Vitenskapelig artikkel

Quality changes in high pressure processed cod, salmon and mackerel during storage

Christensen, Line Bach; Hovda, Maria Befring; Rode, Tone Mari

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Food Control, vol. 72, Part A, p. 90–96, 2017

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0956-7135
Elektronisk: 1873-7129

Open Access: none

Lenker:
DOI