Nofima rapportserie

Sosial bærekraft i norske fiskerier – utvikling og bærekraft i flåte og industri

Nøstvold, Bjørg Helen; Svorken, Marianne; Ødegård, Anne Mette; Andersen, Rolf Kristian; Young, James A.

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 16/2019

Antall sider: 38

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-595-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Tragiske historier om slaveri, barnearbeid og utnyttelse av arbeidskraft har skapt internasjonal oppmerksomhet rundt denne delen av sosial bærekraft. Dette har igjen ført til at internasjonale kunder krever dokumentasjon av nettopp arbeidsforhold og rettigheter fra sine norske leverandører, både fra flåte og landindustri. Rapporten beskriver norsk lovverk, kontrollsystemer, sanksjonsmuligheter når det kommer til sikkerhet, arbeiderrettigheter og sosial trygghet. Det er også gjort en kvalitativ risikoanalyse, hvor man indentifiserer og diskuterer områder hvor det er størst sannsynlighet for lovbrudd, hvordan disse risikoområdene håndteres av offentlige kontrollsystemer, følges opp av fagforeninger og til slutt beskrives forbedringspotensialet i det offentlige samarbeidet for å ytterligere hindre lovbrudd. Konklusjonen er at det er nødvendig å se risiko og oppfølging i en norsk kontekst da i Norge man snakker om sosial bærekraft på et mye høyere enn internasjonalt.