Prosjektet vil fokusere på tyttebær, som har mange positive egenskaper, blant annet knyttet til helse. Foto/CC: Mathias Rudolf Amundsen/Nofima

Wildberries

Norwegian wild berries - Forutsigbarhet og verdiskapning fra ville, norske bær

 Mat og helse  

Målsetning med prosjektet WILDBERRIES er å fremskaffe kunnskap og innovative løsninger slik at man får økt utnyttelse og verdiskaping fra ville bær.

Tidspunkt:1. januar 2019 – 31. desember 2022
Finansiering: Norges forskningsråd (Bionær)
Samarbeid:NIBIO, Universitet i Tromsø, Universitetet i Turku (Finland). Prosjektet ledes av NIBIO
Kontaktperson
Portrettbilde av Kjersti Aaby
Kjersti Aaby

Forsker
Tlf.: +47 909 72 164
kjersti.aaby@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Mathias Rudolf Amundsen

Store deler av norske landområder er dekket av skog og fjell. Disse områdene er rike på verdifulle fornybare ressurser, blant annet bær. Dette er ressurser som i dag er svært lite utnyttet.

Prosjektet vil fokusere på tyttebær, som har mange positive egenskaper, blant annet knyttet til helse. I tillegg er det gjerne store avlinger av tyttebær, men lite produktdifferensiering og innovasjon. Målet er å øke innovasjonspotensialet og finne nye produktmuligheter for tyttebær.

Forskerne skal undersøke hvordan forhold som for eksempel voksested, klima og prosessering påvirker mengde og sammensetning av innholdsstoffer i bærene. Kunnskap om hvilken betydning disse plantestoffene har for helsemessig og sensorisk kvalitet av bær og bærprodukter gir grunnlaget for utvikling av nye, gode produkter.

En av hovedutfordringene for økt utnyttelse er tilgangen til ville bær. Tilgjengelighet og kvaliteten på ville bær varierer mye fra år til år og fra sted til sted. Prosjektet WILDBERRIES ønsker å utvikle verktøy og modeller for å kartlegge områder med høye avlinger og bær med god kvalitet.

Forskerne skal kartlegge hvilke biologiske karakterer som bestemmer avlingspotensialet og kvalitet av bær på forskjellige steder i Norge. Disse dataene vil sammen med klimadata danne grunnlag for modellering.

Det vil også bli utført kontrollerte forsøk i drivhus for å studere effekten av ulike klimaparametere på fysiologisk viktige egenskaper som blomstring og avling i tillegg til innholdsstoffer som påvirker sensorisk og helsemessig kvalitet.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter