Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Stein Harris Olsen

Erfaring, personlige egenskaper: Jeg har jobbet i fiskerinæring og oppdrett, i og utenfor Norge, i mer enn 10 år før jeg startet fiskerikandidat studiet ved Universitetet i Tromsø høsten 1999. I tillegg har jeg yrkesskole som er relatert til fiskeri- og akvakultur. Etter avlagt masteroppgave våren 2004 har jeg jobbet som amanuensis ved Norges fiskerihøgskole fra 2004 til 2006. Da underviste jeg i produksjonsteknologi, fiskerikjemi og oppdrettsteknologi. Dette var også noe jeg var involvert i under hele min PhD studie fra høsten 2006 til sommeren 2011. I juni 2011 disputerte jeg med tittelen på avhandlingen “Quantification and characterisation of residual blood in fish muscle”, og som belyser de ulike enhetsoperasjonene ved slakting av fisk
og hvilke effekter de har på selve utblødningen og muskelkvaliteten. I tillegg belyser den muligheten for å bruke en objektiv og hurtig målemetode for restblod i fiskemuskel, som er basert på visuell- og nærinfrarød spektroskopi. Ellers har jeg stor arbeidskapasitet og er meget selvstendig i jobben. Jeg er også serviceinnstilt, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, ryddighet i forhold til rutiner og administrasjon og evne til å takle stress. I tillegg er jeg svært fleksibel med tanke på mulige fremtidige arbeidsoppgaver som måtte dukke opp underveis i min stilling. I tillegg vil jeg kunne bidra med undervisning og veiledning dersom dette skulle bli aktuelt.

Stein Harris Olsen har 50 publikasjoner ved Nofima:

Hvor lenge bør fiskegarnet stå i sjøen?

Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2021

Kvalitet på regnbueørret oppdrettet i sjø – holdbarhet (QIM), filetfarge og muskeltekstur

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heia, Karsten

2021

Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.

2020

Ekstra tilskudd med astaxanthin i fôret til regnbueørret før sluttmodningen - Kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Sandvik, Frode; Kaldberg, Monika; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Siikavuopio, Sten Ivar

2020

Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten

Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris

2020

Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Kalberg, Monica

2019

Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle

2019

Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2019

Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Drangsholt-Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.

2019

Ny måte å vurdere åte?

Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2018

Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie

2018

Sequential codend improves quality of trawlcaught cod

Brinkhof, Jesse; Olsen, Stein Harris; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Herrmann, Bent; Larsen, Roger B.

2018

Slik vanner du ut klippfisk

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur

2018

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen

2018

En kald fisk

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn

2018

Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar

2018

Recovery from exhaustive swimming and its effect on fillet quality in haddock (Melanogrammus aeglefinus)

Karlsson-Drangsholt, Anders; Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Olsen, Stein Harris; Midling, Kjell Øivind; Breen, Michael; Grimsbø, Endre; Johnsen, Helge K.

2018

Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2018

Fangst og levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) Betydningen av ståtid og lagringstid på rømming, kvalitet og dyrevelferd

Siikavuopio, Sten Ivar; Johansson, Gunhild Seljehaug; Johnsen, Hanne; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Olsen, Stein Harris; Lorentzen, Grete Elisabeth

2017

Den perfekte juletorsken har bodd på hotell

Olsen, Stein Harris; Sæther, Bjørn-Steinar

2017

Blodig alvor for kvalitet på fisk

Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris

2017

Ørretens egg tar opp kampen med laks

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar

2017

Effects of exhaustive swimming and subsequent recuperation on flesh quality in unstressed Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; Karlsson-Drangsholt, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; Aas-Hansen, Øyvind

2017

Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2017

Detection of blood in fish muscle by constrained spectral unmixing of hyperspectral images

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian

2017

Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Kalberg, Monica

2017

Hva vet du om kvalitet på sjømat?

Karlsen, Kine Mari; Sogn-Grundvåg, Geir; Olsen, Stein Harris

2017

Holding wild Snow crab, Chionoecetes opilio: Effects of stocking density and feeding on survival and injury

Siikavuopio, Sten Ivar; James, Philip; Olsen, Bjørn Ronald; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Stein Harris

2017

Riktig farge på makrell, takk

Altintzoglou, Themistoklis; Olsen, Stein Harris

2016

Effekt av vanntemperatur på overlevelse, adferd og oksygenforbruk hos snøkrabbe (Chionoecetes opilio)

Siikavuopio, Sten Ivar; Whitaker, Ragnhild; Olsen, Stein Harris; Thesslund, Tina; Hustad, Anette; Mortensen, Atle

2016

Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2016

Levendelagring av snøkrabbe (Chionoecetes opilio) – effekt av individtetthet og fôring på overlevelse og skade

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Whitaker, Ragnhild; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Mortensen, Atle; Olsen, Bjørn Ronald

2016

Bløgging og holdbarhet på torsk

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian

2016

Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger

Midling, Kjell Ø.; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar

2016

Ørretrogn til konsum

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Kalberg, Monica

2016

Shelf life of snow crab clusters (Chioneocetes opilio) stored at 0 and 4 °C

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rotabakk, Bjørn Tore; Olsen, Stein Harris; Skuland, Aase Vorre; Siikavuopio, Sten Ivar

2016

Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven

2014

Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere "OPTIPRO" – Fase 1

Olsen, Stein Harris; Digre, Hanne; Grimsmo, Leif; Toldnes, Bendik; Eilertsen, Aleksander; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind

2014

Quality consequences of bleeding fish after capture

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi

2014

Capture induced stress and live storage of Atlantic cod (Gadus morhua) caught by trawl: Consequences for the flesh quality

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Evensen, Tor Hatten; Midling, Kjell Øyvind

2013

Videreutvikling av VIS/NIR spektroskopi – Bestemmelse av kvalitet

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; Dissing, Bjørn; Johansen, Jørn-Owe; Aune, Tone Friis; Sivertsen, Agnar Holten

2013

Kvalitetsavvik sildefilet. Spektroskopisk karakterisering av blodinnhold

Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris

2013

Workshop om utblødning og kjøling av laks, med fokus på kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Nordtvedt, Tom Ståle; Olsen, Stein Harris; Akse, Leif

2013

Råstoffkvalitet torsk. Gruppert i kvalitetsklasser basert på fangstskader

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris

2013

Slakting av oppdrettslaks på båt, direkte fra oppdrettsmerd

Midling, Kjell Øyvind; Mejdell, Cecilie; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Aas-Hansen, Øyvind; Aas, Kåre; Harris, Stephen; Femsteinevik, Åsmund; Oppedal, Kurt

2008