Gå til hovedinnhold

iFOODnet er et tverrfaglig og tverrsektorielt nettverk for opplæring og forskning for norske og japanske matvitenskap-studenter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. feb 2021

Slutt

31. jan 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Tokyos universitet for marin vitenskap (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNoDai)

iFOODNets opplæringsskole

Norske og japanske studenter lager nye matkonsepter sammen under ukelang internasjonal opplæringsskole 2022

Oppdatert januar 2022

Å sikre fremtidig matforsyning innenfor planetens tålegrenser er en global utfordring som engasjerer studenter og forskere verden over. Denne samfunnsutfordringen ble valgt som overordnet tema da NTNU arrangerte en én uke lang opplæringsskole fra 8. til 12. november 2021. Opplæringsskolen var en del av iFOODnet-prosjektet, som koordineres av Nofima og finansieres av Kunnskapsdepartementet gjennom Norges forskningsråd og Diku. 

Målet med opplæringsskolen var å øke bevisstheten om de matutfordringene verden står overfor, og å gi studentene en verktøykasse for innovasjon, et internasjonalt nettverk og ferdigheter i å arbeide i tverrkulturelle og tverrfaglige team. Oppgaven de fikk, var å designe fremtidens matkonsepter.   

«Hva blir fremtidens proteinkilder?» «Hvordan redusere matsvinnet?» Det var de to spørsmålene studentene skulle jobbe med i grupper mens de utviklet matkonseptet sitt. Uken besto av forelesninger innen innovasjon, design thinking, tverrfaglig prosjektarbeid og mattrender. Hver dag var det dessuten satt av tid til idédugnad og gruppearbeid. Den siste dagen presenterte gruppene matkonseptene sine. 

41 studenter (22 japanske og 16 norske) fra to universiteter i Japan (Tokyo University of Marine Science and Technology og Tokyo University of Agriculture) og to universiteter i Norge (NTNU og Universitetet i Stavanger) deltok på arrangementet. Til sammen representerte studentene 20 ulike studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Programmet, som gikk fra 8.00 til 12.00 norsk tid hver dag (16.00–20.00 japansk tid), hadde et sterkt fokus på gruppearbeid: Studentene ble delt inn i grupper à 4 til 6 studenter; hver gruppe besto av studenter fra Japan og Norge og fra de ulike universitetene. I begynnelsen av teamarbeidet var de japanske studentene mer tilbakeholdne i diskusjonene, men det bedret seg i løpet av uken, og teamene ble en arena for kreativitet og kunnskapsdeling mellom studenter med forskjellige kulturer og bakgrunner.  Studentene sier at opplæringsskolen ga dem høyt læringsutbytte og et større internasjonalt nettverk.

Matkonsepter

  • «Wastecraft» – det finnes ikke avfall, bare ressurser
  • Encelleprotein
  • Insekter som ingrediens – «Protein Hopper»
  • Proteiner for eldre
  • Det grønne huset
  • Spirulina som proteinkilde for eldre
  • Alternative proteinkilder for nødprodukter
  • Skap med modifisert atmosfære

…. Siden gruppen vår hadde satt seg fore å utvikle en yoghurt for eldre i Japan, dro vi på feltarbeid for å vise frem japanske supermarkeder [til de norske studentene]. De norske studentene var imponerende nysgjerrige og svært interessert i å bli kjent med moderne japansk matkultur. Selv oppdaget jeg at det også japanere imellom er ulike tanker om samfunn og livsstil. – En M.Sc.-student ved TUMSAT i Japan. 

Opplæringsskolen ble organisert og ledet av professor Turid Rustad, forsker og prodekan for innovasjon Catherine Taylor og førsteamanuensis Eva Falch ved NTNU. Organisatorene var imponert over teamarbeidet og matkonseptene studentene utviklet. Dette var over all forventning, og undervisningsmodellen som er utviklet her, vil bli brukt i fremtidig opplæring i internasjonalt teamarbeid. Slike samarbeid vil bidra til å drive våre globale matsystemer i riktig, bærekraftig retning.   

iFOODnets andre opplæringsskole i Tokyo, Japan
Studentene som deltok på opplæringsskolen. Foto: Izumi Sone.

Oppdatert desember 2022

Målet til iFOODnet er å bygge opp et tverrfaglig og tverrsektorielt opplærings- og forskningsnettverk for samarbeid mellom Norge og Japan. I 2022 ble den andre opplæringsskolen i regi av iFOODnet arrangert av professor Shingo Matsukawa ved Tokyos universitet for marin vitenskap og teknologi (TUMSAT, Japan). Der fikk japanske og norske studenter muligheten til å lære mer om matforskning og innovasjon, og de fikk samarbeide med hverandre.

Arrangementet ble avholdt på campus ved TUMSAT i Tokyo 3.–7. oktober 2022. Det var lagt opp til både virtuelle og direkte presentasjoner fra høyttalere. Programmet bestod av presentasjoner, demonstrasjoner, gruppearbeid og turer til universitetets forskningsskip, til marked og museum, for å gi viktig innsikt i mattilgjengelighet, utnyttelse, stabilitet og tilgjengelighet.

Studentpresentasjon om bruk av fiskeskinn som ny gelatinkilde. Foto: Randi Sund.

Fire japanske og norske universiteter og ett forskningsinstitutt var representert på opplæringsskolen: TUMSAT, Tokyos landbruksuniversitet (Tokyo NODAI), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Universitetet i Stavanger (UiS) og Nofima. Tjuesju studenter på nivåene bachelor, MSc og PhD deltok på arrangementet: 17 fra TUMSAT, 7 fra NTNU, 1 fra Tokyo NODAI og 2 fra UiS.

Opplæringsskolen er et tilbud der studentdeltakere kan undersøke utfordringer som global matsikkerhet og bærekraft, og argumentere for måter å løse disse problemene på ved å lage en forretningsplan. Deltakerne ble delt inn i 5 grupper og presenterte sine respektive forretningsplaner i slutten av uken:

Forretningsplaner

• Trådløs fryser for fisketransport i utviklingsland
• Få spiselig mat tilbake til markedet
• Maneter som ny matkilde
• Bruk av fiskeskinn som ny gelatinkilde
• Resirkulering av spiselig olje til biodiesel

Etter opplæringsskolen ble studentene bedt om å gi en tilbakemelding på hvordan de opplevde å jobbe i grupper med studenter fra en annen vitenskapelig bakgrunn og fra et annet land, og hva de syntes var mest interessant og mest utfordrende. Hovedutfordringen syntes å være kommunikasjon, da engelskkunnskapene hos studentene i gruppen varierte. Til tross for dette var tilbakemeldingene svært positive, og studentene følte at de fikk innsikt i nye fagområder og kulturer. Du finner noen sitater fra studentene nedenfor.

Hvordan opplevde du å jobbe i grupper med studenter fra en annen vitenskapelig bakgrunn og fra et annet land?

– Å jobbe med medstudenter fra en annen vitenskapelig bakgrunn og fra et annet land var både morsomt og lærerikt. Jeg lærte mye nytt gjennom kunnskapen og ferdighetene som medstudentene delte med meg.
– Jeg likte å samarbeide med studenter fra ulike kulturer og vitenskaper, jeg fikk utvidet min egen kunnskap og erfaring.

Hva syntes du var mest interessant på opplæringsskolen?

– Å bli kjent med en helt ny kultur, både på universitetet og ellers i Japan. Det var interessant å oppleve organiseringen og forelesningene på TUMSAT.
– Gruppearbeidet. Vi bestemte oss for å lage produktet i laboratoriet. Prosessen var enkel, men å lage oppskriften, jobbe i laboratoriet og få et ferdig produkt var en verdifull erfaring.

Ansatte fra Nofima og NTNU reiste til Tokyo for å undervise ved opplæringsskolen, møte ansatte og studenter ved TUMSAT og delta i et prosjektmøte. Fra NTNU deltok førsteamanuensis og prosjektleder for iFOODnet WP2 Eva Falch, prodekan for innovasjon og forsker ved fakultet for naturvitenskap Catherine Taylor Nordgård, forsker Kurt Ingar Draget og Julia Zazhigina ved internasjonal seksjon. Fra Nofima deltok forskningssjef i avdeling prosessteknologi Morten Sivertsvik, prosjektansvarlig for iFOODnet Izumi Sone og doktorgradsstipendiat Randi Sund.

Lunsj på TUMSAT. Foto: Izumi Sone.

Morten Sivertsvik og professor Jørgen Lerfall fra NTNU holdt en hybridforelesning. Morten Sivertsvik holdt forelesningen live på TUMSAT og Jørgen Lerfalls del av forelesningen var forhåndsinnspilt. Eva Falch og professor Turid Rustad fra NTNU holdt også en hybridforelesning med Eva Falch til stede på TUMSAT og Turid Rustad online via Teams. I tillegg var både Catherine Taylor og Kurt Ingar Draget til stede på TUMSAT og holdt et foredrag sammen.

Morten Sivertsvik, Izumi Sone og Randi Sund møtte professorer fra laboratoriene for Prosessering og termisk behandling av mat og Matmikrobiologi, ved Avdeling for matvitenskap og teknologi. I disse møtene informerte Nofima om seg og sine prosjekter, og professorene fra TUMSAT informerte om sine laboratorier og prosjekter. Potensielle forskningssamarbeid ble diskutert med utgangspunkt i disse presentasjonene. Møtene var interessante og åpnet for videre kontakt og samarbeid.

Julia Zazhigina, Eva Falch og Catherine Taylor Nordgård møtte den internasjonale avdelingen ved TUMSAT for å drøfte hvordan de kunne øke studentutvekslingen fra Japan til Norge. Julia Zazhigina forklarte hele søknadsprosessen for utveksling til Norge, inkludert krav om engelskkunnskaper, hvordan finne bolig, økonomiske garantier som kreves av Utlendingsdirektoratet for visumsøknad og studietillatelse, og muligheten for å ta et sommerkurs i norsk. Kulturforskjeller og forskjeller i undervisningsmetoder mellom de to landene, samt økonomiske ordninger for utvekslingsstudenter mellom Japan og Norge, ble også diskutert. Dr. Catherine Taylor Nordgård delte av sine erfaringer med å ta imot to masterstudenter fra Japan gjennom iFOODnet-programmet på et forskningsopphold våren 2022. Ansatte fra både NTNU og TUMSAT opplevde møtet som svært nyttig og informativt, og forhåpentligvis vil det åpne for fremtidig utveksling av studenter mellom de to universitetene. Julia Zazhigina holdt også en presentasjon om NTNU for en gruppe studenter fra TUMSAT som var interessert i utvekslingsopphold i Norge. Studentene var veldig engasjerte og stilte mange spørsmål.

Besøk på den norske ambassaden i Tokyo. Fra venstre til høyre: Otto Malmgren, Shingo Matsukawa, Morten Sivertsvik, Julia Zazhigina, Eva Falch, Izumi Sone, Marianne Støren. Foto: Den norske ambassaden i Tokyo.

Julia Zazhigina og Eva Falch fra NTNU, Morten Sivertsvik og Izumi Sone fra Nofima og Shingo Matsukawa fra TUMSAT besøkte den norske ambassaden i Tokyo. Her ble de tatt imot av Otto Malmgren og Marianne Støren Berg som jobber med teknologi, forskning og høyere utdanning ved ambassaden. iFOODnet-prosjektet ble presentert, og de diskuterte mulighetene for videre samarbeid innen forskning, utdanning og industri, samt økonomiske avtaler for slikt samarbeid. Det ble også snakket om hvordan man kan legge til rette for utveksling fra Japan til Norge og gjøre NTNU til et mer populært utvekslingsmål for japanske studenter. Den norske ambassaden la ut en post om samarbeidet på LinkedIn-siden sin, som du kan se her.

Både studenter og ansatte kunne bli bedre kjent med medstudenter og kollegaer over middager, og på turer og utflukter på ettermiddagene. De norske besøkende gikk også på oppdagelsesreise i Tokyo, og smakte på ny og spennende mat. En fantastisk erfaring og opplevelse, der vi knyttet nye forbindelser, utvidet kunnskapen om matvitenskap og lærte om japansk kultur og mattradisjoner.

Studentmobilitet

Intervju med to masterstudenter fra Japan 2022

Oppdatert mai 2022

I dette intervjuet blir vi nærmere kjent med de to masterstudentene Hazuki Takagi og Yumika Hayano fra Japan som er kommet til Norge for et tre måneders forskningsopphold ved NTNU. De er her i forbindelse med prosjektet [CIP#3] Biomaterialer og smart emballasje, under veiledning fra prof. Shingo Matsukawa (TUMSAT), Dr. Catherine Taylor Nordgård og Dr. Kurt Inger Draget (NTNU). 

Hazuku Takagi

Bilde av Yumika og Hazuku i Agdenes sammen med en av døtrene til veileder Dr. Catherine Taylor Nordgård, NTNU. Foto: Arne Nordgård. 

Fortell oss om deg selv og bakgrunnen din. 

Jeg heter Hazuku Takagi, jeg er 22 år gammel og er mastergradsstudent hos TUMSAT. Jeg kommer fra Kanagawa-prefekturet, og byen jeg bor i, ligger ved havet. Hobbyen min er seiling. Jeg har vært medlem av et klubblag i en seilerforening i fire år, og jeg elsker det! Så jeg elsker sjøen, og jeg elsker Trondheim, fordi byen også ligger vakkert til ved havet. I tillegg er jeg stor fan av J-pop! Jeg håper jeg kommer til å få venner her med de samme interessene.

Hvilken institusjon (forskningsgruppe) og hvilke emner skal du jobbe med?

Jeg har studert gelatin (marint og animalsk) i et år, og skal fortsette med dette hos NTNU her i Norge. Fiskegelatin brukes ikke i særlig stor grad ennå, ettersom det har et veldig lavt smeltepunkt sammenlignet med animalsk gelatin. Mange forskere jobber med å finne en måte å bruke det på som en erstatning for animalsk gelatin på, men man har ikke kommet frem til en løsning ennå. Målet for forskningen vår er ikke å komme opp med en erstatning for animalsk gelatin, men etter min mening har blandingen av animalsk og marint gelatin interessante egenskaper. 

Photo: Hazuku Takagi

Hvorfor ønsket du å delta i iFOODnet-utvekslingsprogrammet? 

Jeg hørte om dette prosjektet først for et drøyt år siden. Professor Mastukawa ba meg om å bli med i prosjektet, og jeg ble veldig interessert! Jeg tenkte at det å bo i utlandet over lengre tid bare er noe man kan gjøre når man studerer på universitetet. I tillegg tenkte jeg at det var en sjelden mulighet til å få oppleve et annet laboratorium. Det å få gjøre dette er verdt det for meg, selv om det å bo utenlands er vanskelig nå med pandemien. Jeg håper å få snakke med mange fagfolk. På dette universitetet er det mange forskere med solid faglig kunnskap. I tillegg håper jeg at jeg kan få noen nye venner på NTNU.

Hvordan er inntrykket ditt så langt? 

Jeg har vært her i to uker allerede. Luften her er veldig skarp og frisk. Og alt er helt nytt. Jeg tror dette er et bra sted å begynne på noe nytt. Alle her er veldig vennlige. Alle bilene stopper når jeg går over veien. Fremmede hjelper meg når jeg ikke skjønner hvordan jeg skal vaske tøy. En fortalte med at «snø er ikke noe spesielt her!» da jeg ble overrasket over at det snødde i april. Men nå har jeg nettopp kommet i gang med studiet her, så det er nå alt begynner. Jeg skal gjøre mest mulig ut av både studiene og resten av oppholdet her

Yumika Hayano

Fortell oss om deg selv og bakgrunnen din.

Foto: Yumika Hayano

Jeg heter Yumika Hayano, jeg er 22 år gammel og tar for tiden en mastergrad hos TUMSAT. Emnet for masteroppgaven min er «Mekanismer for gelédannelse ved blanding av animalsk gelatin og marint gelatin fra kaldtvannsfisk».  Hobbyene mine inkluderer å spise (særlig godteri), lage mat og lese manga. 

Hvorfor ønsket du å delta i iFOODnet-utvekslingsprogrammet? 

En av grunnene er at jeg ønsket å få en fordypning i kunnskapene om fiskegelatin i masterstudiet. Heldigvis finnes det mange spesialister på fiskegelatin hos NTNU, som er universitetet jeg går på gjennom iFoodNet-prosjektet, så jeg tenkte at dette var en god mulighet til å få lært masse. Den andre grunnen er at jeg vil videreutvikle tankeevnen og kommunikasjonsferdighetene mine. Da jeg ble med i opplæringsprogrammet fra iFoodNet sist høst, ble jeg imponert over de avanserte diskusjonsferdighetene de norske studentene hadde. Denne erfaringen gjorde at jeg ville prøve å få erfaring på et høyere nivå.

Hvilke forventninger har du til å bo i Norge? 

En av dem er å få masse kunnskap om fiskegelatin i seg selv og effektive måter å gjennomføre eksperimenter på. I tillegg vil jeg nyte livet i Norge og bli kjent med en annerledes kultur enn den japanske.

Hvordan er inntrykket ditt så langt? 

Alle i prosjektet er veldig snille mot meg, så jeg setter utrolig stor pris på hjelpen jeg får. Gjennom dette prosjektet er jeg glad for å kunne få en fordypning i masterstudiet, siden det er mange spesialister på fiskegelatin her på NTNU, og maskiner jeg aldri har jobbet med før. Jeg får prøve meg på eksperimenter som ikke hadde vært mulig hvis jeg bare hadde vært på laboratoriet i Japan. I tillegg har det gitt meg en god sjanse til å forstå en annen kultur. Jeg har faktisk ikke vært så mye utenlands før, så jeg er glad for å få denne unike muligheten. Akkurat nå har jeg ikke en gang lyst til å dra tilbake til Japan, fordi Norge er det beste stedet jeg kan være på!

Velkommen hjem! – Intervjuer med studenter ved fullført program 2022

Oppdatert august 2022

De to MSc-studentene fra TUMSAT har fullført forskningsoppholdet på 3 måneder ved NTNU, og har kommet trygt hjem. I dette intervjuet ba vi dem om å fortelle om sine erfaringer. 

Hazuku Takagi

Hvordan syntes du det var å bo og jobbe i Norge i tre måneder? 

Norge er et fantastisk sted. Luften er frisk og klar, og jeg elsker den flotte naturen. Jeg fikk gått på tur i noen av helgene. Folkene her er også veldig vennlige. Her kunne jeg godt bodd. 

Hva var det viktigste du lærte i løpet av oppholdet? 

Det var hvordan jeg kan diskutere ting på engelsk. Jeg fikk hatt mange diskusjoner. I starten var det vanskelig å gjøre det på engelsk, men jeg fikk så mye vennlig hjelp, med figurer og tabeller og masse repetisjoner, at jeg lærte mer om hvordan jeg kunne bli bedre til å drøfte ting på engelsk.

Ville du anbefalt iFOODnet mobility til andre elever, og i så fall hvorfor?

Ja, jeg tenker at hvis man er interessert i å studere i utlandet, er dette en god mulighet. Det er viktig å få støtte under oppholdet, og jeg tenker at Norge er det beste stedet å studere i utlandet, fordi folk er så vennlige her. 

Yumika Hayano

Hvordan syntes du det var å bo og jobbe i Norge i tre måneder? 

Det var en fantastisk opplevelse for meg, ikke bare med tanke på studiene, men også for å lære mer om andre land. Jeg fikk utført alle eksperimentene jeg trengte til studiet mitt, og fikk mange sjanser til å kommunisere på norsk. Norsk kultur og norske perspektiver er veldig annerledes enn i Japan, så det var veldig interessant for meg å oppleve det. Jeg tror jeg ikke ville kjent til norsk kultur og norske verdier hvis jeg ikke hadde kommet hit, så jeg er veldig glad for å ha fått denne store sjansen til å jobbe i Norge!

Hva var det viktigste du lærte i løpet av oppholdet? 

Først trodde jeg at det ikke kom til å bli så vanskelig å kommunisere med nordmenn, siden jeg snakker engelsk hver dag på laben i Japan, men det viste seg at det var vanskelig å venne meg til aksenten, intonasjonen og frasene som brukes på engelsk i Norge. Heldigvis hadde jeg mange muligheter til å snakke med norske kolleger, som veilederne mine og de jeg bodde sammen med. Derfor tok det ikke så lang tid å bli vant til måten engelsk snakkes på i Norge (rundt en og en halv måned).

Ville du anbefalt iFOODnet mobility til andre elever, og i så fall hvorfor?

Jeg vil anbefale studenter som er interessert i å studere i utlandet, å bli med i iFOODnet-programmet. Vi kan få nok økonomisk støtte og masse informasjon om boliger i Norge. Det gjør det hele mye enklere. I tillegg er livet i Norge supert. Nordmenn er veldig snille og vennlige, så man får mange sjanser til å snakke sammen – ikke bare om dagligdagse ting, men også om forskningsrelaterte temaer. I tillegg trenger vi ikke lure på hva vi skal gjøre om det oppstår problemer, siden folk i Norge alltid gladelig kommer med råd. Jeg tror det er best for studenter som er interessert i å studere i utlandet eller å lære om internasjonale kulturer, å bli med i programmet, fordi det tar for lang tid å skulle besøke landet på fritiden – særlig etter at man har fått jobb.

Intervju med en MSc-student fra Tokyos landbruksuniversitet 2022

Oppdatert desember 2022

Fumika jobber sammen med Ayda i laboratoriet. Foto: Leena Prabhu

En ny MSc-student har kommet til Norge på forskningsopphold ved Nofima, Stavanger. I dette intervjuet presenterer vi Fumika Tomono som skal jobbe under partnerveiledning fra professor Sagane Yoshimasa (Tokyos landbruksuniversitet, TokyoNODAI) og dr. Estefaníe Noriega Fernández (Nofima/EFSA), med forskning innenfor [CIP#2] Innovativ matprosessering og funksjonalitet, på innovativ ekstraksjon av mikroalger.

Våren 2023 vil en annen MSc-student, Ayda Omar Mohamed fra Universitetet i Stavanger, reise fra Nofima til Tokyo NODAI, Japan. Hennes MSc-avhandling er nært knyttet til Fumikas, og de vil samarbeide på de to stedene.

Fortell oss om deg selv og bakgrunnen din.

Jeg heter Fumika Tomono. Jeg er 23 år gammel og er førsteårs masterstudent ved Tokyo landbruksuniversitet. Jeg studerer mikroalgeproteiner. Jeg kommer fra Hyogo-prefekturet. Osaka og Kyoto ligger i nærheten, så jeg har ingen problemer med å finne steder å spille. Jeg elsker å spille spill, kjøpe klær og dra på turer.

Hvilken institusjon (forskningsgruppe) og hvilke emner skal du jobbe med?

Foto: Fumika Tomono

Da jeg var bachelorstudent forsket jeg på botulinumnevrotoksin i Bioresource Science-laboratoriet ved Tokyo landbruksuniversitet, og nå forsker jeg på mikroalgeproteiner. Med den økende interessen for matutfordringer og plantebaserte proteiner, har vi fokus på mikroalger som en av de nye proteinkildene i tillegg til kjøtt. Å bryte opp cellevegger er utfordrende, derfor har jeg i forskningen min fokusert på hvordan vi kan løse dette problemet.

Hvorfor ønsket du å delta i iFOODnet-utvekslingsprogrammet? 

Det startet med at jeg ønsket jeg å bo og studere i et annet land enn Japan. Etter at jeg tok bachelorgraden ville jeg gjerne studere i utlandet før jeg ble uteksaminert, og da inviterte laboratorieinstruktøren meg til å delta i iFOODnets utvekslingsprogram for studenter. Jeg sa at jeg var veldig interessert i å delta, for jeg hadde planlagt å reise til utlandet selv om jeg ikke hadde fått denne muligheten.

Hvilke forventninger har du til å bo i Norge? 

Foto: Fumika Tomono

Å oppleve nye kulturer på nært hold. Både når det gjelder forskning og levesett. Jeg har allerede vært på utenlandsturer, så jeg har fått en liten smakebit av for eksempel det vakre landskapet. Jeg tror at det å leve og forske der vil være en stor opplevelse for meg.

Hvilket inntrykk har du fått så langt? 

Når jeg er i Japan snakker jeg stort sett bare med japanere, så det er nytt og spennende å møte mange forskjellige mennesker med ulik etnisk bakgrunn. Det er også interessant å se ulikhetene i de små tingene, som å shoppe på kjøpesenteret. Noen ganger blir jeg forvirret, men alle er veldig hyggelige. Dessuten, som forventet i et skandinavisk land, er husene vakre!

Innovasjonsaktiviteter

Innovasjonstur i regi av iFOODnet 2022

Oppdatert september 2022

Av Yumika Hayno og Hazuku Takagi

Vi hjalp til med middagen hjemme hos professor Torset. Bildet er tatt av professor Torset

Vi hadde det veldig fint på turen til Ålesund. Det var et 2-dagers program. Den første dagen besøkte vi NTNU i Ålesund. Overraskende nok møtte jeg en ph.d.-student som var uteksaminert fra universitetet mitt – TUMSAT! Vi syntes det var så spennende å møte en annen japansk student i Norge. Vi snakket mye om forskningen hennes, grunnen til at hun bestemte seg for å bo i Norge. Vi bodde hjemme hos professor Torset og spiste middag sammen. Familien hennes ønsket oss velkommen og var veldig vennlige. Under middagen hygget vi oss med å snakke om norsk og japansk kultur, favoritter blant norske matretter og oppskrifter på disse, livsstil i Japan og så videre. Det var den beste tiden på denne turen.

Dagen etter tok vi en tur på campus og dro til Atlanterhavsparken akvarium og vitensenter. Interessant nok var det ingen fisker med sterke farger og blueback-fisk med glitrende skinn der, i motsetning til i Japan. Det skyldes at havet i Norge stort sett er dypt på grunn av fjorden. Etter turen til akvariet dro vi inn til sentrum av byen og hadde en fantastisk tid. Jeg kjøpte en ostehøvel, som er en veldig kjent suvenir i Norge. På vei tilbake til Trondheim reiste vi med Hurtigruten. Utsikten fra båten var flott, stolene var gode og turen var finere enn jeg hadde forventet. Vi snakket om disse to månedene, denne turen og fremtiden. Vi hadde i det hele tatt en flott tid i Ålesund.

Dele det glade budskap 

Felles konferansebidrag 2022

Professor Matsukawa (TUMSAT, Japan) presenterte sitt felles arbeid med Dr. Catherine T. Nordgård og Dr. Kurt Ingar Draget (NTNU, Norge) i en muntlig presentasjon på den 16.  International Hydrocolloids Conference i Ontario i Canada (24.–26. oktober 2022), med tittelen: «Physical properties of mixed gels of fish & mammalian gelatins» (fysiske egenskaper ved fiske- og pattedyrgelatinblandinger). 

Morten (Nofima), ass.prof. Takahashi og Yusa Nakamura (TUMSAT) sammen på WEFTA-konferansen i Rotterdam, foran iFOODnet-plakaten. Foto: Morten Sivertsvik. 

Det felles konferansebidraget er et resultat av studentutvekslingen (mai–juli 2023) og samarbeidet mellom de to universitetene med TUMSAT M.Sc.-studentene Hazuki Takagi og Yumika Yahano. 

Videre har vi presentert iFOODnet-prosjektet på to internasjonale konferanser for matvitenskap og teknologi. 

iFOODnet-partnerne fra Japan, assist. prof. Takahashi (TUMSAT) og Ph.d.- og M.Sc-studentene hans deltok og hadde muntlige fremføringer og plakater på den 50. Western European Fish Technologists Association (WEFTA)-konferansen i Rotterdam i Nederland (17.–21. oktober 2022) sammen med prof. Turid Rustad (NTNU), Dr. Morten Sivertsvik og Dr. Izumi Sone (Nofima) fra Norge. Dette hyggelige møtet ble støttet av iFOODnet og JSPS-samarbeidsprosjektet mellom TUMSAT og Nofima.

iFOODnet-prosjektet og vårt CIP-sentrerte samarbeid om forskning og utdanning ble også presentert på den 36. internasjonale EFFoST-konferansen måneden etter i Dublin. 

Bildegalleri

Om iFOODnet

Visjonen for prosjektet iFOODnet er å utvikle et langsiktig norsk-japansk partnerskap innen forskning og utdanning, som er knyttet til fire tverrsektorielle innovasjonsområder (“CIP-er”, se under). Disse skal bane vei for neste generasjons bærekraftige og ressurseffektive matvaresystemer uten avfall, som til slutt skal ende opp i en smart, sirkulær og robust bioøkonomi 4.0.

I iFOODnet har Nofima samarbeidet med NTNU for å bygge opp et langsiktig, internasjonalt samarbeid med Tokyos universitet for marin vitenskap & teknologi (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNODAI).

iFOODnets internasjonale opplærings-, forsknings- og innovasjonsprogram (ITP) vil inneholde CIP-basert studentmobilitet med kortsiktige innovasjonsoppdrag, årlig opplæringsskole, samt treningsøkter innen formidling. Dette skal sørge for at forskere på et tidlig stadium får et innovasjonsorientert og gründerrelatert tankesett og kompetanse som muliggjør forskning, overførbare ferdigheter og kulturelt mangfold.

iFOODnet-prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og Direktoratet for internasjonalt samarbeid og kvalitetsforbedring i høyere utdanning (Diku) innenfor RCN INTPART-programmet — International Partnerships for Excellent Education, Research and Innovation.

Partnere

I iFOODnet har Nofima, Europas største forskningsinstitutt for anvendt matvitenskap, samarbeidet med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) for å bygge opp et langsiktig, internasjonalt samarbeid med sterke akademiske grupper i Japan ved Tokyos universitet for marin vitenskap & teknologi (TUMSAT) og Tokyos landbruksuniversitet (TokyoNODAI).

Logos iFOODnet partners

Slik er arbeidet organisert

iFOODnet-prosjektet er delt inn i tre arbeidspakker (AP).

AP1: Internasjonalt opplærings-, forsknings- og innovasjonsprogram

Kontaktperson: Izumi Sone, Nofima

AP1.1. Opplæring og innovasjon 

iFOODnet skal utvikle og ta i bruk det internasjonale opplærings- og innovasjonsprogrammet (ITP) i Japan og Norge. Vi planlegger årlige opplæringsskoler og kortsiktige innovasjonsoppdrag som del av et studentutveklingsopplegg (se AP1.2). Opplæringsskolen skal engasjere studentene i nettverkets arrangementer for å fremme teamarbeid og interkulturell kommunikasjon. Vi legger vekt på praksis gjennom utfordringer, oppgaver og bransjebesøk, innovasjon og IPR-ledelse, samt RRI-implementering.

AP1.2. Forskning og innovasjon  

Vi vil etablere en plattform for vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Japan gjennom tverrsektorielle innovasjoner (se “CIP-er” under) for å være i forkant av fremtidig matforskning internasjonalt. Studentutveksling vil være medvirkende til forskningssamarbeidet.

Den primære målgruppen er masterstudenter i begge land, med et beregnet forskningsopphold hvert år på tre måneder under tilsyn fra partnerne. En årlig studentpris vil bli utdelt som for eksempel konferansestipend eller arbeidsutplassering etter dyktighet.

I tillegg vil det bli organisert to åpne workshops om ulike temaer i begge land for å styrke internasjonal forskning, utdanning og innovasjon.

AP2 Formalisering av institusjonelt partnerskap

Kontaktpersoner: Eva Falch og Ragni Nergård

For å sikre et langsiktig internasjonalt partnerskap vil iFOODnet etablere bilaterale avtaler mellom iFOODnet-partnerne, i tillegg til akademisk akkreditering for studentaktivitetene i iFOODnet. Videre vil vi kontinuerlig undersøke muligheter for fremtidige fellesprogrammer utover prosjektets levetid.

AP3 Koordinasjon, kommunikasjon og formidling

Kontaktperson: Izumi Sone, Nofima

AP3.1. Nettverkskoordinering 

Prosjektlederen koordinerer innsatsen i de ulike arbeidspakkene og sikrer god fremgang og god intern kommunikasjon blant prosjektpartnerne. iFOODnet et bygget på et felles ansvar blant partnere for å legge til rette for eierskap og internasjonal relevans for prosjektet.

Prosjektledere
Dr Izumi Sone

Prosjektadministrator
Dr Morten Sivertsvik, Nofima

Vitenskapelig koordinator
Dr Estefania Noriega Fernández

Lokale ledere/AP-ledere
Prof. Turid Rustad (NTNU, LM)
Førsteamanuensis Eva Falch (NTNU, AP2-leder)
Prof. Shingo Matsukawa (TUMSAT, LM)
Prof. Yoshimasa Sagane (TokyoNodai, LM)

CIP-ledere
CIP #1: Prof. Kuda (TUMSAT) og Dr Estefania Noriega Fernández (NOFIMA)
CIP #2: Prof. Sagane (TokyoNodai) og førsteamanuensis Lerfal (NTNU)
CIP #3: Prof. Matsukawa (TUMSAT) og Dr Nordgård (NTNU)
CIP #4: Prof. Myoda (TokyoNoDAI) og Prof. Rustad (NTNU)

AP3.2. Kommunikasjon og formidling

Vi vil kommunisere iFOODnets aktiviteter gjennom en målrettet strategi og vil henvende oss til vitenskapelige miljøer, beslutningstakere, media og samfunnet. Gjennom dette ønsker vi å maksimere prosjektets innvirkning og geografiske dekning, og tilrettelegge for kontinuerlig rekruttering og involvering av unge talenter til iFOODnet.

En oversikt over hvordan arbeidet i iFOODnet er organisert, og hvem som er involert i de ulike delene av prosjektet.

Innovasjonsområder (CIP-er)

“Sektorielle søyler for innovasjon” – (Sectorial innovation pillars):

1. Bioprospektering

Metagenomisk screening og omics-verktøy vil spille en viktig rolle i å identifisere og målrette nye genetiske ressurser og biomolekyler, samt forutsi endringer i biologisk mangfold og til slutt avdekke det enorme potensialet av mikrobiomer mot offentlig helse, matvarebehandling og bioteknologi.

Å fremme mangfold innen matvaresystemer vil være avgjørende for å skape et sunt og bærekraftig kosthold, økt motstandsdyktighet og sosioøkonomiske og miljømessige fordeler.

2. Innovativ matvarebehandling og funksjonalitet

Ressurseffektive, miljøvennlige og klimasmarte innovative teknologier og funksjonelle ingredienser vil spille en nøkkelrolle i verdens forsyning av varierte, trygge og næringsrike matvarer av høy kvalitet, og vil til slutt bidra til folkehelse og velvære, samt redusert avfall og matsvinn.

Bare en 5 % reduksjon av matavfallet vil spare 207 millioner norske kroner og 0,02 % av utslippet, og hver ytterligere dags holdbarhet på matvarer vil bety 483 millioner norske kroner spart per år.

3. Biomaterialer og smart emballasje

EU har et mål om at ti prosent av plasten i markedet skal være laget av biomaterialer, og FN vil halvere matavfallet innen 2030. Det å tenke nytt rundt matavfall og restråstoff som hjelpemiddel for rimelige, nye generasjoner av biomaterialer og strebe etter smart food-(nano)emballasjeløsninger med bærekraftig null-utslipp fra bunn til topp og (minimal) behandling, vil bidra til å nå disse målene.

4. Bioraffineri for matavfall

FoodFirst kaskade-bioraffineri uten avfall er en kostnadseffektiv, tverrsektoriell nisjemulighet for valorisering av matavfall og underutnyttet råstoff til kommersielt sunne bioaktive og funksjonelle matvarer, i tillegg til biopolymerer, forløpere for dyrefôr, biodrivstoff og gjødsel.

Bioraffinerier for makroalger forventes f.eks. å forstyrre den tradisjonelle verdikjeden (50 små og mellomstore bedrifter i løpet av 5 år/500 nye, høyt kvalifiserte arbeidsplasser), samtidig som trykket på økosystemtjenester og klimaendringene reduseres.