Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-669-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Svorken, Marianne

Serier : Nofima rapportserie 5/2021

År : 2021

Forskningsområder

Fangst

Bærekraft

Forvaltning og rammevilkår

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

For å oppnå markedsadgang til våre viktigste markeder for sjømat er sertifisering av bærekraftige fiskerier nødvendig. Prosessen med å utvikle en norsk standard, Norwegian Responsible Fisheries Management (NRFM), er nå i gang. Det finnes flere gode grunner til å opprette en norsk bærekraftstandard. Et av de viktigste argumentene er at en standard tilpasset norske fiskerier gjør at vi kan få frem vårt budskap: Hvordan vi gjør det i Norge og hvordan vi vil utvikle og forbedre våre fiskerier i tråd med FAO sine retningslinjer for miljømerking. Det foreligger nå et utkast av en standard som er klar for videreføring til neste steg, den innebærer blant annet akkreditering av programmets styringsorgan og utvikling av finansieringsmodell. Standarden er bygd opp etter samme modell som standarder på Island og i Alaska for å legge til rette for et fremtidig samarbeid med disse ordningene. Ordningene på Island og i Alaska er også brukt som mulige modeller for eierskap og drift av en norsk ordning. På sikt anbefales det å opprette en egen organisasjon som kan drifte ordningen. Før dette eventuelt skjer bør ordningen forankres godt i næringen gjennom hele verdikjeden.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen