Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Heidi Nilsen

Jeg er forskningssjef ved avdeling Sjømatindustri hvor aktivitetene omfatter kvalitet og foredling på fisk og sjømat, prosesser for tradisjonell bearbeiding, og utvikling av måleteknikk og metode for å bestemme kvalitet. Avdelinga jobber med grunnleggende forståelse av råstoff og prosesser i sjømat. Forskningen har som mål å gi praksis og verktøy som ivaretar kvalitet på fisk og skalldyr, fra de hentes opp av havet, gjennom første råstoffhåndtering og videre i prosess fram til produkt.
Vi arbeider med problemstillinger som gir nyttige resultater for sjømatnæringa, både for industri, prosessanlegg og fiskefartøy.
Jeg har tidligere jobbet som forsker ved Nofima med metoder basert på optikk og spektroskopi. En viktig oppgave har vært å utvikle verktøy som kan bestemme kvalitet på fisk, eksempelvis ferskhet eller kvalitetsfeil som avvikende farge eller prosess.
Jeg har en doktorgrad i måleteknikk fra det tekniske universitetet i Hamburg (TUHH), og er sivilingeniør i fysikk/måleteknikk fra Universitet i Tromsø.

Heidi Nilsen har 45 publikasjoner ved Nofima:

Fangstskaderegistrering 2014–2020 - Vurdering av kvalitetstilsyn i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi

2021

Fraud in animal origin food products: Advances in emerging spectroscopic detection methods over the past five years

Hassoun, Abdo; Måge, Ingrid; Schmidt, Walter F.; Temiz, Havva Tümay; Li, Li; Kim, Hae-Yeong; Nilsen, Heidi; Biancolillo, Alessandra; Aït-Kaddour, Abderrahmane; Sikorski, Marek; Sikorska, Ewa; Grassi, Silvia; Cozzolino, Daniel

2020

Fiske og råstoffhåndtering for god kvalitet - Nofimas forskningsaktivitet under Fiskeridirektoratets tilskudd til fiskeriforskning, for 2019

Nilsen, Heidi; Siikavuopio, Sten Ivar; Joensen, Sjúrður; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette

2020

Monitoring Thermal and Non-Thermal Treatments during Processing of Muscle Foods: A Comprehensive Review of Recent Technological Advances

Hassoun, Abdo; Ojha, Shikha; Tiwari, Brijesh; Rustad, Turid; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Cozzolino, Daniel; Bekhit, Alaa El-Din; Biancolillo, Alessandra; Wold, Jens Petter

2020

Fraud in Animal Origin Food Products: Advances in Emerging Spectroscopic Detection Methods over the Past Five Years

Hassoun, Abdo; Måge, Ingrid; Schmidt, Walter F.; Temiz, Havva Tümay; Li, Li; Kim, Hae-Yeong; Nilsen, Heidi; Biancolillo, Alessandra; Aït-Kaddour, Abderrahmane; Sikorski, Marek; Sikorska, Ewa; Grassi, Silvia; Cozzolino, Daniel

2020

Advances in Freezing and Thawing

Skåra, Torstein; Stormo, Svein Kristian; Nilsen, Heidi

2019

Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2019

Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2018

Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi

2017

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi

2017

Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021

Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2017

Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge

2016

Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2016

Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten

2014

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi

2014

Quality consequences of bleeding fish after capture

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi

2014

Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie

2014

Automatic Nematode Detection in Cod Fillets (Gadus Morhua) by Transillumination Hyperspectral Imaging

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi

2011

Basic Composition:Rapid Methodologies

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Esaiassen, margrethe

2009

Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection

Sivertsen, Agnar Holten; Chu, CK; Wang, LC; Godtliebsen, Fred; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi

2009

Effects of single wavelength selection for anisakid roundworm larvae detection through multispectral imaging

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Elvevoll, Edel Oddny

2007

Detection of nematodes in cod (Gadus morhua) fillets by imaging spectroscopy

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Wold, Jens Petter; Nilsen, Heidi

2007

On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi

2006

Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten

Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2004

Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny

2004

Compounds of parasitic roundworm absorbing in the visible region: Target molecules for detection of roundworm in Atlantic cod

Stormo, Svein Kristian; Ernstsen, Arild; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Elvevoll, Edel Oddny

2004

Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred

2002