Vitenskapelig artikkel

Variation in quality parameters between and within 14 Nordic tree fruit and berry species

Skrede, Grete; Martinsen, Berit Karoline; Wold, Anne-Berit; Birkeland, Stein-Erik; Aaby, Kjersti

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Acta Agriculturae Scandinavica - Section B, Soil and Plant Science, vol. 62, p. 193–208–16, 2012

Utgiver: Taylor & Francis

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0906-4710
Elektronisk: 1651-1913

Open Access: none

Lenker:
DOI