I prosjektet undersøkte vi sesongvariasjoner hos makrell gjennom omfattende studier av hvordan ulike enkeltfaktorer påvirker produktkvaliteten på ulike stadier i verdikjeden.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2015

Slutt

01. apr 2018

Finansiert av

Nordic Innovation

Samarbeid

Pelagia (NO), Sirdarvinnslan (IS), Gjøgur (IS), Vardin (FO), VMK-Arenco (SE), Matis (IS), Chalmers Univeristet (SE), Aarhus Universitet (DK)

Prosjektleder(e):

Torstein Skåra

Andre deltakere:

Izumi Sone

For å få en oversikt over hvordan sesong påvirker produktenes kvalitet og lagringsstabilitet, inngikk makrell fanget mellom juli og januar i forsøkene.

De ulike industripartnerne i prosjektet ga muligheter for et bredt spekter sammenligninger av hvordan fiskeredskap og fangstmetoder kan påvirke kvaliteten. Både både trål og snurpenot inngikk i forsøkene. Det samme gjorde andre viktige parametere som pumping, ombordhåndtering og superkjøling.

Vi undersøkte råstoffets egnethet for direkte mekanisk filetproduksjon, og sammenligne filetkvaliteten med manuelt filetert fisk. Videre studerte vi effekten av innfrysingmetode og lagringstemperatur på lagringsstabiliteten.

Vi undersøkte også hvordan man kan bruke analyseresultatene til å forutsi filetenes egnethet for videre (sekundær) prosessering, til for eksempel røykte produkter. Og dessuten undersøkte vi hvordan alternative verdikjeder og markedskrav kan avdekke nye markeder og muligheter for skreddersydd produktutvikling.