Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Heidi Nilsen

Jeg er forskningssjef på avdeling Sjømatindustri hvor vi jobber med kvalitet på marint råstoff, tradisjonell prosessering (filet, salt-/klipp- og tørrfisk) og utvikling av metoder for å måle kvalitet i prosess. Jeg har bakgrunn fra mange år som forsker ved Nofima innen hurtigmåling og kvalitetsbestemmelse av fisk, basert på bruk av optikk/spektroskopi. Ei sentral utfordring har vært å utvikle metoder som kan brukes til å vurdere fisk i prosess og produksjon, eksempelvis ferskhetsbestemmelse av fisk, eller kvalitetsfeil som avvikende farge eller flekker i råstoffet. Jeg er utdannet ved Universitet i Tromsø som sivilingeniør innen fysikk/måleteknikk, og har doktorgrad i måleteknikk fra det Tekniske Universitetet i Hamburg Harburg (TUHH) medfokus på optisk måling av næringsmiddelkvalitet. Fra seinere år har jeg kurs i ledelse (BI) og HMS (Abelia), og jeg jobbet en kort periode som leder for sensorteknologi ved Tromsø Telemedicine Laboratory.

Heidi har 23 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; 2014: Quality consequences of bleeding fish after capture

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi; 2011: Automatic Nematode Detection in Cod Fillets (Gadus Morhua) by Transillumination Hyperspectral Imaging

Sivertsen, AH; Sivertsen, Agnar Holten; Chu, CK; Wang, LC; Godtliebsen, Fred; Heia, K; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2009: Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection

Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Nilsen, Heidi; Hartvigsen, Gunnar; 2009: A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes

Nilsen, Heidi; Olsen, Hanne Gro; Hayes, Ben J.; Nome, Torfinn; Sehested, Erling; Svendsen, Morten; Meuwissen, Theo; Lien, Sigbjørn; 2009: Characterization of a QTL region affecting clinical mastitis and protein yield on BTA6

Nilsen, Heidi; Olsen, Hanne Gro; Hayes, Ben J.; Sehested, Erling; Svendsen, Morten; Nome, Torfinn; Meuwissen, Theo; Lien, Sigbjørn; 2009: Casein haplotypes and their association with milk production traits in Norwegian Red cattle

Nilsen, Heidi; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; 2009: Basic Composition:Rapid Methodologies

Olsen, Stein Harris; Sørensen, Nils Kristian; Larsen, Rune; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi; 2008: Impact of pre-slaughter stress on residual blood in fillet portions of farmed Atlantic cod (Gadus morhua) - Measured chemically and by Visible and Near-infrared spectroscopy

Lillehammer, Marie; Goddard, Mike E.; Nilsen, Heidi; Sehested, Erling; Olsen, Hanne Gro; Lien, Sigbjørn; Meuwissen, Theo; 2008: Quantitative trait locus-by-environment interaction for milk yield traits on Bos taurus autosome 6

Olsen, Hanne Gro; Meuwissen, Theo; Nilsen, Heidi; Svendsen, Morten; Lien, Sigbjørn; 2008: Fine Mapping of Quantitative Trait Loci on Bovine Chromosome 6 Affecting Calving Difficulty

Hayes, Ben J.; Lien, Sigbjørn; Nilsen, Heidi; Olsen, Hanne Gro; Berg, Paul Ragnar; Maceachern, S.; Potter, S.; Meuwissen, Theo; 2008: The origin of selection signatures on bovine chromosome 6

Nilsen, Heidi; Hayes, Ben J.; Berg, Paul Ragnar; Roseth, Arne; Sundsaasen, Kristil Kindem; Nilsen, K.; Lien, Sigbjørn; 2008: Construction of a dense SNP map for bovine chromosome 6 to assist the assembly of the bovine genome sequence

Olsen, Hanne Gro; Meuwissen, Theo; Nilsen, Heidi; Svendsen, Morten; Lien, Sigbjørn; 2008: Fine Mapping of Quantitative Trait Loci on Bovine Chromosome 6 Affecting Calving Difficulty

Olsen, Hanne Gro; Nilsen, Heidi; Hayes, Ben J.; Berg, Paul Ragnar; Svendsen, Morten; Lien, Sigbjørn; Meuwissen, Theo; 2007: Genetic support for a quantitative trait nucleotide in the ABCG2 gene affecting milk composition of dairy cattle

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Sivertsen, Agnar Holten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Wold, Jens Petter; Nilsen, Heidi; 2007: Detection of nematodes in cod (Gadus morhua) fillets by imaging spectroscopy

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Elvevoll, Edel Oddny; 2007: Effects of single wavelength selection for anisakid roundworm larvae detection through multispectral imaging

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; 2005: Predicting sensory score of cod (Gadus morhua) from visible spectroscopy

Olsen, Hanne Gro; Lien, Sigbjørn; Gautier, Mathieu; Nilsen, Heidi; Roseth, Arne; Berg, Paul Ragnar; Sundsaasen, Kristil Kindem; Svendsen, Morten; Meuwissen, Theo; 2005: Mapping of a milk production quantitative trait locus to a 420-kb region on bovine chromosome 6

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Stormo, Svein Kristian; Ernstsen, Arild; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Compounds of parasitic roundworm absorbing in the visible region: Target molecules for detection of roundworm in Atlantic cod

Olsen, Hanne Gro; Lien, Sigbjørn; Svendsen, Morten; Nilsen, Heidi; Roseth, Arne; Opsal, Monica Aasland; Meuwissen, Theo; 2004: Fine mapping of milk production QTL on BTA6 by combined linkage and linkage disequilibrium analysis

Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Sigernes, Fred; 2003: Visible Spectroscopy – Evaluation of storage time of ice stored cod and frozen stored hake

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred; 2002: Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?

Heidi har 21 andre publikasjoner i Cristin:

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3)

Nilsen, Heidi; 2018: Hvorfor spiser vi ikke mer fisk?

Nilsen, Heidi; Dreyer, Bent; 2018: Har kunnskap - mangler insentiver

Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; 2017: Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2017: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi; 2017: Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2016: Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi; 2016: Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk - Registrering for fiskeindustrien og fiskeri

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi; 2014: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie; 2014: Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Rode, Tone Mari; Nilsen, Heidi; 2014: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Høytrykksprosessering som metode for tining og modning av fryste reker (AP4)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Grimsmo, Leif; Nilsen, Heidi; 2012: Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringen. Oversikt og status fra tidligere FoU arbeid med fokus på økt utbytte og kvalitet ved produksjon av pillede reker

Larsen, Rune; Nilsen, Heidi; 2010: Sjømat og helse – marin næringsutvikling og kompetansebygging.Statusrapport 2009

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2006: On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi

Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2004: Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; 2004: SPEKTEK - Utvikling av spektroskopiske teknikker for hurtig kvalitetsbestemmelse av fersk fisk

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Sivertsen, Agnar Holten; 2003: Imaging Spectroscopy as a tool for detection of nematodes, blood, skin remnants and black lining in cod fillets

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2001: Deteksjon av kveis i fiskemuskel. Evaluering av avbildene spektroskopi som metode