I Bacchus-prosjektet studerer forskerne effektene av bioaktive forbindelser i blant annet bær og granatepler. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

BACCHUS

Gunstige effekter av bioaktive peptider og polyfenoler på hjerte- og karsykdommer

 Mat og helse  

Det stilles strenge krav for å få godkjent helsepåstander for mat. Dette EU-prosjektet utvikler verktøy og ressurser som legger til rette for at vitenskapelige resultater kan brukes til å støtte opp om helsepåstandssøknader.

Tidspunkt:1. oktober 2012 – 30. september 2016
Finansiering: EUs 7. rammeprogram under tema Food, agriculture and fisheries, and biotechnology
Finansiør:EU
Samarbeid:16 små og mellomstore europeiske bedrifter og 11 andre europeiske forskningsinstitutt. Prosjektleder er Institute of Food Research
Kontaktperson
Portrettbilde av Kjersti Aaby
Kjersti Aaby

Forsker
Tlf.: +47 909 72 164
kjersti.aaby@nofima.no

Det er helsepåstander knyttet til hvilken effekt bioaktive peptider og polyfenoler har på hjerte- og karsykdommer som er aktuelle for prosjektet. Dette fordi hjerte- og karsykdommer står for 45 % av alle dødsfall i Europa, og denne andelen er økende.

Bidrar i utvikling av produkter for bedre hjertehelse

Nofima vil bidra med kompetanse innen bioaktive polyfenoler i frukt og bær, kjemisk analyse og prosessering, samt studier av mekanismene bak de biologiske effektene ved bruk av cellemodeller.

BACCHUS vil støtte europeiske små og mellomstore bedrifter med å utvikle matprodukter som vil bedre hjertehelsen. En viktig del er å dokumentere vitenskapelige bevis og verktøy som er avgjørende for at søknader om helsepåstander på matprodukter får positiv uttalelse fra EFSA.

For å oppnå dette har BACCHUS med seg 15 bedrifter som er involvert i utvikling av matprodukter og kan være interesserte i å sette helsepåstander på sine produkter, og 12 ledende forskningsorganisasjoner med ekspertise innen lovgivning om helsepåstander, samt mat- og helseforskning.

BACCHUS fokuserer på effekter av bioaktive forbindelser som finnes i mat  som er vanlig i det europeiske kostholdet, blant annet epler, appelsiner, aronia (svartsurbær), granatepler, spekemat og hvete.

BACCHUS er et samarbeidsprosjekt under EU’s 7. rammeprogram, under forskningstemaet “Food, agriculture and fisheries, and biotechnology”. Hovedprosjektleder er Institute of Food Research (Storbritannia).

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker