Nofima rapportserie

Utprøving av pilotanlegg for mottak av fisk - Registrering for fiskeindustrien og fiskeri

Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana N; Nilsen, Heidi

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 42/2016

Antall sider: 31

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-426-5

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Se kapittel 1 for sammendrag