Vitenskapelig artikkel

Antiproliferative Effects of Fresh and Thermal Processed Green and Red Cultivars of Curly Kale (Brassica oleracea L. convar. acephala var. sabellica)

Olsen, Helle; Grimmer, Stine J Staavi; Aaby, Kjersti; Saha, Shikha; Borge, Grethe Iren Andersen

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 60, p. 7375–7383–9, 2012

Utgiver: American Chemical Society (ACS)

Utgave: 30

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0021-8561
Elektronisk: 1520-5118

Open Access: none

Lenker:
DOI