Jeg har jobbet innenfor forskjellige områder av forskning siden 2010 fordelt mellom grunnforskning (mastergrads- og doktorgradsutdanningene) og anvendt forskning (nåværende rolle som seniorforsker hos Nofima). Tidlig i min karriere fokuserte jeg på marine antimikrobielle peptider i kråkeboller og sjøanemoner, både oppdagelse og senere identifisering. Antimikrobielle peptider er små proteiner med evnen til å bryte ned mikrobielle membraner.

Siden 2016 ved Nofima, har det primære fokuset vært marint restråstoff som er all marin biomasse som ikke for tiden ses på som verdifull og ikke er del av hovedproduktet. Undersøkelsene består av kartlegging av mulig bruk, undersøke biokjemiske parametere, kjemiske behandlinger (enzymatisk hydrolyse, diverse analyser, filtrering, tørking etc.) og i enkelte tilfeller kommersiell utvikling.
I tillegg er skalering av bioprosesser en viktig del av jobben min. Skalering i denne sammenheng betyr overgangen fra å jobbe på et laboratorium til å jobbe på pilotskala-nivå og hva som skjer med et råstoff når du går fra 0,5-1 kg og opp mot 1000 kg.

Jeg har alltid hatt en lidenskap for forskningskommunikasjon og befinner meg ofte på konferanser eller møter for å gi presentasjoner. Jeg mener at nøkkelen til allmenn støtte av forskning generelt er dersom viktigheten av forskningens eksistens kan forstås.

+47 907 34 498

+47 77 62 90 15

E-post

Tromsø

Marin bioteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin