Gå til hovedinnhold

Jeg har jobbet innenfor forskjellige områder av forskning 10 år fordelt jevnt mellom grunnforskning (mastergrads- og doktorgradsutdanningene) og anvendt forskning (som forsker hos Nofima).
Tidlig i min karriere fokuserte jeg på marine antimikrobielle peptider i kråkeboller og sjøanemoner, både oppdagelse og senere identifisering. Antimikrobielle peptider er små proteiner med evnen til å bryte ned mikrobielle membraner.
I senere år (siden 2016) ved Nofima har det primære fokuset vært marint restråstoff som er all marin biomasse som ikke for tiden ses på som verdifull og ikke er del av hovedproduktet. Undersøkelsene består av kartlegging av mulig bruk, undersøke biokjemiske parameter, kjemiske behandlinger (enzymatisk, analytisk, filtrering, tørking etc.) og i enkelte tilfeller kommersiell utvikling.
I tillegg er skalering av bioprosesser en viktig del av jobben min. Skalering i denne sammenheng betyr overgangen fra å jobbe på et laboratorium til å jobbe på pilotskala-nivå.
Jeg har alltid vært en lidenskapelig forskningskommunikator og tror at nøkkelen til allmenn støtte av forskning generelt er dersom viktigheten av forskningens eksistens kan forstås.