Nofima rapportserie

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk – fase II 2017. Faglig sluttrapport

Kristoffersen, Silje; Henriksen, Edgar; Ageeva, Tatiana N; Nilsen, Heidi

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 23/2017

Antall sider: 49

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-521-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Formålet med dette forsøket var å evaluere nye effektive mottakssystem for mottak av fisk i Hovden, Vesterålen og Havøysund, Finnmark. De nye mottakssystemene ble testet og evaluert på hvordan data ble registrert og loggført under landing av fisk. Systemleverandørene var mer involvert i fase II av prosjektet. Justervesenet (JV) testet systemene ved begge anleggene og konkluderte med at systemet ved Hovden var godkjent, mens systemet i Havøysund behøvde noen tilpasninger.

Se kapittel 1 for sammendrag