600.000 kroner til Nofima for å utvikle metoder for å avsløre fiskerikriminalitet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima
Illustrasjonsfoto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Forebygging av fiskerikriminalitet i Norge

JustFish

 Næringsøkonomi  

Målet med prosjektet er å bidra til metoder og teknologier som kan forbedre fiskeriressurs-kontrollen for å redusere omfanget av kriminalitet.

Tidspunkt:1. februar 2021 – 31. desember 2024
Finansiering: Forskerstyrt NFR-finansiert
Finansiør:Norges forskningsråd
Samarbeid:Sjømat Norge, Råfisklaget, Fiskarlaget Nord, University of Manchester, UiT Norges Arktiske Universitet, SALT Lofoten
Kontaktperson
Portrettbilde av Ingrid Kvalvik
Ingrid Kvalvik

Seniorforsker
Tlf.: +47 990 46 517
ingrid.kvalvik@nofima.no

Fiskerikriminalitet er en global utfordring som truer bærekraften til de marine ressursene. Til tross for Norges internasjonalt anerkjente fiskeriforvaltningsregime, har vi fortsatt utfordringer med urapportert fiske og handel med ulovlig fisk. Kunnskapen omkring omfanget og de forskjellige årsakene bak manglende overholdelse, er imidlertid begrenset. 

I JustFish-prosjektet vil vi analysere hvordan og hvorfor aktører i fiskeindustrien ikke følger lover og regler. En anerkjent utfordring er at autoriserte fiskere og fiskekjøpere misbruker sin eksklusive tilgang til å høste av en felles ressurs ved å tilføre uregistrert fisk i produksjonen. Drivkreftene bak disse ulovlige fiskeriaktivitetene kan relateres til både regulerings- og markedsutfordringer, men også mer grunnleggende til aktørenes holdninger og normer.

Ved å undersøke de forskjellige driverne bak ulovlige handlinger knyttet til høsting og handel, vil vi kartlegge årsaker til regelbrudd og hvordan dette rettferdiggjøres. Basert på dette vil vi peke på svakheter i reguleringssystemet og hvordan organiseringen av ressurskontrollen muliggjør ulovlige aktiviteter. Prosjektet vil også studere sanksjonssystemet for å skaffe kunnskap om hvordan ulike typer sanksjoner kan brukes for å oppnå en mer effektiv ressurskontroll.  

Det overordnede målet i JustFish er å diskutere metoder og teknologier som kan forbedre den norske fiskeriressurskontrollen, og redusere omfanget av ulovlige aktiviteter. Dette gjøres ved en kriminologisk tilnærming kombinert med politiske og juridiske analyser av forvaltningssystemet. Tre av de største fiskeriorganisasjonene er med som partnere i prosjektet, og vil med sin unike kunnskap om forholdene i næringen spille en viktig rolle i prosjektet.

Les mer om:

Relatert innhold