En konkurransedyktig norsk bærproduksjon er avhengig av kontinuerlig tilgang til de beste bærsortene. Utvikling av nye sorter er en tidkrevende prosess. Foredlingen kan imidlertid gjøres mer effektiv ved å bruke moderne, molekylære metoder.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2014

Slutt

31. des 2018

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Prosjektleder er Graminor. I øvrigt deltar 14 bedriftspartnere og to forskningspartnere (Landbruk Nordvest, Norsk landbruksrådgiving Sogn og Fjordane, Frukt- og bærrådgivingen Mjøsen, Norsk landbruksrådgiving Viken, Valldal Grønt, Sognabær, Sagaplant, Norgro, Lerum Fabrikker, Røra Fabrikker, Orkla Foods Norge, BAMA Gruppen, Gartnerhallen, Njøs næringsutvikling, NIBIO, Nofima). Prosjektet samarbeider også med Norsk bærdyrkerlag.

Prosjektleder(e):

Kjersti Aaby

Når nye sorter er tigjengelig er det viktig å ha et godt system for å teste både dyrkningsegenskaper og hvordan bæra egner seg for prosessering og til friskkonsum.

Hovedmålet for prosjektet er å øke konkurransevnen hos norske bærprodusenter, konservesindustri og grossistledd gjennom nye, gode sorter av jordbær og bringebær som er egna for prosessering og friskkonsum.

Dette skal oppnås ved å utvikle molekylære markører for en mer effektiv tidligseleksjon av sorter som har de kvalitetene som er viktige for industri og forbrukere. Grunnlaget for dette arbeidet vil være ny kunnskap om sammenhengen mellom innholdsstoffer (metabolitter) i bær og molekylære markører, samt kunnskap om sammenhengen mellom innholdsstoffer og viktige egenskaper av friske bær og bærprodukt, for eksempel syltetøy.

Inkluderer hele verdikjeden

Den grunnleggende ideen i dette prosjektet er målretta utvikling av sorter for industri og konsum, der partnere fra hele verdikjeden samarbeider. Praktisk utprøving av bærsortene omfatter prøving i felt hos dyrkere, prosessering og evaluering av syltetøy hos konservesindustri og testing av kvalitet og holdbarhet av bær for friskkonsum hos BAMA.

Nofima bidrar med kunnskap om innholdsstoffer og kvalitet av bær og bærprodukter og måling av dette, både sensorisk og instrumentelt. Graminor og NIBIO er ansvarlige for «genotyping» og utvikling av molekylære markører for mer effektiv foredling. Sammen skal vi finne sammenhengen mellom «genotype» og «fenotype» (innholdsstoffer og egenskaper) og bidra til at vi får fram nye, gode sorter av jordbær og bringebær.

Publikasjoner

Forskningsområder

Råvarekunnskap

Forskningsanlegg

Vegetabilhallen