I dette prosjektet vil vi fremskaffe kunnskap og innovative løsninger for økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2019

Slutt

31. des 2022

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

NIBIO, Universitet i Tromsø, Universitetet i Turku (Finland). Prosjektet ledes av NIBIO

Prosjektleder(e):

Kjersti Aaby

Andre deltakere:

Antje Gonera

Tyttebær på nye måter

Store deler av norske landområder er dekket av skog og fjell. Disse områdene er rike på verdifulle fornybare ressurser, blant annet bær. Dette er ressurser som i dag er svært lite utnyttet.

Prosjektet vil fokusere på tyttebær, som har mange positive egenskaper, blant annet knyttet til helse. I tillegg er det gjerne store avlinger av tyttebær, men lite produktdifferensiering og innovasjon.

Målet er å øke innovasjonspotensialet og finne nye produktmuligheter for tyttebær.

Forskerne skal undersøke hvordan forhold som for eksempel voksested, klima og prosessering påvirker mengde og sammensetning av innholdsstoffer i bærene. Kunnskap om hvilken betydning disse plantestoffene har for helsemessig og sensorisk kvalitet av bær og bærprodukter gir grunnlaget for utvikling av nye, gode produkter.

En av hovedutfordringene for økt utnyttelse er tilgangen til ville bær. Tilgjengelighet og kvaliteten på ville bær varierer mye fra år til år og fra sted til sted. I prosjektet Wildberries ønsker vi å utvikle verktøy og modeller for å kartlegge områder med høye avlinger og bær med god kvalitet.

Forskerne skal kartlegge hvilke biologiske karakterer som bestemmer avlingspotensialet og kvalitet av bær på forskjellige steder i Norge. Disse dataene vil sammen med klimadata danne grunnlag for modellering.

Det vil også bli utført kontrollerte forsøk i drivhus for å studere effekten av ulike klimaparametere på fysiologisk viktige egenskaper som blomstring og avling i tillegg til innholdsstoffer som påvirker sensorisk og helsemessig kvalitet.

Publikasjoner