Fagartikkel

Frasorterte plommer og moreller - mange bruksmuligheter med riktig prosessering

Aaby, Kjersti; Meland, Jan; Vestgarden, Live Semb; Sevatdal, Sofie Geck; Hesthag, Bjørg; Børte, Svein

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk frukt og bær, p. 30–31, 2020

Utgave: 3 - 2020

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1501-4584

Open Access: none