Jeg har jobbet innenfor forskning i 10 år fordelt jevnt mellom grunnforskning (mastergrads- og doktorgradsutdanningene) og anvendt forskning (som forsker hos Nofima).
Tidlig i min karriere fokuserte jeg på marine antimikrobielle peptider i kråkeboller og sjøanemoner, både oppdagelse og senere identifisering. Antimikrobielle peptider er små proteiner med evnen til å bryte ned mikrobielle membraner.
I senere år (siden 2016) ved Nofima har fokuset vært marint restråstoff som er all marin biomasse som ikke for tiden ses på som verdifull og ikke er del av hovedproduktet. Forskningen består gjerne av kartlegging av mulig bruk, undersøke biokjemiske parameter, kjemiske behandlinger (enzymatisk, analytisk, filtrering, tørking etc.) og i enkelte tilfeller kommersiell utvikling.
I tillegg er skalering av bioprosesser en viktig del av jobben min. Skalering i denne sammenheng betyr overgangen fra å jobbe på et laboratorium med små mengder til å jobbe på et nivå der en har så mye produkt at det kan selges videre av kommersiell aktør (pilotskala).
Jeg har alltid vært lidenskapelig opptatt av forskningsformidling og mener bestemt at noe av det viktigste vi gjør er å bidra til forståelse av det vi gjør og hvorfor vi gjør det.

+47 907 34 498

+47 77 62 90 15

E-post

Tromsø

Marin bioteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin