Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Electronic nose as a potential method for measuring flavour characteristics of pork - a preliminary study

Nilsen, Bjørg Narum; Aaby, Kjersti; Arnkværn, Eli; Blümlein, L; Kvaal, Knut; Risvik, Einar; Ellekjær, Marit Risberg

Publikasjonsdetaljer

År: 1997

Open Access: none