Jeg arbeider som forsker ved avdeling Markedsforskning. Min forskning er innen markedsføring og styring, strategi og ledelse. Min interesse knytter seg til hvordan bedriftene benytter sine ressurser for å oppnå sin posisjon i internasjonal handel, i så vel nye som etablerte markeder. Hvilke strategiske beslutninger bedrifter tar, hvordan de gjør det for å håndtere konkurransen de møter, og på hvilken møte de jobber med for eksempel produktutvikling som en ledd i sin strategi. Prosjektene har vært knyttet til klippfisk- eller hvitfisknæringen, problemstillinger innen pelagisk industri, laks og muligheter for restråstoff fra en rekke arter. Videre har jeg vært involvert i prosjekter om hvordan man bestemmer og bedømmer kvalitet og ferskhet, og spørsmål relatert til bærekraft. For tiden har vi et treårig prosjekt hvor vi tverrfaglig tilnærmer oss utfordringene og mulighetene som ligger i netthandel.
Markedet jeg kjenner best er Brasil, men jeg har også vært involvert i prosjekter på Angola, Portugal og Spania, Japan, Sør-Korea og Kina. Jeg har også kjennskap til Sør-øst Asia fra studietiden. Jeg tok min master ved Universitetet i Tromsø i studiet Marked, Innovasjon og Ledelse. Her skrev jeg masteroppgaven «Medarbeidernes deltakelse i Innovasjonsprosessen». Tidligere har jeg en fireårig Bachelor fra BI, hvorav jeg var 1 ½ år på utveksling til Nanyang Technological University, Singapore og Universiti Sains Malaysia.

+47 954 64 692

+47 77 62 92 41

E-post

Tromsø

Markedsforskning

Cristin Se publikasjoner i Cristin