Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Heidi Nilsen

Jeg er forskningssjef på avdeling Sjømatindustri hvor vi jobber med kvalitet på marint råstoff, tradisjonell prosessering (filet, salt-/klipp- og tørrfisk) og utvikling av metoder for å måle kvalitet i prosess. Jeg har bakgrunn fra mange år som forsker ved Nofima innen hurtigmåling og kvalitetsbestemmelse av fisk, basert på bruk av optikk/spektroskopi. Ei sentral utfordring har vært å utvikle metoder som kan brukes til å vurdere fisk i prosess og produksjon, eksempelvis ferskhetsbestemmelse av fisk, eller kvalitetsfeil som avvikende farge eller flekker i råstoffet. Jeg er utdannet ved Universitet i Tromsø som sivilingeniør innen fysikk/måleteknikk, og har doktorgrad i måleteknikk fra det Tekniske Universitetet i Hamburg Harburg (TUHH) medfokus på optisk måling av næringsmiddelkvalitet. Fra seinere år har jeg kurs i ledelse (BI) og HMS (Abelia), og jeg jobbet en kort periode som leder for sensorteknologi ved Tromsø Telemedicine Laboratory.

Heidi har 15 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2019: Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; 2014: Quality consequences of bleeding fish after capture

Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi; 2011: Automatic Nematode Detection in Cod Fillets (Gadus Morhua) by Transillumination Hyperspectral Imaging

Sivertsen, AH; Sivertsen, Agnar; Chu, CK; Wang, LC; Godtliebsen, Fred; Heia, K; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2009: Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection

Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Nilsen, Heidi; Hartvigsen, Gunnar; 2009: A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes

Nilsen, Heidi; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; 2009: Basic Composition:Rapid Methodologies

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; 2009: VIS/NIR spectroscopy

Olsen, Stein Harris; Sørensen, Nils Kristian; Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi; 2008: Impact of pre-slaughter stress on residual blood in fillet portions of farmed Atlantic cod (Gadus morhua) - Measured chemically and by Visible and Near-infrared spectroscopy

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Sivertsen, Agnar; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Wold, Jens-Petter; Nilsen, Heidi; 2007: Detection of nematodes in cod (Gadus morhua) fillets by imaging spectroscopy

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar; Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Elvevoll, Edel Oddny; 2007: Effects of single wavelength selection for anisakid roundworm larvae detection through multispectral imaging

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; 2005: Predicting sensory score of cod (Gadus morhua) from visible spectroscopy

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Stormo, Svein Kristian; Ernstsen, Arild; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Compounds of parasitic roundworm absorbing in the visible region: Target molecules for detection of roundworm in Atlantic cod

Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Sigernes, Fred; 2003: Visible Spectroscopy – Evaluation of storage time of ice stored cod and frozen stored hake

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred; 2002: Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?

Heidi har 51 andre publikasjoner i Cristin:

Nilsen, Heidi; 2019: Sesong og kvalitet - hvordan kan teknologien bidra?

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Martinsen, Gustav; Nilsen, Heidi; 2019: Quality of catch as consequence of gear and gear handling

Hassoun, Abdo; Heia, Karsten; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi; 2019: Performance of spectroscopic techniques for characterization of lutefisk: A traditional Scandinavian Fish dish

Hassoun, Abdo; Heia, Karsten; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi; 2019: Spectroscopic techniques for monitoring thermal treatments in Fish and other Seafood Products: A review of recent Developments and applications

Cropotova, Janna; Rustad, Turid; Hassoun, Abdo; Lindberg, Stein-Kato; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2019: Assessing changes in quality parameters of sous-vide cooked Atlantic cod by spectroscopic techniques coupled with conventional methods of analysis

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3)

Nilsen, Heidi; 2018: Hvorfor spiser vi ikke mer fisk?

Hassoun, Abdo; Heia, Karsten; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi; Skjelvareid, Martin Hansen; 2018: Nondestructive monitoring of thermal changes in Atlantic cod (Gadus morhua) using fluorescence hyperspectral imaging

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2018: Stress of becoming food: Timing of euthanizing fish to secure good fillet quality

Nilsen, Heidi; Dreyer, Bent; 2018: Har kunnskap - mangler insentiver

Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2017: Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021

Nilsen, Heidi; 2017: Seafood quality, fresh Fish - from harvesting to the consumer

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2017: Industrien oppdatert - men hva med regelverket?

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2017: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi; 2017: Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2016: Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Fylling-Jensen, Øyvind; Nilsen, Heidi; Sivertsvik, Morten; 2016: Seafood processing- A view on the future of sustainable Production. (Book of Proceedings, p1596. Published by Institute of Food Science and Technology of Irland. )

Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Larssen, Kjell; Svalheim, Ragnhild Aven; Midling, Kjell Øyvind; 2016: CRISP Work Package 5 - Top quality trawl captured fish

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk - Registrering for fiskeindustrien og fiskeri

Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Øyvind; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2016: CRISP prosjektet: Quality improvement in trawling fisheries – CRISP; adaption of capture and handling practices to optimize catch quality and value

Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Øyvind; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2016: Framtidens trålfiske – CRISP

Nilsen, Heidi; Midling, Kjell Øyvind; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2016: Kvalitetsforbedring i trålfiske - CRISP – forskning på fangst og fangsthåndtering for optimal kvalitet og verdiøkning

Nilsen, Heidi; 2016: CRISP - Quality considerations; trawling fisheries

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk

Nilsen, Heidi; Toften, Hilde; 2015: Research and Development for fisheries, aquaculture and food industries

Nilsen, Heidi; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Svalheim, Ragnhild Aven; Midling, Kjell Øyvind; 2015: Quality improvement in trawling fisheries – CRISP; adaption of capture and handling practices to optimize catch quality and value

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; 2015: Instrumentell måling av restholdbarhet

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi; 2014: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie; 2014: Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Nilsen, Heidi; 2014: Forskning i Nofima

Rode, Tone Mari; Nilsen, Heidi; 2014: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Høytrykksprosessering som metode for tining og modning av fryste reker (AP4)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi; 2012: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker

Larsen, Rune; Nilsen, Heidi; 2010: Sjømat og helse – marin næringsutvikling og kompetansebygging.Statusrapport 2009

Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Nilsen, Heidi; Hartvigsen, Gunnar; 2009: A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes

Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Nilsen, Heidi; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar; 2009: Experiences from using a diabetes diary based on a mobile phone - the few touch application

Årsand, Eirik; Varmedal, Ragnhild; Nilsen, Heidi; Østengen, Geir; Hartvigsen, Gunnar; 2009: Experiences from using a diabetes diary based on a mobile phone - the few touch application

Nilsen, Heidi; Lien, Sigbjørn; 2007: SNP detection on bovine chromosome 6

Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2006: On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi

Nilsen, Heidi; Heia, Karstein; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar; Sivertsen, Agnar; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Spectral characterisation of cod muscle and nematodes

Nilsen, Heidi; Opsal, Monica Aasland; 2004: Små molekyler - store muligheter

Nilsen, Heidi; Opsal, Monica Aasland; Roseth, Arne; Sundvold, Hilde; Våge, Dag Inge; Lien, Sigbjørn; 2004: Functional genomics for improved disease resistance in dairy cattle

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; 2004: How Fresh is the Fish - Evaluation of Freshness by Means of VIS/NIR Spectroscopy

Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2004: Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; 2004: SPEKTEK - Utvikling av spektroskopiske teknikker for hurtig kvalitetsbestemmelse av fersk fisk

Egelandsdal, Bjørg; Erikson, Ulf; Arason, Sigurjon; Nilsen, Bjørg Narum; Nilsen, Bjørg Narum; Solgaard, Karin; Wold, Jens-Petter; Nilsen, Heidi; 2003: On estimation of water content of dried salted fish

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Sivertsen, Agnar; 2003: Imaging Spectroscopy as a tool for detection of nematodes, blood, skin remnants and black lining in cod fillets

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2001: Deteksjon av kveis i fiskemuskel. Evaluering av avbildene spektroskopi som metode