Det stilles strenge krav for å få godkjent helsepåstander for mat. Dette EU-prosjektet utvikler verktøy og ressurser som legger til rette for at vitenskapelige resultater kan brukes til å støtte opp om helsepåstandssøknader.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. okt 2012

Slutt

30. sep 2016

Finansiert av

EU - 7. rammeprogram

Samarbeid

16 små og mellomstore europeiske bedrifter og 11 andre europeiske forskningsinstitutt. Prosjektleder er Institute of Food Research

Prosjektleder(e):

Kjersti Aaby

Det er helsepåstander knyttet til hvilken effekt bioaktive peptider og polyfenoler har på hjerte- og karsykdommer som er aktuelle for prosjektet. Dette fordi hjerte- og karsykdommer står for 45 % av alle dødsfall i Europa, og denne andelen er økende.

Bidrar i utvikling av produkter for bedre hjertehelse

Nofima vil bidra med kompetanse innen bioaktive polyfenoler i frukt og bær, kjemisk analyse og prosessering, samt studier av mekanismene bak de biologiske effektene ved bruk av cellemodeller.

BACCHUS vil støtte europeiske små og mellomstore bedrifter med å utvikle matprodukter som vil bedre hjertehelsen. En viktig del er å dokumentere vitenskapelige bevis og verktøy som er avgjørende for at søknader om helsepåstander på matprodukter får positiv uttalelse fra EFSA.

For å oppnå dette har BACCHUS med seg 15 bedrifter som er involvert i utvikling av matprodukter og kan være interesserte i å sette helsepåstander på sine produkter, og 12 ledende forskningsorganisasjoner med ekspertise innen lovgivning om helsepåstander, samt mat- og helseforskning.

BACCHUS fokuserer på effekter av bioaktive forbindelser som finnes i mat  som er vanlig i det europeiske kostholdet, blant annet epler, appelsiner, aronia (svartsurbær), granatepler, spekemat og hvete.

BACCHUS er et samarbeidsprosjekt under EU’s 7. rammeprogram, under forskningstemaet “Food, agriculture and fisheries, and biotechnology”. Hovedprosjektleder er Institute of Food Research (Storbritannia).

Publikasjoner