Jeg jobber som forsker i avdelingen Marin bioteknologi. Her jobber jeg mest med utnyttelse av marint restråstoff, og lite utnyttede marine arter som mesopelagisk fisk, alger og raudåte. Vi bruker gjerne ulike typer prosessering som enzymatisk hydrolyse for å hente ut verdikomponenter fra råstoffet, og har som mål å utnytte hele råstoffet på best mulig måte.
Jeg er utdannet fiskerikandidat ved UiT der hovedoppgaven var om pre-rigor filetering av oppdrettstorsk. Jeg har også en doktorgrad fra UiT som omhandlet pilotskala prosessering av raudåte (Calanus finmarchicus) og analyser av oljen og proteinfraksjonen etter prosessering.

+47 992 37 857

+47 77 62 90 55

E-post

Tromsø

Marin bioteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin