tokyo NODAI (fra januar til mars 2023). I denne perioden jobbet hun og Fumika Tomono fra Tokyo NODAI, som hadde et forskningsopphold hos Nofima i fjor, side om side i med komplementære temaer under partnerveiledning av professor Sagane Yoshimasa (Tokyo University of Agriculture, TokyoNODAI) og Dr. Estefaníe Noriega Fernández(Nofima/EFSA). 

Her forteller Ayda om erfaringene sine fra å bo og jobbe i Abashiri i den nordlige delen av Japan.

Bilde fra velkomstfest på universitetet i Japan.
Velkomstfest organisert av studentene på universitetet. (Foto: Ayda Omar Mohamed)

Hvordan syntes du det var å bo og jobbe i Japan? 

Jeg hadde en fin opplevelse med å bo og jobbe i Japan. I forskningsperioden bodde jeg i Abashiri – en liten by langt unna Tokyo. Jeg ble kjent med mange av de lokale, fra folk i butikken og kafeer til naboene og folk på universitetet – og alle var veldig snille, hyggelige og omgjengelige. Det var en fin opplevelse å jobbe og samarbeide i laboratoriet med Fumika og veilederen vår, og de ga meg god hjelp mens vi utførte eksperimentene. Jeg fikk også en varm velkomst fra de andre studentene i labben, som var veldig hjelpsomme og vennlige mot meg.

Hva er det viktigste du har lært i løpet av oppholdet? 

I perioden jeg var i Japan, oppdaget jeg at det er mulig å bli kjent med andre studenter til tross for språkbarrieren. Når vi samarbeidet om eksperimenter og deltok i aktiviteter, fikk vi mange muligheter til å utvikle kommunikasjonen. Jeg fikk også erfaring med å jobbe i forskjellige laboratorier og samarbeide med studenter med annen bakgrunn enn min egen, og i tillegg lærte jeg å klare meg selv i et annet land.

Bilde2: 

Ville du anbefalt iFOODnet mobility til andre elever, og i så fall hvorfor?

Drivis-båttur i Abashiri. (Foto: Ayda Omar Mohamed)

I begynnelsen var jeg usikker på det å skulle delta i et studieprogram i utlandet og reise til et fremmed land langt borte. Nå er jeg imidlertid takknemlig for at jeg tok sjansen, siden det viste seg å være en givende og verdifull opplevelse. Derfor vil jeg sterkt anbefale andre studenter å vurdere å studere utenlands en kort periode hvis de er interessert i å utforske et annet land og en annen kultur. I løpet av programmet fikk vi fantastisk støtte og veiledning fra veilederne våre, som skaffet oss alt vi trengte. I tillegg ga utenlandsstudiet meg en unik sjanse til å bli kjent med andre studenter med lignende interesser og faglig bakgrunn samtidig som jeg fikk oppleve et nytt land.

Intervju med MSc-studenter fra NTNU 2023

Oppdatert mars 2023

To nye MSc-studenter har ankommet Japan for et forskningsopphold ved TUMSAT. I dette intervjuet presenterer vi Kristian Sylliåsen og Kristoffer Gustad Landsem, som skal jobbe under partnerveiledning av professor Shingo Matsukawa (TUMSAT) og Dr. Catherine Taylor Nordgård (NTNU) og Dr. Kurt Ingar Draget (NTNU) i et forskningssamarbeid knyttet til [CIP #3] «Biomaterialer og smart emballasje», som tar for seg komplekse gelatinmatriser og deres funksjonelle egenskaper.

Forskningsoppholdet er en forlengelse av forskningssamarbeidet mellom NTNU og TUMSAT, der MSc-studentene Hazuki Takagi og Yumika Hayano fra TUMSAT gjennomførte et tilsvarende opplegg i 2022. 

Kristian Sylliåsen 

Fortell oss litt om bakgrunnen din (temaet for masteroppgaven, hvor du er fra, alder, hobbyer osv.) 

Jeg heter Kristian og er femteårs MSc-bioteknologistudent ved NTNU. Jeg jobber med gelebaserte emulsjonssystemer og studerer de fysiske egenskapene til emulsjoner som stabiliseres ved hjelp av pattedyrgelatin, gelatin fra kaldtvannsfisk og ulike blandinger av disse. 

Bilde av Sensō-ji-tempelet og pagoden på fem etasjer i Asakusa i Tokyo.
Utsikt over Sensō-ji-tempelet og pagoden på fem etasjer i Asakusa i Tokyo. Foto: Kristian Sylliåsen.

Jeg er 23 år og liker – som nordmenn flest – turer i skog og mark, aller helst med en fiskestang over skulderen. Jeg er også veldig glad i å lage mat og spille gitar. 

Hvilken institusjon (forskningsgruppe) og hvilke emner skal du jobbe med?

Jeg skal bo ved Tokyo University of Marine Science and Technology i fem uker, der jeg skal jobbe i professor Shingo Matsukawas forskningsgruppe ved universitetets institutt for matvitenskap og teknologi. Planen er å fortsette arbeidet der jeg slapp i Norge, og forhåpentligvis få undersøkt egenskapene til de overflateaktive proteinene i gelatinene. Jeg gleder meg til å lære nye teknikker og oppleve et nytt laboratoriemiljø. 

Hvorfor ønsket du å delta i iFOODnet-utvekslingsprogrammet? 

Muligheten til å delta i utvekslingsprogrammet var en av grunnene til at jeg valgte akkurat dette masterprosjektet. Jeg tenker at det er en super måte å få oppleve Japan og japansk kultur på og møte mennesker med ulik bakgrunn. 

Bilder av kirsebærtrær i blomst på TUMSAT
Vakre kirsebærtrær i blomst på TUMSAT. Foto: Kristian Sylliåsen. 

Hvilke forventninger har du til å bo i Japan? 

Jeg har hørt mye bra om maten i Japan, og gleder meg veldig til å få oppleve gode og spennende matretter. Vi har jo sushi og andre typer japansk mat i Norge, men jeg gleder meg til å prøve «the real deal» her i Japan. 

Siden Tokyo er verdens største by, regner jeg med at gatene kommer til å være fulle av mennesker – så jeg håper jeg ikke kommer til å dulte borti altfor mange mens jeg stirrer på bygningene. Oppholdet i Japan sammenfaller også med kirsebærblomstringen, så jeg er veldig spent på å se den berømte sakuraen i full blomst.  

Bilde «Sakura ved TUMSAT»: Vakre kirsebærtrær i blomst på TUMSAT. Foto: Kristian Sylliåsen. 

Hvilke inntrykk har du fått så langt? 

Bilde av wagyu-biff på en japansk yakiniku-restaurant i Shinagawa i Tokyo
Wagyu-biff på en japansk yakiniku-restaurant i Shinagawa i Tokyo. Foto: Kristian Sylliåsen.

Nå har jeg vært her i litt over en uke, og jeg har det helt supert. Alle er veldig hyggelige og har gjort alt de kan for å få meg opp og gå på labben. De har alltid tid til spørsmålene mine, og jeg setter stor pris på hjelpen jeg får. 

Jeg har allerede prøvd ut masse ny og spennende mat, og jeg er helt overveldet av det fantastiske mangfoldet, kvaliteten og smaken på maten her i Tokyo. Her om dagen hadde jeg det beste kjøttmåltidet jeg har smakt noensinne. Arkitekturen og infrastrukturen er også veldig forskjellig fra det jeg er vant til, og jeg liker veldig godt å gå rundt og se på alt Tokyo har å by på. Når jeg kom opp i høyden, ble jeg overrasket over å se at det var by og høye bygninger så langt øyet rakk i alle retninger. Det er helt annerledes enn bygda jeg vokste opp i i Norge, og jeg er utrolig fascinert av den urbane livsstilen de har her i Tokyo. Jeg gleder med også til å besøke steder utenfor storbyområdet i Tokyo. 

Kristoffer Gustad Landsem

Bilde av Kristoffer Gustad Landsem.
Kristoffer på en liten bar med Troll-tema i «Golden Gai». Foto: Kristoffer Gustad Landsem.

Fortell oss litt om bakgrunnen din (temaet for masteroppgaven, hvor du er fra, alder, hobbyer osv.) 

Hei, jeg heter Kristoffer Landsem, jeg er 22 år og er fra Norge. Jeg er født og oppvokst i en liten by rett over fjorden for Trondheim, der jeg bodde høyt oppe i åsen med utsikt over nesten hele fjorden fra stua. På fritiden liker jeg å bake og lage mat, og jeg er veldig spent på å prøve ut all slags ny mat her i Tokyo. Jeg liker også å game og se på serier og filmer. Akkurat nå er jeg i gang med det siste semesteret med mastergraden min ved NTNU i Trondheim, der jeg fullfører sivilingeniørutdanningen i kjemisk prosessteknologi og bioteknologi. Så langt i prosjektet mitt har jeg vært fokusert på å utføre diffusjonsmålinger i blandinger av gelatin fra grisehud og fiskeskinn fra kaldtvannsfisk ved hjelp av FRAP (fluorescence recovery after photobleaching).

Hvilken institusjon (forskningsgruppe) og hvilke emner skal du jobbe med?

Jeg skal fortsette med forskningen på fiske- og pattedyrgelatin og hvordan de arter seg når de blandes. Fiskegelatin i seg selv kan ikke danne sterke geler, og smelter ved bare åtte grader. Håpet er at disse blandingene skal skape en ny måte man kan utnytte fiskegelatinen bedre på, så målet er å få en bedre forståelse av nøyaktig hvordan de fungerer sammen. Jeg skal jobbe med «Bussei»-gruppen på TUMSAT. Jeg har håp om å kunne utføre andre typer diffusjonseksperimenter der enn de jeg har utført i Norge, som diffusjons-NMR og partikkelsporing. 

Bilde av utsikten mot vest fra Tokyo tower
Utsikten mot vest fra Tokyo Tower. Foto: Kristoffer Gustad Landsem.

Hvorfor ønsket du å delta i iFOODnet-utvekslingsprogrammet? 

Da jeg var på utkikk etter et prosjekt til masteroppgaven min, syntes jeg dette så veldig interessant ut. Jeg er svært interessert i å jobbe med biopolymerer, og da jeg fant ut at prosjektet også ville gi meg sjansen til å reise til Japan og jobbe der, meldte jeg meg på med en gang. Jeg elsker å reise, og Japan er et av landene jeg alltid har hatt lyst til å besøke. Det er sjelden man får en slik mulighet, så derfor er jeg veldig glad for at jeg valgte å bli med på prosjektet. 

Hvilke forventninger har du til å bo i Japan? 

Jeg tror bare det å få se hvordan det er å jobbe her, kommer til å bli en veldig interessant og spennende opplevelse. Siden det er så mange flere mennesker i Tokyo enn i Trondheim, tror jeg også folkehavet i gatene og butikkene kommer til å bli en annerledes opplevelse. Jeg gleder meg også til å se og oppleve alle de kjente stedene og maten jeg har hørt så mye om, og jeg har høye forventninger til alt sammen! Jeg håper jeg blir kjent med mange nye mennesker her, og kanskje til og med får ny inspirasjon og nye ideer til prosjektet mitt.

Hvilke inntrykk har du fått så langt? 

Bilde av Hōzōmon-porten ut fra den travle handlegaten Nakamise-dori i Tokyo.
Hōzōmon-porten ut fra den travle handlegaten Nakamise-dori. Foto: Kristoffer Gustad Landsem.

Nå har jeg vært her i litt over en uke, og jeg har det helt supert så langt. Det er så masse å se, og byen føles så mye større og mer levende enn det jeg er vant til i Norge. Det var litt overveldende i starten, men etter noen dager føler jeg at jeg har blitt veldig komfortabel her. Alle er ekstremt hjelpsomme og tålmodige med meg, og jeg har vært heldig og fått masse hjelp og veiledning fra de andre studentene her så langt. Det er litt vanskelig å fokusere på arbeidet når man bare vil gå ut og utforske byen, men det har også vært veldig interessant å få se og oppleve laboratoriene her. Klimaet er også mye varmere enn i Norge på denne tiden av året, så jeg holder fortsatt på å venne meg til at jeg ikke må ha på meg jakke når jeg går ut. 

Studentintervju ved avsluttet opphold 2023

Oppdatert mai 2023

NTNU-studentene Kristian Sylliåsen og Kristoffer Gustad Landsem har avsluttet forskningsoppholdet på laboratoriet lab. Physiochemical Properties) til Prof. Shingo Matsukawa (TUMSAT). De har jobbet side om side med TUMSAT-studentene Hazuki Takagi og Yumika Hayano, som fullførte sine egne forskningsopphold hos NTNU i 2021 under veiledning av Dr. Catherine Taylor Nordgård (NTNU) og Dr Kurt Ingar Draget (NTNU) innenfor [CIP#3] Biomaterialer og smart emballasje. 

Bilde av Ueno-parken i Tokyo
Ueno-parken (Foto: Kristian Sylliåsen).

Nedenfor forteller Kristian og Kristoffer om sine erfaringer med å bo og jobbe i Tokyo.

Velkommen hjem, Kristian!

Hvordan syntes du det var å bo og jobbe i Japan? 

Jeg hadde et helt supert opphold i Jaan, og fikk oppleve masse. Jeg var så heldig at jeg bodde sentralt til, slik at jeg kunne utforske mange ulike bydeler og få et innblikk i hvordan livet er i Tokyo. Noe av det som slo meg mest med Tokyo er hvor rent og organisert alt er. Selv om det er få offentlige søppelkasser, er gatene plettfrie, og folk viser fantastisk stor respekt for det offentlige rom. Høydepunktet under oppholdet var å prøve ny og spennende mat, særlig tradisjonelle japanske retter. 

Jeg likte veldig godt å jobbe i laboratoriet på TUMSAT, og alle jeg jobbet med, var veldig hyggelige og hjelpsomme. Det var flott å få tilbakemeldinger på arbeidet mitt fra nye mennesker med forskjellige perspektiver, og det har jeg lært mye av. 

Hva er det viktigste du har lært i løpet av oppholdet? 

Jeg har blitt kjent med utstyr og teknikker jeg ikke har brukt i Norge, som jeg har lært mye av. Kommunikasjon er helt avgjørende når man jobber sammen med folk med ulik nasjonalitet, og jeg føler at jeg har blitt bedre til å snakke for meg på engelsk – ikke minst når det gjelder å snakke om vitenskapelige resultater på engelsk.  

Utsikten til Fuji-fjellet fra utsiktsplattformen i Fujiheiwa-parken
Utsikten til Fuji-fjellet fra utsiktsplattformen i Fujiheiwa-parken (Foto: Kristoffer Gustad Landsem).

Ville du anbefalt iFOODnet mobility til andre elever, og i så fall hvorfor?

Jeg vil på det sterkeste anbefale iFOODnet mobility til alle studenter som ønsker å studere litt i utlandet. Det er en super måte å oppleve en ny kultur og bli kjent med nye mennesker på. Det å delta i iFOODnet mobility har definitivt vært en av de mest verdifulle opplevelsene jeg har hatt som student.

Velkommen hjem, Kristoffer!

Hvordan syntes du det var å bo og jobbe i Japan? 

Samlet sett var det en veldig interessant og morsom opplevelse. Det har vært en verdifull erfaring å få jobbe i et helt annerledes laboratorium, og sammen med mennesker jeg aldri har snakket med før. Det har bidratt til å gjøre meg mer komfortabel med å jobbe med nye mennesker, og å be om hjelp når jeg trenger det – noe jeg har måttet gjøre en hel del av. Selv om det var litt tøft i begynnelsen, var de andre studentene der veldig hjelpsomme, og sørget for at jeg alltid visste hva jeg skulle gjøre. Jeg ble også utrolig imponert over hvor hardtarbeidende de andre studentene var, noe som motiverte meg også til å jobbe hardere. 

Det var også veldig gøy å bo i Tokyo, som var veldig annerledes fra Norge. Det var mye mer folk og liv i gatene enn jeg er vant til, og jeg tok meg stadig i å bare gå og kikke rundt meg når jeg gikk ut. Uansett hvor mange ganger jeg tok toget og besøkte ulike områder av byen, følte jeg at jeg bare hadde sett en brøkdel av alt den hadde å tilby. Jeg gikk aldri lei av å utforske byen og prøve all mulig ny mat. Jeg er veldig fornøyd med oppholdet mitt her, og vil gjerne reise til Japan igjen i fremtiden. 

Bilde av en sti gjennom Higashi-Shinagawa Kaijo-parken rett sør for TUMSAT, tatt under kirsebærblomstblomstringen
En sti gjennom Higashi-Shinagawa Kaijo-parken rett sør for TUMSAT, tatt under kirsebærblomstblomstringen (Foto: Kristoffer Gustad Landsem). 

Hva er det viktigste du har lært i løpet av oppholdet?

Jeg lærte en rekke nye ting av å jobbe med nye metoder og nytt utstyr. Jeg hadde aldri utført partikkelsporing eller NMR før jeg kom hit, men nå har jeg fått masse erfaring med det. Jeg er særlig fornøyd med at jeg føler at jeg har fått veldig god innsikt i partikkelsporing, og har fått resultater jeg tror kommer til å være nyttige når jeg skal skrive masteroppgaven. Samtidig lærte jeg meg også å jobbe i et mer intensivt miljø enn jeg er vant til, noe jeg synes er en god erfaring å ha. Utstyret og arbeidsstasjonene var ofte opptatt, som gjorde at jeg måtte bli bedre til å planlegge og komme opp med kreative løsninger. 

Utenom arbeidet lærte jeg også litt japansk, og noe som kanskje er enda viktigere, nemlig hvordan man kommuniserer effektivt i møtet med språkbarrierer. Jeg måtte også kjapt lære meg å bruke spisepinner, noe som var litt vanskelig i starten. 

Ville du anbefalt iFOODnet mobility til andre elever, og i så fall hvorfor?Jeg vil absolutt anbefale det til andre studenter! Etter min mening er det å få besøke og oppleve et annerledes arbeidsmiljø viktig for både personlig og faglig utvikling. Jeg tror studentene vil få mange gode læringsopplevelser, både når det gjelder å lære å samarbeide med nye mennesker og å bruke nytt utstyr. Utenom selve arbeidet tror jeg også bare det å få reise til og bo i et nytt land i en periode er grunn god nok i seg selv. Det er en opplevelse jeg ikke angrer på, og som jeg gjerne ville gjentatt hvis jeg fikk sjansen. For alle som er det aller minste interessert i å studere utenlands eller reise sånn generelt, tror jeg dette er en flott sjanse. 

Mini-symposium

Minisymposium om sjømatforedling i Stavanger og besøk på NTNU, 2023

Oppdatert mars 2023

Bilde av deltakere på mini-symposium
Minisymposium om sjømatforedling med deltakere fra TUMSAT, Nofima og UiS. Foto: Izumi Sone

Av Yusa Nakamura ved TUMSAT.

Assoc. Prof. Mario Shibata, Assist. Prof. Kigen Takahashi og PhD-student Yusa Nakamura fra Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) besøkte Nofima, Universitetet i Stavanger (UiS) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 23.–27. januar 2023 for å fremme utdannings- og forskningssamarbeidet mellom Norge og Japan. 

Minisymposiet om sjømatforedling ble arrangert hos Nofima i Stavanger. Forskere fra Nofima og TUMSAT holdt innlegg om forskningen sin, blant annet om fiskevelferd, bløgging av fisk og ikke-destruktive analyser av fiskekvalitet.

Bilde av deltakere på mini symposium
Deltakere fra TUMSAT, Nofima og UiS på minisymposiet. Foto: Izumi Sone

Prof. Ingunn Westvik Jolma (UiS) og prof. Shibata ga også en presentasjon av universitetene sine.

Dr. Morten Sivertsvik og prof. Jolma ga oss en omvisning i lokalene sine, som ga oss innsikt i den daglige virksomheten ved laboratoriet og styrken ved forskningen deres og institusjonen som helhet.

Vi besøkte også noen selskaper knyttet til sjømatforedling og oppdrett, som Mowi (laksefabrikk og -oppdrett), Ryfylke rensefisk (oppdrett av rensefisk) Norwegian Lobster Farm og Urchinomics (kråkebolleoppdrett).

Bilde av deltakere på besøk hos Mowi.
Besøk på Mowi. Fabrikksjef Per Magne Gabrielsen viste frem produksjonen hos Mowi Sør. Foto: Izumi Sone

Disse bedriftsbesøkene ble organisert av dr. Izumi Sone (Nofima), som er prosjektleder for iFOODnet.

I Mowi og Norwegian Lobster Farm er det innført automatiske systemer ved hjelp av nytt utstyr og kunstig intelligens. Ryfylke rensefisk produserer rensefisk som spiser lakselus. De fleste japanske oppdretterne har ikke tatt i bruk rensefisk ennå, så dette kan gi en ny tilnærming til håndtering av parasittproblemer der.

Urchinomics tar sikte på å gjenopprette det marine økosystemet ved å dyrke kråkeboller. Vi smakte på kråkebollene fra Urchinomics, og de var veldig gode!

Bilde av deltakere på besøk hos Norwegian Lobster Farm
Daglig leder Asbjørn Drengstig i Norwegian Lobster Farm presenterte oppdrettsanleggene. Foto: Izumi Sone

Prof. Turid Rustad, prof. Jørgen Lerfall og Asso. Prof. Anita Nordeng Jakobsen ønsket oss velkommen på NTNU i Trondheim. Prof. Lerfall og Asso. Prof. Jakobsen introduserte NTNU. Prof. Rustad og Prof. Lerfall viste også frem laboratoriet sitt til oss. NTNU-forskerne og vi utvekslet informasjon om utdannings- og forskningssituasjonen i Japan og Norge.

Vi snakket også med Julia Zazhigina ved internasjonal seksjon hos NTNU om utvekslingsprogrammet mellom TUMSAT og NTNU. Begge universitetenes avdelinger for matvitenskap har bidratt i stor grad til sjømatforskningen, og det faglige samarbeidet mellom disse universitetene vil dermed ha en rekke fordeler både for studenter og forskere.

Bilde av deltakere som smaker på fersk kråkebolle.
En smak av fersk kråkebolle på Urchinomics. Foto: Izumi Sone

I løpet av besøket fikk vi masse verdifull kunnskap om både sjømatnæringen og foredling og forskning på sjømat i Norge. Interessant nok var det ulike ting som ble vektlagt når det gjaldt fiskekvalitet i Japan og Norge.

TUMSAT og Nofima skal fortsetter å utvikle samarbeidet innen sjømatvitenskap, slik at vi kan dra veksler på sine respektive sterke sider. Videre planlegger TUMSAT å bygge et løpende studentutvekslingsprogram med UiS og NTNU.

Dermed bidrar det gode samarbeidet mellom Japan og Norge, som har blitt ytterligere styrket av iFoodnet og JSPS International Joint Research Program, til den videre utviklingen av sjømatforskningen og sjømatnæringen. 

Innovasjonsaktiviteter

Innovasjonstur i regi av iFOODnet 2022

Oppdatert september 2022

Av Yumika Hayno og Hazuku Takagi

Vi hjalp til med middagen hjemme hos professor Torset. Bildet er tatt av professor Torset

Vi hadde det veldig fint på turen til Ålesund. Det var et 2-dagers program. Den første dagen besøkte vi NTNU i Ålesund. Overraskende nok møtte jeg en ph.d.-student som var uteksaminert fra universitetet mitt – TUMSAT! Vi syntes det var så spennende å møte en annen japansk student i Norge. Vi snakket mye om forskningen hennes, grunnen til at hun bestemte seg for å bo i Norge. Vi bodde hjemme hos professor Torset og spiste middag sammen. Familien hennes ønsket oss velkommen og var veldig vennlige. Under middagen hygget vi oss med å snakke om norsk og japansk kultur, favoritter blant norske matretter og oppskrifter på disse, livsstil i Japan og så videre. Det var den beste tiden på denne turen.

Dagen etter tok vi en tur på campus og dro til Atlanterhavsparken akvarium og vitensenter. Interessant nok var det ingen fisker med sterke farger og blueback-fisk med glitrende skinn der, i motsetning til i Japan. Det skyldes at havet i Norge stort sett er dypt på grunn av fjorden. Etter turen til akvariet dro vi inn til sentrum av byen og hadde en fantastisk tid. Jeg kjøpte en ostehøvel, som er en veldig kjent suvenir i Norge. På vei tilbake til Trondheim reiste vi med Hurtigruten. Utsikten fra båten var flott, stolene var gode og turen var finere enn jeg hadde forventet. Vi snakket om disse to månedene, denne turen og fremtiden. Vi hadde i det hele tatt en flott tid i Ålesund.

Innovasjonstur i regi av iFOODnet, Bergen 2023
Utsikten fra toppen av Fløyen (Foto: Ayda Omar Mohamed)

Oppdatert februar 2023.

Av Fumika Tomono & Ayda Omar Mohamed 

Vi dro på en to-dagers tur til Bergen og besøkte Norges Fiskerimuseum der.  Museumsbesøket var planlagt for dag to, så vi brukte den første dagen på å utforske Bergen.

I sentrum var juledekorasjonene oppe, så vi benyttet anledningen til å vandre rundt på julemarkedet.

Det var mange salgsboder, foodtrucks og karuseller på markedet, og Fumika fikk kjøpt seg noen suvenirer.

Lunsj på fiskemarkedet (Foto: Ayda Omar Mohamed)

Vi hadde lunsj på fisketorget i Bergen sentrum, og spiste stekte reker. Det var kjempegodt. Senere spiste vi middag på en lokal restaurant, før vi hvilte litt på hotellet.

Om kvelden bestemte vi oss for å besøke en av de mest kjente severdighetene, nemlig Fløyen. Vi tok Fløibanen til toppen (400 m.o.h) og skuet ut over Bergen om kvelden. Det var magisk. 

Den andre dagen besøkte vi Norges Fiskerimuseum. Der gikk vi om bord i en båt og ble fraktet til et oppdrettsanlegg for laks.

Det var en rekke runde merder som fløt i sjøen, hver av dem med en diameter på rundt 50 meter.

Båttur på Norges Fiskerimuseum (Foto: Ayda Omar Mohamed)

Hver merd er koblet til sentralanlegget med en slange, og død laks samles automatisk inn og lagres i silo for å brukes som blant annet gjødsel i landbruket. Innsiden av slangen rengjøres med en rund svamp.

Det var veldig interessant å faktisk se kameraene som ble brukt til å holde tilsyn med laksen, og maskinen som sprer fôret automatisk.

Vi fikk også en uforglemmelig opplevelse da vi vandret rundt kanten på merden for å se på laksen, og å kjøre båt og oppleve en vindhastighet på over 100 km/t.

Vi hadde en veldig givende tur til Bergen!

Innovasjonstur i regi av iFOODnet til Tokyo 2023

Oppdatert mars 2023

Av Fumika Tomono & Ayda Omar Mohamed

På museumsbesøk hos landbruksmuseet i Tokyo (Foto: Ayda Omar Mohamed)

Vi har besøkt Tokyo i 4 dager. Vi tok flyet fra Abashiri i Hokkaido til Tokyo, der det var lagt opp til et par aktiviteter – som et besøk på campus til landbruksuniversitetet og museet der, og et kurs for å lære å lage nerikiri.

Første dag vi ankom, besøkte vi mat- og landbruksmuseet ved Tokyo University of Agriculture. Museet hadde en utstilling med masse lokale kyllinger, vakre historiske drikkekar fra ulike regioner som har vært sentrale i sake-kulturen, og diverse landbruksredskaper. Det var interessant å sammenligne egenskapene og størrelsen på eggene fra de ulike kyllingtypene, siden Tokyo University of Agriculture har studert mange ulike typer kyllinger. Det var også en utstilling med utstyr som ble brukt til sakeproduksjon i gamle dager.

Etterpå besøkte vi den berømte Yoyogi-parken og fikk oppleve de blomstrede trærne i fantastiske omgivelser i nydelig vær, før vi utforsket bydelen Harajuku. Neste dag fikk vi oppleve en japansk te-seremoni og lagde nerikiri – tradisjonell japansk konfekt. Vi lagde to typer nerikiri: den ene var formet som kirsebærblomster, og den andre var formet som Hina-dukker for hinamatsuri-høytiden, eller «jentedagen», som blir feiret i mars. Etterpå lagde vi takeaway-matcha som vi drakk sammen med nerikirien vi laget.

Bilder av to studenter som lager Neriki i Tokyo.
Nerikiri-kurset. (Foto: Ayda Omar Mohamed)

Senere samme dag dro vi til den kulturelle delen av Tokyo, der vi besøkte Asakusa og Senso-ji-tempelet – en travel gate med masse suvenirbutikker og deilig mat. Vi hadde også lagt inn et besøk på en av de mest berømte attraksjonene i Tokyo, nemlig Tokyo Sky-Tree med utsikt over byen. Vi ruslet rundt og utforsket Shibuya og prøvde ut lokale kaffebarer og desserter.    

Tokyo-stasjonen sentralt i byen var et høydepunkt, og det samme var keiserpalasset, med sin rike historie. De siste to dagene tok vi en tur opp til Shibuya Sky og så på utsikten over Tokyo om kvelden fra 230 meters høyde. Vi koste oss masse og hadde det så gøy med å utforske Tokyo, oppsøke kjente severdigheter og spise god mat. Til slutt tok vi flyet tilbake til Abashiri, hvor vi fortsatte arbeidet med laboratorieforsøkene. 

Tur til Fuji-fjellet og KIRIN whiskydestilleri, Japan 2023

Oppdatert mai 2023

Bilde av Hazuku Takagi, Yumika Hayano, Kristian Sylliåsen og Kristoffer Gustad Landsem med Fuji-fjellet i bakgrunnen
Hazuku Takagi, Yumika Hayano, Kristian Sylliåsen og Kristoffer Gustad Landsem med Fuji-fjellet i bakgrunnen. (Foto: Hazuku Takagi). 

Av Kristian Sylliåsen og Kristoffer Gustad Landsem

Vi dro på dagstur til Gotemba for å oppleve Fuji-fjellet og KIRIN-whiskydestilleriet. Da vi ankom, dro vi til Fujiheiwa-parken, som er et populært utkikkspunkt til Fuji-fjellet, og også har masse helligdommer, statuer og arkitektur fra ulike land i Asia. Noen av kirsebærtrærne stod fortsatt i blomst da vi besøkte parken, som var et flott syn. 

Etter å ha tilbrakt litt tid i arken, dro vi til et stort utendørs kjøpesenter nær sentrum av Gotemba for å spise lunsj. Vi spiste en fin lunsj som bestod av en rekke tradisjonelle japanske småretter. 

Etter lunsj reiste vi med buss i 20 minutter til KIRIN-whiskydestilleriet, der vi fikk en guidet tur rundt i anlegget. Turen startet med en videopresentasjon som ga oss en innføring i destilleriets historie og betydning.

Bilde av et destillasjonstårn som ikke lenger er i bruk, ved KIRIN-whiskydestilleriet
Et destillasjonstårn som ikke lenger er i bruk, ved KIRIN-whiskydestilleriet (Foto: Hazuku Takagi)

Etter presentasjonen fikk vi observere hele produksjonsprosessen fra korn til emballering. Guiden forklarte hvert av trinnene i prodiksjonsprosessen, og litt om hvordan maskineriet fungerte. Det var interessant å se de ulike stegene i prosessen med å lage whisky, og også å se hvor omfattende produksjonen var. 

Etter den guidede omvisningen fikk vi bli med på en liten whisky-smaking, der vi fikk prøve oss på et par av whiskyene de produserer å destilleriet. De viste oss noen ulike måter å drikke whisky på, og hvordan hver av typene best kan nytes, basert på de ulike smaksprofilene deres. 

Vi hadde en flott tur og fikk oppleve mye på den korte tiden vi var i Gotemba.  

Dele det glade budskap 

Felles konferansebidrag 2022

Professor Matsukawa (TUMSAT, Japan) presenterte sitt felles arbeid med Dr. Catherine T. Nordgård og Dr. Kurt Ingar Draget (NTNU, Norge) i en muntlig presentasjon på den 16.  International Hydrocolloids Conference i Ontario i Canada (24.–26. oktober 2022), med tittelen: «Physical properties of mixed gels of fish & mammalian gelatins» (fysiske egenskaper ved fiske- og pattedyrgelatinblandinger). 

Morten (Nofima), ass.prof. Takahashi og Yusa Nakamura (TUMSAT) sammen på WEFTA-konferansen i Rotterdam, foran iFOODnet-plakaten. Foto: Morten Sivertsvik. 

Det felles konferansebidraget er et resultat av studentutvekslingen (mai–juli 2023) og samarbeidet mellom de to universitetene med TUMSAT M.Sc.-studentene Hazuki Takagi og Yumika Yahano. 

Videre har vi presentert iFOODnet-prosjektet på to internasjonale konferanser for matvitenskap og teknologi. 

iFOODnet-partnerne fra Japan, assist. prof. Takahashi (TUMSAT) og Ph.d.- og M.Sc-studentene hans deltok og hadde muntlige fremføringer og plakater på den 50. Western European Fish Technologists Association (WEFTA)-konferansen i Rotterdam i Nederland (17.–21. oktober 2022) sammen med prof. Turid Rustad (NTNU), Dr. Morten Sivertsvik og Dr. Izumi Sone (Nofima) fra Norge. Dette hyggelige møtet ble støttet av iFOODnet og JSPS-samarbeidsprosjektet mellom TUMSAT og Nofima.

iFOODnet-prosjektet og vårt CIP-sentrerte samarbeid om forskning og utdanning ble også presentert på den 36. internasjonale EFFoST-konferansen måneden etter i Dublin. 

Bildegalleri

Om iFOODnet

Visjonen for prosjektet iFOODnet er å utvikle et langsiktig norsk-japansk partnerskap innen forskning og utdanning, som er knyttet til fire tverrsektorielle innovasjonsområder (“CIP-er”, se under). Disse skal bane vei for neste generasjons bærekraftige og ressurseffektive matvaresystemer uten avfall, som til slutt skal ende opp i en smart, sirkulær og robust bioøkonomi 4.0.

I iFOODnet har Nofima samarbeidet med NTNU for å bygge opp et langsiktig, internasjonalt samarbeid med Tokyos universitet for marin vitenskap & teknologi (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNODAI).

iFOODnets internasjonale opplærings-, forsknings- og innovasjonsprogram (ITP) vil inneholde CIP-basert studentmobilitet med kortsiktige innovasjonsoppdrag, årlig opplæringsskole, samt treningsøkter innen formidling. Dette skal sørge for at forskere på et tidlig stadium får et innovasjonsorientert og gründerrelatert tankesett og kompetanse som muliggjør forskning, overførbare ferdigheter og kulturelt mangfold.

iFOODnet-prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalt samarbeid og kvalitetsforbedring i høyere utdanning (Diku) innenfor RCN INTPART-programmet — International Partnerships for Excellent Education, Research and Innovation.

Partnere

I iFOODnet har Nofima, Europas største forskningsinstitutt for anvendt matvitenskap, samarbeidet med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å bygge opp et langsiktig, internasjonalt samarbeid med sterke akademiske grupper i Japan ved Tokyos universitet for marin vitenskap & teknologi (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNODAI).

Logos iFOODnet partners

Slik er arbeidet organisert

iFOODnet-prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker (AP).

AP1: Internasjonalt opplærings-, forsknings- og innovasjonsprogram

Kontaktperson: Izumi Sone, Nofima

AP1.1. Opplæring og innovasjon 

iFOODnet skal utvikle og ta i bruk det internasjonale opplærings- og innovasjonsprogrammet (ITP) i Japan og Norge. Vi planlegger årlige opplæringsskoler og kortsiktige innovasjonsoppdrag som del av et studentutveklingsopplegg (se AP1.2). Opplæringsskolen skal engasjere studentene i nettverkets arrangementer for å fremme teamarbeid og interkulturell kommunikasjon. Vi legger vekt på praksis gjennom utfordringer, oppgaver og bransjebesøk, innovasjon og IPR-ledelse, samt RRI-implementering.

AP1.2. Forskning og innovasjon  

Vi vil etablere en plattform for vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Japan gjennom tverrsektorielle innovasjoner (se “CIP-er” under) for å være i forkant av fremtidig matforskning internasjonalt. Studentutveksling vil være medvirkende til forskningssamarbeidet.

Den primære målgruppen er masterstudenter i begge land, med et beregnet forskningsopphold hvert år på tre måneder under tilsyn fra partnerne. En årlig studentpris vil bli utdelt som for eksempel konferansestipend eller arbeidsutplassering etter dyktighet.

I tillegg vil det bli organisert to åpne workshops om ulike temaer i begge land for å styrke internasjonal forskning, utdanning og innovasjon.

AP2 Formalisering av institusjonelt partnerskap

Kontaktpersoner: Eva Falch og Ragni Nergård

For å sikre et langsiktig internasjonalt partnerskap vil iFOODnet etablere bilaterale avtaler mellom iFOODnet-partnerne, i tillegg til akademisk akkreditering for studentaktivitetene i iFOODnet. Videre vil vi kontinuerlig undersøke muligheter for fremtidige fellesprogrammer utover prosjektets levetid.

AP3 Koordinasjon, kommunikasjon og formidling

Kontaktperson: Izumi Sone, Nofima

AP3.1. Nettverkskoordinering 

Prosjektlederen koordinerer innsatsen i de ulike arbeidspakkene og sikrer god fremgang og god intern kommunikasjon blant prosjektpartnerne. iFOODnet et bygget på et felles ansvar blant partnere for å legge til rette for eierskap og internasjonal relevans for prosjektet.

Prosjektledere
Dr Izumi Sone

Prosjektadministrator
Dr Morten Sivertsvik, Nofima

Vitenskapelig koordinator
Dr Estefania Noriega Fernández

Lokale ledere/AP-ledere
Prof. Turid Rustad (NTNU, LM)
Førsteamanuensis Eva Falch (NTNU, AP2-leder)
Prof. Shingo Matsukawa (TUMSAT, LM)
Prof. Yoshimasa Sagane (TokyoNodai, LM)

CIP-ledere
CIP #1: Prof. Kuda (TUMSAT) og Dr Estefania Noriega Fernández (NOFIMA)
CIP #2: Prof. Sagane (TokyoNodai) og førsteamanuensis Lerfal (NTNU)
CIP #3: Prof. Matsukawa (TUMSAT) og Dr Nordgård (NTNU)
CIP #4: Prof. Myoda (TokyoNoDAI) og Prof. Rustad (NTNU)

AP3.2. Kommunikasjon og formidling

Vi vil kommunisere iFOODnets aktiviteter gjennom en målrettet strategi og vil henvende oss til vitenskapelige miljøer, beslutningstakere, media og samfunnet. Gjennom dette ønsker vi å maksimere prosjektets innvirkning og geografiske dekning, og tilrettelegge for kontinuerlig rekruttering og involvering av unge talenter til iFOODnet.

En oversikt over hvordan arbeidet i iFOODnet er organisert, og hvem som er involert i de ulike delene av prosjektet.

Innovasjonsområder (CIP-er)

“Sektorielle søyler for innovasjon” – (Sectorial innovation pillars):

1. Bioprospektering

Metagenomisk screening og omics-verktøy vil spille en viktig rolle i å identifisere og målrette nye genetiske ressurser og biomolekyler, samt forutsi endringer i biologisk mangfold og til slutt avdekke det enorme potensialet av mikrobiomer mot offentlig helse, matvarebehandling og bioteknologi.

Å fremme mangfold innen matvaresystemer vil være avgjørende for å skape et sunt og bærekraftig kosthold, økt motstandsdyktighet og sosioøkonomiske og miljømessige fordeler.

2. Innovativ matvarebehandling og funksjonalitet

Ressurseffektive, miljøvennlige og klimasmarte innovative teknologier og funksjonelle ingredienser vil spille en nøkkelrolle i verdens forsyning av varierte, trygge og næringsrike matvarer av høy kvalitet, og vil til slutt bidra til folkehelse og velvære, samt redusert avfall og matsvinn.

Bare en 5 % reduksjon av matavfallet vil spare 207 millioner norske kroner og 0,02 % av utslippet, og hver ytterligere dags holdbarhet på matvarer vil bety 483 millioner norske kroner spart per år.

3. Biomaterialer og smart emballasje

EU har et mål om at ti prosent av plasten i markedet skal være laget av biomaterialer, og FN vil halvere matavfallet innen 2030. Det å tenke nytt rundt matavfall og restråstoff som hjelpemiddel for rimelige, nye generasjoner av biomaterialer og strebe etter smart food-(nano)emballasjeløsninger med bærekraftig null-utslipp fra bunn til topp og (minimal) behandling, vil bidra til å nå disse målene.

4. Bioraffineri for matavfall

FoodFirst kaskade-bioraffineri uten avfall er en kostnadseffektiv, tverrsektoriell nisjemulighet for valorisering av matavfall og underutnyttet råstoff til kommersielt sunne bioaktive og funksjonelle matvarer, i tillegg til biopolymerer, forløpere for dyrefôr, biodrivstoff og gjødsel.

Bioraffinerier for makroalger forventes f.eks. å forstyrre den tradisjonelle verdikjeden (50 små og mellomstore bedrifter i løpet av 5 år/500 nye, høyt kvalifiserte arbeidsplasser), samtidig som trykket på økosystemtjenester og klimaendringene reduseres.