Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Heidi Nilsen

Jeg er forskningssjef på avdeling Sjømatindustri hvor vi jobber med kvalitet på marint råstoff, tradisjonell prosessering (filet, salt-/klipp- og tørrfisk) og utvikling av metoder for å måle kvalitet i prosess. Jeg har bakgrunn fra mange år som forsker ved Nofima innen hurtigmåling og kvalitetsbestemmelse av fisk, basert på bruk av optikk/spektroskopi. Ei sentral utfordring har vært å utvikle metoder som kan brukes til å vurdere fisk i prosess og produksjon, eksempelvis ferskhetsbestemmelse av fisk, eller kvalitetsfeil som avvikende farge eller flekker i råstoffet. Jeg er utdannet ved Universitet i Tromsø som sivilingeniør innen fysikk/måleteknikk, og har doktorgrad i måleteknikk fra det Tekniske Universitetet i Hamburg Harburg (TUHH) medfokus på optisk måling av næringsmiddelkvalitet. Fra seinere år har jeg kurs i ledelse (BI) og HMS (Abelia), og jeg jobbet en kort periode som leder for sensorteknologi ved Tromsø Telemedicine Laboratory.

Heidi Nilsen har 42 publikasjoner ved Nofima:

Monitoring Thermal and Non-Thermal Treatments during Processing of Muscle Foods: A Comprehensive Review of Recent Technological Advances

Hassoun, Abdo; Ojha, Shikha; Tiwari, Brijesh; Rustad, Turid; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Cozzolino, Daniel; Bekhit, Alaa El-Din; Biancolillo, Alessandra; Wold, Jens Petter

2020

Fraud in Animal Origin Food Products: Advances in Emerging Spectroscopic Detection Methods over the Past Five Years

Hassoun, Abdo; Måge, Ingrid; Schmidt, Walter F.; Temiz, Havva Tümay; Li, Li; Kim, Hae-Yeong; Nilsen, Heidi; Biancolillo, Alessandra; Aït-Kaddour, Abderrahmane; Sikorski, Marek; Sikorska, Ewa; Grassi, Silvia; Cozzolino, Daniel

2020

Advances in Freezing and Thawing

Skåra, Torstein; Stormo, Svein Kristian; Nilsen, Heidi

2019

Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2019

Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2018

Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi

2017

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Nilsen, Heidi

2017

Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021

Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna

2017

Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge

2016

Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2016

Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten

2014

Teknologiutvikling for økt lønnsomhet i rekenæringenFryselagring av reker (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Dahl, Reidun Wenche; Gundersen, Bjørn; Forberg, Bjørn Tore; Nilsen, Heidi

2014

Quality consequences of bleeding fish after capture

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi

2014

Teknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport

Nilsen, Heidi; Grimsmo, Leif; Lorentzen, Grete Elisabeth; Rode, Tone Mari; Salomonsen, Cecilie

2014

Automatic Nematode Detection in Cod Fillets (Gadus Morhua) by Transillumination Hyperspectral Imaging

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi

2011

Basic Composition:Rapid Methodologies

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Esaiassen, margrethe

2009

Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection

Sivertsen, Agnar Holten; Chu, CK; Wang, LC; Godtliebsen, Fred; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi

2009

Effects of single wavelength selection for anisakid roundworm larvae detection through multispectral imaging

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Elvevoll, Edel Oddny

2007

Detection of nematodes in cod (Gadus morhua) fillets by imaging spectroscopy

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Wold, Jens Petter; Nilsen, Heidi

2007

On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi

2006

Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten

Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2004

Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny

2004

Compounds of parasitic roundworm absorbing in the visible region: Target molecules for detection of roundworm in Atlantic cod

Stormo, Svein Kristian; Ernstsen, Arild; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Elvevoll, Edel Oddny

2004

Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred

2002