Vitenskapelig artikkel

Factors influencing post-mortem quality, safety and storage stability of mackerel species: a review.

Sone, Izumi; Skåra, Torstein; Olsen, Stein Harris

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: European Food Research and Technology, vol. 245, p. 775–791, 2019

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1438-2377
Elektronisk: 1438-2385

Open Access: none

Lenker:
DOI