Nordiske forskere jobber sammen for å forbedre kvalitet og stabilitet på makrellprodukter. Foto: Jan Inge Haga /Nofima

Nordisk makrell

Improved quality and value of Nordic mackerel products for the Global market

 Prosessteknologi  

I prosjektet skal vi undersøke sesongvariasjoner hos makrell, gjennom omfattende studier av hvordan ulike enkeltfaktorer påvirker produktkvaliteten på ulike stadier i verdikjeden.

Tidspunkt:1. april 2015 – 1. april 2018
Finansiering: Nordic Innovation
Samarbeid:Pelagia (NO), Sirdarvinnslan (IS), Gjøgur (IS), Vardin (FO), VMK-Arenco (SE), Matis (IS), Chalmers Univeristet (SE), Aarhus Universitet (DK)
Kontaktperson
Portrettbilde av Torstein Skåra
Torstein Skåra

Seniorforsker
Tlf.: +47 450 15 281
torstein.skara@nofima.no

Makrell fanget mellom juli og januar vil inngå i forsøkene, for å få en oversikt over hvordan sesong påvirker produktenes kvalitet og lagringsstabilitet. De ulike industripartnerne i prosjektet gir muligheter for et bredt spekter sammenligninger av hvordan fiskeredskap og fangstmetoder kan påvirke kvaliteten. Både både trål og snurpenot innngår i forsøkene. Det samme gjør andre viktige parametre som pumping, ombordhåndtering og superkjøling.

Vi vil undersøke råstoffets egnethet for direkte mekanisk filetproduksjon, og sammenligne filetkvaliteten med manuelt filetert fisk. Videre vil vi studere effekten av innfrysingmetode og lagringstemperatur på lagringsstabiliteten.

Vi vil også undersøke hvordan man kan bruke analyseresultatene til å forutsi filetenes egnethet for videre (sekundær) prosessering, til f.eks. røykte produkter. Og dessuten undersøke hvordan alternative verdikjeder og markedskrav kan avdekke nye markeder og muligheter for skreddersydd produktutvikling.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Filer og lenker