Sist oppdatert

Les på engelsk

Både nye og tradisjonelle markeder er under lupa hos forskerne i Nofima. Vi skaffer kunnskap om markedskanaler, barrierer og forretningskultur for å hjelpe aktører å lykkes i ulike markeder.

I Nofima har vi bred kunnskap om markedene for produkter med lange tradisjoner, som tørrfisk, klippfisk, torsk og sild. Men vi forsker også på nyere markeder, for laks, levende krabbe, fryst råstoff, tare og høyverdiprodukter fra restråstoff.

Vi skaffer innsikt i hva industrielle kunder prioriterer i de ulike markedene, og har utviklet en egen metode for å kartlegge nye sjømatmarkeder.

Avdeling som jobber med markedstudier

Relaterte temasider