Vitenskapelig artikkel

Predicting sensory score of cod (Gadus morhua) from visible spectroscopy

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, vol. 38, 2005

Utgiver: Academic Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0023-6438
Elektronisk: 1096-1127

Open Access: none