Jeg er ansatt som forsker ved avdeling for næringsøkonomi. Mine forskningsområder er i hovedsak knyttet til ulike problemstillinger omkring fiskeriforvaltning og fiskerireguleringer fra et samfunnsfaglig og økonomisk perspektiv.

For tiden holder jeg også på med min doktorgrad. Der har jeg søkelys på fiskerikriminalitet i Norge. I dette arbeidet benytter jeg en kriminologisk tilnærming der jeg studerer hvorfor vi har denne utfordringen med det som på folkemunne ofte kalles for fiskejuks.

Jeg har en mastergrad i fiskerifag (fiskerikandidat), med spesialisering i økonomi, fra Norges fiskerihøgskole. Før jeg startet i Nofima jobbet jeg to år i Fiskeridirektoratet på Reguleringsseksjonen.

+47 922 94 946

+47 77 62 91 07

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin