Jeg er forskningssjef ved avdeling Sjømatindustri hvor aktivitetene omfatter kvalitet og foredling på fisk og sjømat, prosesser for tradisjonell bearbeiding, og utvikling av måleteknikk og metode for å bestemme kvalitet.

Avdelinga jobber med grunnleggende forståelse av råstoff og prosesser i sjømat. Forskningen har som mål å gi praksis og verktøy som ivaretar kvalitet på fisk og skalldyr, fra de hentes opp av havet, gjennom første råstoffhåndtering og videre i prosess fram til produkt.

Vi arbeider med problemstillinger som gir nyttige resultater for sjømatnæringa, både for industri, prosessanlegg og fiskefartøy.
Jeg har tidligere jobbet som forsker ved Nofima med metoder basert på optikk og spektroskopi. En viktig oppgave har vært å utvikle verktøy som kan bestemme kvalitet på fisk, eksempelvis ferskhet eller kvalitetsfeil som avvikende farge eller prosess.

Jeg har en doktorgrad i måleteknikk fra det tekniske universitetet i Hamburg (TUHH), og er sivilingeniør i fysikk/måleteknikk fra Universitet i Tromsø.

+47 997 11 167

+47 77 62 90 04

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin