Publisert 2019

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-595-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nøstvold, Bjørg Helen; Svorken, Marianne; Ødegård, Anne Mette; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.

Serier : Nofima rapportserie 16/2019

År : 2019

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Tragiske historier om slaveri, barnearbeid og utnyttelse av arbeidskraft har skapt internasjonal oppmerksomhet rundt denne delen av sosial bærekraft. Dette har igjen ført til at internasjonale kunder krever dokumentasjon av nettopp arbeidsforhold og rettigheter fra sine norske leverandører, både fra flåte og landindustri. Rapporten beskriver norsk lovverk, kontrollsystemer, sanksjonsmuligheter når det kommer til sikkerhet, arbeiderrettigheter og sosial trygghet. Det er også gjort en kvalitativ risikoanalyse, hvor man indentifiserer og diskuterer områder hvor det er størst sannsynlighet for lovbrudd, hvordan disse risikoområdene håndteres av offentlige kontrollsystemer, følges opp av fagforeninger og til slutt beskrives forbedringspotensialet i det offentlige samarbeidet for å ytterligere hindre lovbrudd. Konklusjonen er at det er nødvendig å se risiko og oppfølging i en norsk kontekst da i Norge man snakker om sosial bærekraft på et mye høyere enn internasjonalt.

Kontaktpersoner: