Forskningsområder Jeg har vært ansatt i Nofima siden 1994 og arbeider med mange problemstillinger knyttet til produktutvikling av næringsmidler. Jeg arbeider i tett dialog med industribedrifter for utvikling av nye måltidskonsepter og optimalisering av sensoriske egenskaper i produktene. Jeg har ansvar for sensoriske analyser og forbrukertester ved Nofima i Stavanger. Jeg er prosjektleder i den nasjonale satsingen «Kompetansenettverket for lokalmat, Sør» – et tiltak inn under Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv, støttet fra Innovasjon Norge. Her jobbes det med matfaglige utfordringer hos mindre bedrifter (<10 ansatte) som ønsker å styrke sin posisjon i markedet. Utdannelse Jeg har mastergrad i næringsmiddelfag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

+47 450 15 282

+47 51 84 46 93

E-post

Stavanger

Prosessteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin